Na Letné vyrazili do boje proti nadměrnému parkování rodičů u škol

02. 09. 202311:10
Na Letné vyrazili do boje proti nadměrnému parkování rodičů u škol
foto: Georgi Bidenko, PrahaIN.cz/Automobily, ilustrační foto

Se začátkem nového školního roku se od 4. září 2023 tři základní a tři mateřské školy na Letné zapojí do projektu Školní ulice. Jeho cílem je zvýšit bezpečnost v okolí školských zařízení pomocí zavedení krátkodobého zákazu vjezdu motorových vozidel ve dnech školní výuky do ulic v jejich bezprostřední blízkosti od 07:00 do 08:00 hodin. V jednom případě, kdy vyučování začíná později, bude opatření platit do 8:30 hodin. Výjimku se zákazu vjezdu nebudou mít ani místní rezidenti.

Jak se uvádí na webových stránkách městské části Praha 7, omezení automobilové dopravy by mělo zajistit klidnější příchod dětí do ZŠ Františky Plamínkové, MŠ Kostelní, ZŠ a MŠ Letohradská, FZŠ Umělecká a MŠ U Studánky.

Kromě zklidnění ulic v době příchodu dětí do škol je dalším benefitem projektu omezení výskytu exhalací v těsné blízkosti vchodů do jednotlivých zařízení. Možnost příjezdu osob s průkazem ZTP a dětí se sníženou pohyblivostí zůstane i nadále bez omezení.

Příliš mnoho aut

Dovážení dětí rodiči do škol je poměrně rozšířeným jevem a v případech, kdy dítě změnilo během školní docházky bydliště, je pochopitelné.

Podle vyjádření městské části je nicméně rozdíl v tom, zda rodiče dovezou dítě přímo před vchod, nebo jej vysadí v bezpečné vzdálenosti, kde mohou pohodlně zastavit a odkud buď dítě dojde do školy bezpečně samo, nebo jej sami doprovodí.

„Ulice před školami nemají kapacitu, aby legálně a bezpečně pojaly všechna auta, která sem přijíždějí v ranních hodinách, kdy bývá v okolí škol nejvíce rušno. Děti dochází na vyučování prakticky všechny ve stejnou dobu, v tentýž čas se zde zároveň výrazně zvyšuje intenzita dopravy, auta se hromadí přímo před vchodem, vznikají zácpy a nepřehledné nebezpečné situace. Někdy rodiče právě v obavě o bezpečnost svých dětí raději volí variantu, že je do školy dovezou, ačkoli bydlí nedaleko,“ uvádí se na Facebooku městské části Praha 7.

Plán ulic se zákazem vjezdu / foto: Praha7.cz

Dopravní omezení

V případě FZŠ Umělecká a MŠ U Studánky bude omezen vjezd od 7:00 do 8:00 z ulice Kamenická do ulice Gerstnerova, dále z Kamenické do ulice U Studánky a také vjezd z ulice Strojnická od křižovatky s ulicí U Studánky.

Pro ZŠ a MŠ Letohradská bude platit zákaz vjezdu od 7:00 do 8:30 hodin do části ulice Letohradská z ulice Kamenická a do ulice Františka Křížka z ulice Milady Horákové ve směru do ulice Kostelní.

V rámci dopravního opatření bude v případě MŠ Kostelní a ZŠ Františky Plamínkové omezen vjezd od 7:00 do 8:00 hodin do jižní části ulice Františka Křížka od ulice Kostelní ve směru do ulice Skalecká.Přehled parkovacích míst a plán cesty do škol / foto: praha7.cz

Místa pro parkování 

Jako optimální místo pro parkování a případný doprovod dětí do FZŠ Umělecká a MŠ U Studánky určila městská část  OC Stromovka, kde je možné dvě hodiny parkovat bezplatně a dojít do školy či školky necelých dvě stě metrů ulicí U Studánky.

Parkování v OC Stromovka je doporučeno i v případě ZŠ a MŠ Letohradská, kde je navíc možnost využít volné parkovací kapacity v ulici Milady Horákové na oranžové zóně a dojít ke škole či školce ulicí Františka Křížka přibližně tři sta metrů.

Vhodným parkovacím místem pro potřeby dojíždění do MŠ Kostelní a ZŠ Františky Plamínkové je parkoviště v ulici Na Ovčinách, odkud lze přes signalizovaný přechod bezpečně pokračovat ulicí Kostelní až před školu bez dalšího překonávání přechodu. V ranních hodinách je volná kapacita v ulici Milady Horákové na oranžové zóně, odtud je možné dojít do školy či školky ulicí Františka Křížka.

Zákaz vjezdu platí i pro místní rezidenty

V tuto chvíli se nepočítá s výjimkou ze zákazu vjezdu pro místní obyvatele, kteří mají bydliště v dotčených úsecích ulic. Z parkovacího místa mohou řidiči odjet bez omezení.

„Ten, kdo parkuje v úseku se zákazem vjezdu může odjet kdykoliv, výjimky pro příjezd se budou týkat osob s průkazem pro tělesně postižené nebo vozidel zdravotních služeb. Jinak se v ranním vymezeném čase nepočítá s tím, že by se tam pouštěla nějaká další vozidla, tím jsou myšleni i rezidenti nebo osoby, které v místě pracují,“ uvedl pro redakci PrahaIN.cz Martin Vokuš, tiskový mluvčí Prahy 7.

Školní ulice

V minulosti již byly zavedeny školní ulice bez automobilového provozu za obdobných podmínek jako na Letné v Praze 6 a Praze 20. Veškerá dopravní opatření budou zajištěna změnou dopravního značení a také přítomností strážníků městské policie, kteří budou dohlížet na dodržování pravidel a bezpečnost provozu.

„Věříme, že zavedení nových pravidel bude způsobovat co nejméně problémů a že místní třeba naopak ocení, že už nebude docházet k tak velké kumulaci vozů, jak tomu bylo během minulých školních let,“ dodal pro naši redakci Martin Vokuš.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných