Mlhovky bez mlhy? Pokuta dva tisíce! Pozor na to!

12. 11. 202217:28
Mlhovky bez mlhy? Pokuta dva tisíce! Pozor na to!
foto: Jan Svoboda, PrahaIN.cz/Mlha v Praze

S příchodem měsíce listopadu musí řidiči myslet kromě včasného zimního přezutí také na další povinnosti při řízení vozidla v období sychravých podzimních dní. Patří mezi ně i dodržování pravidel při užívání mlhových světel. Zákon o provozu na pozemních komunikací zapovídá užití předních i zadních mlhovek mimo jízdy v mlze, za sněžení nebo silného deště.

Policisté doporučují řidičům, aby v právě probíhajícím období, s častým výskytem ranních a večerních mlh doprovázené vlhkostí na vozovkách, především jezdili pomaleji. Na podzim a v zimě reálně hrozí zvýšené nebezpečí smyku, obzvlášť v místech se střídáním různých povrchů.

V obecném smyslu platí slova zákona č. 361/2000 Sb.) o provozu na pozemních komunikacích, podle kterých „musí řidič přizpůsobit rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a předpokládanému stavu pozemní komunikace“. Smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na níž má rozhled, aby byl schopen zastavit před nenadálou překážkou.

V případě snížené viditelnosti, podle zákona č. 362/2000 Sb. „za situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu“, se doporučuje řidičům použít mlhová světla. Uvedený zákon o provozu na pozemních komunikacích stanovuje, kdy a za jakých okolností mlhová světla užít.

Mlhovky by se měly zapínat a vypínat podle potřeby

V zákonu o provozu na pozemních komunikacích se podle §32/odst. 4) uvádí, že „přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy“.

Z uvedeného vyplývá, že zadní mlhovky jsou součástí povinného vybavení všech vozidel. Použití předních mlhovek je doporučené, všichni současní výrobci automobilů dávají přední mlhovky do standardní výbavy svých modelů.

Přední mlhová světla osvětlují vozovku před vozidlem širokým světelným paprskem a pomáhají řidiči v lepší orientaci podle značení na vozovce. Pokud však zůstávají zapnuta i mimo úseky se špatnou viditelností, dochází po vyjetí z mlhy nebo deště k oslnění protijedoucích řidičů.

Pomůckou pro určení správné chvíle, kdy rozsvítit zadní mlhové světlo, je moment, kdy řidič nevidí jasně brzdová světla auta před sebou. Naopak v případě, že zapomene zadní mlhovku vypnout i za dobré viditelnosti, může být pro vozidla jedoucí za ním problematické rozeznat, kdy brzdí.

V případě neoprávněného používání mlhových světel může řidič dostat pokutu až do výše 2000 korun. Stejný postih hrozí také, když mlhovky nerozsvítí v případě, že je to potřeba.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných