Magistrátní odbor dopravy připravil dotazník. My ho vyplnili

06. 11. 202111:30
Magistrátní odbor dopravy připravil dotazník. My ho vyplnili
foto: Jan Svoboda / PrahaIN/Doprava na Praze 3

Podle úvodníku trvá vyplnění 15-20 minut. Ve skutečnosti to tolik času nezabere. Výzkum je součástí podkladů pro zpracování Strategie BESIP pro Hlavní město Prahu.

Data, která odbor dopravy získá, nebudou spojena s identitou respondenta. Výzkum je součástí podkladů pro zpracování Strategie BESIP pro Hlavní město Prahu. Odbor dopravy slibuje, že odpovědi se promítnout do výše uvedené strategie a dalších činností města.

Respondetům je položena celá plejáda otázek, ve kterých hodnotí kvalitu a bezpečnost dopravy. Po obecné fázi je dotazník rozčleněn na několik sekcí. Konkrétně na automobilovou a motocyklovou dopravu, cyklistiku, pěší a MHD. 

 

Dotazník pro podklady ke zpracování Strategie Besip, zdroj Magistrát hl. m. Prahy

Co konkrétně vás čeká

V první fázi se autoři dotazníku zaměřili na priority při cestování a na to, zda se lidem v Praze posledních pět let cestuje lépe, nebo hůře. Budete dotázáni také na to, zda vlastníte řidičské oprávnění a jakého typu. 

Poté již přichází na řadu konkrétní sekce. První část je věnovaná automobilové a motocyklové dopravě, respektivě vnímání dopravy právě z pozice řidiče. Dotazník zjišťuje pocity například v souvislosti s agresivitou na silnici, ohleduplností, snahou některých řidičů vychovávat ostatní, jízdou na červenou a celkovou bezpečnosti na silnicích. Všechny výše uvedené body hodnotí respondenti jako ve škole, od jedničky do pětky. Následují dotazy týkající se kruhových objezdů a vašeho vztahu k nim, uvedete informace o tom, co vás při řízení rozptyluje. Jak se z vašeho pohledu chovají chodci a cyklisté. 

 

Dotazník pro podklady ke zpracování Strategie Besip, zdroj Magistrát hl. m. Prahy

V druhé části občané odpovídají z pozice chodců. Otázky jsou koncipované velmi podobně jako v předchozích bodech. Je třeba odpovědět na to, jak se dotyční cítí při přecházení vozovky v různých situacích, co považují za nebezpečné, ale je třeba se vyjádřit k nastavení semaforů. 

V případě, že respondent uvede, že cestuje v Praze také na kole, dostane další sérii otázek, kdy hodnotí dopravu z pohledu cyklisty. Není jich ale zdaleka tolik jako v předchozích případech. 

Úplně nakonec dochází k hodnocení pražské MHD a bezpečnosti pohybu dětí. Tedy v případě, že dotyčný MHD využívá, nebo se po Praze s dětmi pohybuje.

Celý dotazník je jednoduše koncipovaný, myslí na všechny základní druhy dopravy. Co nám však v rámci dotazníku výrazně chybí, je část, která by řešila také hendikepované spoluobčany. Pro ně je pohyb v rámci hlavního města největším problémem, velmi často se na ně zapomíná. A ačkoli je průzkum připravován ve spolupráci s Magistrátem, tak se to bohužel stalo i v tomto případě.

Dotazník se dá vyplnit jak pomocí počítače, tak přes mobil. Dotazník k vyplnění naleznete ZDE.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných