Husitský král i svatá Barbora. Na stavbě výtahů ve stanici metra Jiřího z Poděbrad začnou první ražby

05. 12. 202112:15
Husitský král i svatá Barbora. Na stavbě výtahů ve stanici metra Jiřího z Poděbrad začnou první ražby
foto: DPP, stejně jako ostatní foto v článku/Stavba kaskády výtahů a přestupní chodby ve stanici metra Jiřího z Poděbrad

FOTO Na stavbě kaskády výtahů a přestupní chodby ve stanici metra Jiřího z Poděbrad pražský dopravní podnik (DPP) a zhotovitel, společnost STRABAG, dokončily hloubení stavební jámy. V průběhu nadcházejícího týdne na to naváže ražba první šachty až do hloubky 30 metrů pod povrchem náměstí, která bude v budoucnu sloužit pro dvojici výtahů do uliční úrovně. Protože se jedná o hornickou činnost, na ražby bude dohlížet svatá Barbora, patronka všech horníků a stavebních dělníků pracujících pod zemí, jejíž dřevěná soška byla dnes na stavbě na náměstí Jiřího z Poděbrad posvěcena.

V pátek dopoledne proběhla na stavbě výtahů a revitalizace stanice metra Jiřího z Poděbrad tradiční slavnost požehnání a umístění sošky svaté Barbory ke stavební jámě, kde bude v příštím týdnu zahájena vertikální ražba první úrovně výtahových šachet. Slavnostní událost se uskutečnila den před svátkem sv. Barbory, která je patronkou horníků i stavařů pracujících v podzemí. Ti se tradičně svěřují pod její ochranu.

Sošce Barborky požehnal farář Jan Houkal z Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Tento kostel postavený podle architektonického návrhu architekta Josipa Plečnika stojí v těsném sousedství staveniště. Soška sv. Barbory vyrobená speciálně pro tuto stavbu je z jasanového dřeva, má výšku 55 cm a je dílem řezbáře Dalibora Čenčíka.

Pro horníky jde o základ


„Tradice požehnání sošky sv. Barbory je se stavbami prováděnými hornickým způsobem neodmyslitelně spojena. I v moderní době, kdy máme velmi pokročilé znalosti geologie a disponujeme moderním technickým vybavením, symbolizuje skutečnost, že přírodní geologické síly nejsou nikdy stoprocentně předvídatelné. A ačkoliv se kolegové pod zemí musí spoléhat především na své znalosti a zkušenosti, je užitečné mít na své straně i vyšší moc,“ uvedl Ondřej Novák, předseda představenstva společnosti STRABAG.

„Revitalizace stanice metra Jiřího z Poděbrad je v rámci oprav a rekonstrukcí stávající dopravní infrastruktury v metru letos největší investiční projekt Prahy a DPP. Na základě koordinace a dohody s Prahou 3 a DPP jsme tři různé akce spojili do jedné, sice větší a delší, ale uděláme vše najednou – postavíme nové výtahy, vyměníme eskalátory, opravíme a zrevitalizujeme stanici i její vestibul. Je to ta nejpřijatelnější verze pro všechny strany. Jiřího z Poděbrad bude po dokončení modernizace 47. bezbariérovou stanicí pražského metra. Před plánovanou rekonstrukcí Vinohradské ulice jsme zde před pár týdny opravili křižovatku ulic Vinohradská a U Vodárny a přidali nové přechody. Přeji všem kolegům od zhotovitele, ať jim práce pod zemí jdou pěkně od ruky a vše se stihne podle harmonogramu do roku 2024,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Snad se nebude opakovat situace z Karlova náměstí

„Jsem rád, že práce na stavbě výtahů ve stanici Jiřího z Poděbrad postupují dle harmonogramu. Kolegyně a kolegové ze STRABAGud mají činnosti načasované i symbolicky, včetně svěcení Barborky před zítřejším svátkem Barbory. Pevně věřím, že i během ražeb, se kterými začneme v příštím týdnu, budeme moci postupovat podle harmonogramu a stavebního povolení, a používat trhací práce. Pracujeme v centru města, a proto doufám, že se nebude opakovat situace z Karlova náměstí, kdy jsme sice trhací práce měli schváleny v projektu i ve stavebním povolení, ale ve skutečnosti jsme je téměř nemohli využívat, kvůli čemuž se oddálil termín zprovoznění výtahů. V případě stanice Jiřího

z Poděbrad bychom je rádi dokončili dle harmonogramu na konci února 2024, proto přeji kolegům ‚Zdař Bůh!‘ a ať se dílo daří,“ dodal Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„V Praze 3 máme tři stanice metra a doposud není žádná z nich bezbariérová. Vím, že tohle je věc, která zajímá nejen cestující s handicapem, ale také rodiče s kočárky a řadu dalších skupin, pro které je cesta po eskalátoru nepříjemná či dokonce nemožná. Nový výtah je proto vítanou změnou,“ uvedl Jiří Ptáček, starosta Městské části Praha 3.

Stavba v současné době pokračuje podle schváleného harmonogramu. Ihned po předání staveniště v září t. r. byly zahájeny práce na hloubení stavební a montážní jámy, do které bude později ústit dvojice výtahů. V současné době je stavební jáma před dokončením a má hloubku 9 m. V rámci začínajících ražeb bude ze stavební jámy ražena šachta o hloubce dalších 21,5 m. Během prvních tří měsíců výstavby došlo rovněž ke kompletní výstavbě zařízení staveniště a vybudování protihlukové stěny směrem k Vinohradské ulici.

Hloubka bude. A velká

Ražba šachty o hloubce 21,6 m bude zahájena příští týden. Z jejího dna bude následně pokračovat ražba štoly přestupní chodby o délce cca 40 m, nakonec proběhne ražba druhé výtahové šachty o hloubce 21,5 m a krátká vertikální ražba s průnikem do samotné střední lodě stanice. V šachtách budou umístěny výtahy, které zajistí bezbariérové zpřístupnění stanice metra uložené v hloubce cca 50 m pod povrchem náměstí. Dvojice výtahů bude umístěna v čele stanice na opačné straně nežli stávající eskalátory. 

Ražby bude společnost STRABAG provádět tzv. novou rakouskou tunelovací metodou, rubaninu bude na povrch dopravovat těžními nádobami na laně jeřábu. Během ražeb se předpokládá vytěžení zhruba 12 000 m3 rubaniny, aplikace 2 000 m3 stříkaného betonu a v rámci realizace definitivního železobetonového ostění uložení 3 200 m3 betonu. Ražby by měly být ukončeny prorážkou do stanice metra v polovině ledna 2023.

Kromě vybudování bezbariérového přístupu čeká stanici Jiřího z Poděbrad také kompletní rekonstrukce vestibulu, eskalátorových tunelů, nástupiště a neveřejných částí stanice. Po dokončení stavby tak bude cestujícím sloužit trojice nových eskalátorů překonávajících výškový rozdíl 36,6 m.

Redakci o aktuálním stavu informovala tisková mluvčí DPP Aneta Řehková.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných