O budoucí podobě autobusového terminálu Černý Most je rozhodnuto

06. 02. 202319:21
O budoucí podobě autobusového terminálu Černý Most je rozhodnuto
foto: IPR Praha/Vizualizace terminálu Černý most

Koncepční studii na novou podobu dopravního terminálu na Černém Mostě navrhlo studio re:architekti společně s dalšími odborníky. Z místa by se měl stát příjemný, přehledný, bezpečný a pohodlný dopravní uzel.

Podle informací z tiskové zprávy Magistrátu hlavního města však bude muset být terminál ještě před samotnou rekonstrukcí provizorně upraven. Až potom dojde k naplnění koncepční studie z pera kanceláře re:architekti, která vyhrála výběrové řízení vypsané Institutem plánování a rozvoje hlavního města (IPR).

Terminál Černý Most je významnou přestupní stanicí kombinující metro B a autobusové linky městské, příměstské i dálkové dopravy. Stojí zde také parkoviště P+R pro 850 vozidel. Denně tuto stanici využije asi 50 tisíc cestujících. Současné řešení je však zastaralé a pohyb mezi nástupišti je komplikovaný.

Nejlepší pojetí předprostoru terminálu

„Pražané ze sídlišť si zaslouží mít okolo sebe moderní a pěkné prostředí. Je ostudou, že se tomu dřív nikdo nevěnoval. Terminál Černý Most denně využívají desítky tisíc lidí, kterým toto prostředí ani trochu nevyhovuje. My z něj naopak plánujeme udělat výkladní skříň celé oblasti. Cílem koncepční studie je navrhnout nejvhodnější dlouhodobé řešení autobusového terminálu, které v horizontu deseti let nahradí současný stav. Studie nabízí to nejlepší pojetí předprostoru terminálu včetně bezprostředních návazností a návrhu zástavby,“ komentuje studii Zdeněk Hřib (Piráti), primátor hlavního města Prahy.

Součástí koncepční studie je zejména řešení současných nedostatků, například špatně odvodněné mostní konstrukce, degradujícího materiálu, neustálého znečišťování nebo špatně řešených autobusových nástupišť.

Studie samozřejmě navrhuje také řešení nové. Mělo by být tvořeno jednodušším a pro cestující přehlednějším prostorem, nabízejícím atraktivní místo s náměstím, obchody, stromy a dopravním terminálem. Kromě cestujících by tak mělo sloužit také obyvatelům sídlišť nebo návštěvníkům nedalekých obchodních center.

Vzniknout by mělo příjemné a pohodlné místo

„Černý Most je i přes svou nevzhlednost hojně využívaným dopravním uzlem. I proto jsem rád, že se na něj architekti podívali čerstvýma očima, pojali nové řešení velmi zeširoka a navrhují dotvořit tento neatraktivní kus města v moderní veřejný prostor. V okolí terminálu tak snad brzy vznikne příjemné a pohodlné místo pro cestující i místní obyvatele,“ uvedl Petr Hlaváček (STAN), náměstek primátora pro územní rozvoj a územní plán.

Projekt vznikl za spolupráce s dotčenými subjekty, kterými je městská část Praha 14, ROPID, Dopravní podnik, Policie a odbor dopravy pražského magistrátu. Koncepční studii schválila také rada městské části Praha 14. Dále bude doplněna o dopravní posouzení proveditelnosti i dopady na ulice Chlumecká a Ocelkova.

„Studie řeší neutěšený stav terminálu, který nefungoval od jeho vzniku v roce 1998. Nejenže se tím zpřehlední a zkultivuje prostor pro cestující, ale nově bude provázán s přilehlou čtvrtí, kde žije okolo 15 000 Pražanů, a ti tak získají i nové náměstíčko. Výhodu to má i pro autobusy, které nově projedou terminálem rychleji a plynuleji,“ říká Adam Scheinherr (Praha sobě), náměstek pro dopravu.

Nutná ale bude provizorní kultivace

Podle jeho slov by měla být celková rekonstrukce zahájena v horizontu 10 let. Do té doby budou pokračovat rychlá opatření, díky kterým získá prostor alespoň provizorní kultivaci. Začalo se už například s postupnou záchranou mostní konstrukce či s doplněním informačního systému na autobusových zastávkách.

Celá studie vznikala ve spolupráci s obyvateli Prahy a cestujícími, kteří denně terminál využívají. „Koncepční studie terminálu na Černém Mostě byla představena a prokonzultována s veřejností přímo v lokalitě. Lidé se mohli autorů doptat na konkrétní změny a zároveň podat připomínky, které byly do finálního návrhu zapracovány,“ uzavřel ředitel IPR Ondřej Boháč.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných