Ministerstvo dopravy spustilo registr ukrajinských vozidel

02. 10. 202319:12
Ministerstvo dopravy spustilo registr ukrajinských vozidel
foto: Rudolf Komár pro PrahaIN.cz/Ukrajinská SPZ

Registr ukrajinských vozidel byl spuštěn 1. října. Do konce roku je zápis dobrovolný, od 1. ledna 2024 už to bude povinnost. V případě nesplnění pak řidičům hrozí pokuta až ve výši 30 tisíc korun.

Evidenci vozidel, která jsou na území České republiky provozována déle než šest měsíců v jednom kalendářním roce, povedou dle informací z tiskové zprávy pražského magistrátu registry vozidel.

Motorová vozidla s ukrajinskou poznávací značkou budou muset řidiči od 1. ledna zapsat nejpozději do 7 dnů od udělení dočasné ochrany nebo víza za účelem strpění. Auta, která se po českých silnicích už pohybují, bude nutné zapsat do 31. prosince. Pokud to řidiči nesplní, dopustí se přestupku se sankcí až ve výši 30 tisíc korun.

Registrace je zdarma

Registraci vozidla provádí úřad obcí s rozšířenou působností, kde je umístěn registr řidičů. Registrace je pro všechny zdarma, jak uvádí na svém webu Ministerstvo dopravy. Přehled míst pro registraci je zveřejněn v interaktivní mapě na stránkách Registrace vozidel.

V Praze budou muset ukrajinští majitelé vozů zamířit na pracoviště evidence motorových a přípojných vozidel a odbavování občanů odboru dopravněsprávních činností. Adresy a kontakty pracovišť pražského registru vozidel jsou k dispozici na portálu praha.eu.

K registraci bude potřeba na úřad přinést doklad totožnosti, osvědčení o registraci vozidla nebo technický průkaz a oznámení o provozovateli. Tento dokument musí obsahovat jméno popřípadě jména a příjmení provozovatele, adresu pobytu, datum narození, případně rodné číslo, pokud bylo přiděleno a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, jde-li o fyzickou osobu. V případě evidence provozovatele, který je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba bude třeba dodat také obchodní firmu nebo jméno, adresu sídla firmy a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno. Pokud nebude evidenci provádět ten, kdo má být v evidenci uveden jako provozovatel vozidla, bude nutná také plná moc s úředně ověřeným podpisem.

Ukrajinská vozidla mají výjimku z povinného ručení

Podle informací Ministerstva dopravy se na vozidla ukrajinských uprchlíků vztahuje výjimka z povinného ručení a to po dobu 6 měsíců. Pokud tak ukrajinské vozidlo způsobí na území České republiky škodu, bude ji hradit Česká kancelář pojistitelů k tíži garančního fondu.

Při nehodě se mohou Ukrajinci obrátit na speciální linku +420 251 032 834, kde jim poradí, jak škodu řešit.

Po šesti měsících je možné vozidlo registrovat, získat českou registrační značku a sjednat povinné ručení. Zatím je k tomu však potřeba mít pobyt na území České republiky a vozidlo musí také splňovat požadavky registrace.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných