Konečnou podobu železničního mostu musí stanovit odborníci, ne veřejnost

11. 05. 202315:10
Konečnou podobu železničního mostu musí stanovit odborníci, ne veřejnost
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Výtoňský železniční most

Na konci dubna proběhlo v Hotelu International Brno mezinárodní sympozium Mosty 2023. 140 účastníků podepsalo dopis ministru Kupkovi, ve který je příspěvkem do diskuze pro rozhodnutí o dalším postupu při obnově Výtoňského mostu. Apelují také na význam profesní odpovědnosti. Odborné rozhodování prý nelze nahrazovat veřejnými peticemi ani politickými rozhodnutími.

Kolem železničního mostu na Výtoni se strhla velmi emotivní debata. Zatímco část veřejnosti včetně architektů a památkářů požaduje zachování současné podoby a rekonstrukci mostu, podle odborníků zvítězil ve veřejném kolokviu nejlepší návrh. Ten ale počítá s tím, že část mostní konstrukce bude nahrazena.  Finální rozhodnutí leží na bedrech ministra Kupky, právě ten totiž bude ve finále rozhodovat, která varianta bude realizována. 

A podle mostních inženýrů by ministr neměl podléhat tlakům laické veřejnosti. Úpravy stávající mostní konstrukce nepovažují za vhodné: „Případná úprava konstrukčních prvků je na hranici smysluplnosti, neboť výměny či zesílení více než 60 procent konstrukčních prvků by umožnily provoz pouze redukovaného železničního zatížení v omezeném průjezdném profilu, a to po dobu nejdéle 30 let. Varianta nových nosných konstrukcí s minimální životností 100 let je proto pro vlastníka mostu (tedy stát) i jeho správce jednoznačně vhodnější z provozního i ekonomického hlediska,” píše se v dopise ministrovi, jehož celé znění si můžete přečíst zde.

Lokální politika víc než odborné hledisko?

„Zcela chápeme zájem laické veřejnosti o podobně exponované mosty. Všechny individuální zájmy musí být ze zákona zohledněny. V případě mostu pod Vyšehradem tento proces probíhá transparentně a v nadstandardním rozsahu. Konečného odborného rozhodnutí nicméně nemůže být dosaženo veřejným hlasováním – zde se přímo nabízí analogie s rozhodováním lékaře o provedení operativního zákroku. Na železničním mostu pod Vyšehradem lze prezentovat i velmi znepokojivé narušování legitimních postupů lokálními politiky. Dříve odsouhlasené kroky v procesu jeho přípravy (výsledky soutěže, závěry kolokvia) jsou opakovaně zpochybňovány, pokud neodpovídají jejich tužbám. Veřejné mínění je ovlivňováno odkazy na nepochopené či snad záměrně zkreslené závěry zahraničních studií, které zatím zdaleka nedosahují vypovídací hodnoty prací provedených tuzemskými mostními inženýry,“ píše se dále v dopise. 

Kolokvium se přiklonilo k výměně nosných konstrukcí

„S přihlédnutím ke vzrůstajícímu veřejnému zájmu přesto správce mostu vypsal formou soutěžního dialogu otevřenou architektonicko-konstrukční soutěž, v jejímž zadání byly připuštěny veškeré alternativy rekonstrukce mostu i řešení návazností.

Reprezentativně obsazená hodnotící komise doporučila k realizaci jeden ze soutěžních návrhů, který zahrnoval výměnu nosných konstrukcí a zachování původní spodní stavby mostu. Po zveřejnění vítězného návrhu vznikla petice proti bourání stávajícího železničního mostu, na kterou jste reagoval svoláním mezinárodního technického kolokvia. Účastníci kolokvia se většinově rovněž přiklonili k výměně nosných konstrukcí mostu, což však již zjevně nemá významný vliv na rozbouřené veřejné mínění,“ upozorňují autoři dále.

Mostaři nesou doživotní zodpovědnost, architekti ne

„Za profesně velmi nešťastné pak považujeme stanovisko skupiny architektů, zaslané prezidentovi republiky a dalším činitelům. Jsme přesvědčeni, že naprostá většina jeho signatářů není s problematikou mostu vůbec obeznámena, zatímco by měla alespoň tušit, že se zde zdaleka nejedná pouze o zachování původního vzhledu mostu a pražského panoramatu. V této souvislosti připomínáme, že architekt není podle §17 zákona 360/1992 Sb. odborně způsobilý k projektování inženýrských staveb a nesmí provádět statické ani dynamické výpočty.

Obecně je každý most náročným inženýrským dílem, jehož hlavním účelem je převedení dopravy přes překážku. Most musí splňovat celou řadu požadavků, mezi kterými jsou spolehlivost, funkčnost, trvanlivost i příznivý vzhled. Mostní inženýři absolvují pětileté odborné studium, přísné autorizační zkoušky a zejména další dlouhé roky praxe, aby byli schopni most navrhovat správně ve všech souvislostech. Za výsledek své práce pak nesou doživotní odpovědnost. Jejich odborné rozhodování proto nelze nahrazovat veřejnými peticemi ani politickými rozhodnutími,“ dodávají signatáři.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných