Komořanská ulice bude kvůli stavbě jednosměrná

08. 01. 202216:18
Komořanská ulice bude kvůli stavbě jednosměrná
foto: TSK Praha (stejně jako ostatní fotografie v článku)/Stavební práce zkomplikují jak hromadnou, tak i individuální dopravu

Technická správa komunikací (TSK) naváže na již provedené práce v minulém roce podél komunikace Komořanská a začne od pondělí 10. ledna 2022 s druhou a třetí etapou stavby.

Opravovaný úsek začíná od křižovatky Komořanská x most Závodu míru x Břežanské údolí a končí zhruba 100 metrů před spojením ulic Závist x Komořanská. Plánované dokončení všech etap je nejdéle do konce dubna 2022.

V rámci veškerých stavebních prací dojde k opravě stávající opěrné zdi v souhrnné délce 192 metrů. Oprava zdi je rozdělena na 4 úseky, na kterých dojde k úpravě říms, chodníků a železobetonových mostovek a bude opraveno odvodnění a zpevňující piloty. Dojde k přeložce veřejného osvětlení a následně bude postaveno nové.

V rámci sanace svahu na Komořanské bude odstraněna náletová zeleň, očištění skalních stěn a svahů, dále budou odtěženy nestabilní části a bloky. Demontovány budou stávající záchytné ploty, které jsou nevyhovující a postaveny budou nové ocelové.

mapa

Plánované dopravní omezení:

Stavební práce si vyžádají zábor poloviny komunikace a částečné dopravní omezení v úseku Závist – Břežanské údolí (v termínu dle DIR 10. 1. – 18. 2. 2022 a 19. 2. – 15. 4. 2022).

Provoz na ulici Komořanská bude jednosměrný ve směru z centra. V opačném směru (do Modřan) bude komunikace neprůjezdná pro všechna vozidla s výjimkou vozidel stavby a ve špičce i autobusů MHD, jejich provoz v protisměru bude možný v době od 6 do 9  a 14 do 19 hodin za asistence poučených pracovníků stavby.

Objízdná trasa pro individuální automobilovou dopravu není pevně stanovena a řidiči budou v dostatečném předstihu převedeni na trasu ze Zbraslavi do Prahy přes most Závodu míru a dále po komunikaci Strakonická nebo přes Břežanské údolí a dále po ulici K Točné a Branišovská.

Autor textu: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných