Na zimu v ulicích je Praha připravena

04. 11. 202315:42
Na zimu v ulicích je Praha připravena
foto: Redakce PrahaIN.cz/Sníh v Praze, ilustrační foto

Ve středu 1. listopadu začalo v Praze letošní oficiální zimní období, které potrvá do konce března 2024. Společnost Technická správa komunikací (TSK) má v této souvislosti připraven plán údržby komunikací. Na území hlavního města bude v zimě zajišťovat údržbu silnic v délce 2.211 kilometrů.

Jak informuje TSK na svých webových stránkách, motoristické komunikace zařazené do zimní údržby jsou rozděleny do tří základních pořadí podle svého významu. Na údržbu komunikací I. pořadí bude vyhrazeno 73 sypačů osazených také pluhovou radlicí. Dalších 50 menších strojů bude zajišťovat průjezd komunikacemi II. a III. třídy. K dispozici bude také jeden sypač na operativní zásahy pro integrovaný záchranný systém a v případě potřeby má dodavatel k dispozici i dvě sněhové frézy.

Údržba chodníků

TSK se bude také starat o odklízení sněhu na chodnících, zastávkách MHD a dalších míst důležitých pro zajištění chodu metropole v délce 1.734 kilometrů. Na jeho zajištění se bude podílet celkem 874 pracovníků. Během období bez výskytu sněhu se budou věnovat náhradním výkonům, jako je čištění mostů a dalších objektů, likvidace náletové zeleně, odstraňování plevele (šintování) z vozovek i chodníků, likvidace černých skládek nebo hrabání spadaného listí.

Dalších 250 pracovníků bude primárně určeno na odborné práce, mezi které patří opravy odvodnění, údržba dopravního značení, provádění veškerých zahradnických prací, opravy vozovek či dláždění chodníků. V rámci zimní údržby budou tito pracovníci využíváni operativně.

V letošní sezoně bude sníh z chodníků nově odklízet také 80 multifunkčních vozů. Oproti minulému období jich bude nasazováno více a budou tak využívány i v druhé směně úklidu nemotoristických komunikací, tedy v době od 22:00 do 6:00 hodin v případě intenzivního sněžení. Využívat se budou i desítky ručních kartáčů, pluhů a fréz.

Ve skladech je k dispozici dostatek posypového materiálu a potřebného množství solanky, která se používá společně se solí na skrápění komunikací z důvodu zvýšení její účinnosti.

Motoristické komunikace I. pořadí

Mezi motoristické komunikace tohoto typu v délce 1.397 kilometrů se řadí vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy a místních komunikací, které navazují na dálnice a rychlostní komunikace. Řadí se k nim ještě kopcovité komunikace s provozem MHD. Stanovený časový limit na zmírnění závad ve sjízdnosti je do dvou hodin od výjezdu techniky.

Pro ostatní vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy a místních komunikací, po nichž jezdí rozhodující část veřejné hromadné dopravy, je stanovený časový limit na obnovení sjízdnosti do čtyř hodin od výjezdu techniky. Platí to i pro místní komunikace vedoucí k velkým zdravotnickým zařízením.

Pěší komunikace I. pořadí

Chodníky zařazené do tohoto typu nemotoristických komunikací v délce 1.065 kilometrů zahrnují zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány ČR, orgány hlavního města Prahy a městských částí, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody a přechodové lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim, vybrané chodníky hlavních komunikací. Stanovený časový limit ke zmírnění závad ve sjízdnosti je do čtyř hodin od výjezdu techniky.

Více informací, které se týkají provádění zimní údržby komunikací lze nalézt na webu TSK.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných