Hlávkův most půjde k zemi. Alespoň zčásti

28. 09. 202213:28
Hlávkův most půjde k zemi. Alespoň zčásti
foto: Magistrát města hl. m. Praha/Vizualizace budoucí podoby Hlávkova mostu

Jedním ze slabých, ohrožených a ohrožujících míst metropolitní dopravy je Hlávkův most. Nejenže jsou některé jeho části v havarijním stavu, ale doslova brzdí pozemní i lodní dopravu.

Most proto čeká nákladná rekonstrukce, a to včetně toho, že některé jeho části půjdou k zemi. Shodli se na tom pražští radní a vychází to z tiskové zprávy magistrátu. Na začátek stavebních prací si však musíme počkat až na jaro 2025. Do té doby bude totiž probíhat náročná rekonstrukce Libeňského mostu.

Most brzdí dopravu

Hlávkův most dostane nový povrch jak na vozovce, tak i na chodnících. Zcela z mostu zmizí staré dlažební kostky a nahradí je asfalt. Chodník bude zase pro změnu ze zámkové dlažby. Velkorysá přestavba umožní lepší průjezd pro tramvaje, auta, cyklisty i pro pohyb pěších. Největším kamenem úrazu je ta část mostu, kde konstrukce vede přes štvanický plavební kanál. Tady vznikne zcela nová konstrukce a ta současná půjde k zemi.

„Zbourat se bude muset část mostu přes štvanickou plavební komoru označená z počátku 60. let 20. století. Důvodem demolice je skutečnost, že se tato část nachází ve špatném technickém stavu a má nízkou podjezdní výšku,“ říká náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Málo místa pod mostem

V současné době je totiž tato část mostu s výškou 480 centimetrů nejnižší ze všech pražských mostů. Výrazně tím omezuje možnost dopravy pod mostem. Nově vzniklá mostní konstrukce bude mít podjezdní výšku 525 centimetrů. Naprosto ideální by byla podjezdní výška 7 metrů, která by umožnila nerušený plavební provoz. Toho by se ale mohlo docílit jen tím, že by na místě vznikl most zvedací, což by ale neúměrně prodražilo celou stavbu a navíc by na jedné z nejrušnějších pražských komunikací bylo téměř neproveditelné.

Hlávkův most je vlastně soumostím složeným z různých mostních konstukcí, ta původní historická část z roku 1911 i její rozšíření z konce 50. let 20. století, zůstanou zachovány.

Není to ale jediná výhledová změna, která oblast Hlávkova mostu čeká. Další velké stavební změny nastanou, až se bude chýlit výstavba Vltavské filharmonie ke svému konci. Se vznikem této gigantické kulturní instituce bude muset dojít k velkým dopravním změnám v celé oblasti. Odborníci dokonce počítají, že v tu dobu čeká Hlávkův most definitivně demolice. Ale nepředbíhejme, protože dopravní napojení současného brownfieldu Bubny-Zátory stále ještě není vyřešeno.

Budoucí podoba Hlávkova mostu

Vizualizace budoucí podoby Hlávkova mostu

Co se bude dít nyní?

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) vypíše veřejnou zakázku metodou Design & Build, což znamená, že zhotovitel vypracuje projekt a následně také stavbu postaví. Základní podmínkou a cílem rekonstrukce bude skutečnost, aby došlo ke zlepšení podmínek všech druhů dopravy. O vybrání zhotovitele by mělo být jasno v příštím roce.

Jak bude probíhat demolice?

Město slibuje, že každá část mostu se bude bourat jednotlivě. Nebude tak zásadně ohrožen chod automobilové dopravy, i když ke zpoždění a kolonám asi v lokalitě docházet bude, protože bude potřeba dopravu svézt do zbývajících pruhů. Jakmile se jedno pole mostu zbourá, bude se hned na jeho místě stavět pole jiné. Tramvajová doprava však bude z Hlávkova mostu po dobu rekonstukce zcela odstavena.

Zajímavosti Hlávkova mostu

Hlávkův most je třináctý most přes Vltavu na území Prahy. Podnětem pro jeho stavbu bylo vybudování Ústředních jatek Pražské obce v Holešovicích. Hlávkův most byl postavený podle projektu Františka Mencla a Pavla Janáka v letech 1908-1912. Stalo se tak v době, kdy Vltava byla napřimována, měnilo se její trasování, zmizela slepá ramena a také řada ostrovů, které byly v Praze. Původně vedl Hlávkův most přes Jerusalemský ostrov, Korunní ostrov a Ostrov Štvanici. Nejprve byl vybudován most mezi Těšnovem a Štvanicí (1908-10), následně mezi Štvanicí a Holešovicemi (1910-12). Kvůli rozporům mezi mladší a starší generací architektů má každá část jinou konstrukci. Jižní část je stavěna jako železný příhradový. Severní část je železobetonová a šlo o první most s užitím betonu bez kamenného obložení. V letech 1958-62 došlo k přestavbě a původně tvarově prohnutý most byl narovnán do přímé trasy. Nad ostrovními pilíři spatříme přes 2,5 metru vysoké reliéfy mužských torz, které vytesali přímo do betonového zdiva Myslebkovi žáci Bohumil Kafka a Ladislav Kofránek. Prohlédneme si tu i plastiky Práce a Humanita, které vytvořil na rampách Jan Štursa v letech 1911 - 1913. V roce 1983 bylo vybudováno severní předmostí. Hlávkův most je také jediným pražským mostem, který v průběhu složité historie nikdy neměnil své jméno. 

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných