Obstrukce proti Pražskému okruhu okruhu nevyšla. Dolní Chabry neuspěly s kasační stížností

03. 09. 202218:31
Obstrukce proti Pražskému okruhu okruhu nevyšla. Dolní Chabry neuspěly s kasační stížností
foto: Facebook MČ Dolní Chabry/Zastupitelstvo MČ Dolní Chabry; ilustrační foto

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost městské části Praha-Dolní Chabry kvůli trase pražského silničního okruhu. Neúspěšnou stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v Praze podal také spolek Chvalská a několik obyvatel Prahy.

Dolní Chabry se spolu se skupinou dalších navrhovatelů domáhaly zrušení aktualizace zásad územního rozvoje hlavního města Prahy z roku 2014, a to v části vymezující silniční okruh kolem Prahy.

Městský soud v Praze jejich návrh v roce 2018 zamítl, od následujícího roku se problematikou zabýval NSS. Nakonec ponechal verdikt i aktualizaci beze změn.

„V projednávané věci není důvodu ke zrušení napadeného opatření obecné povahy, jelikož rozhodnutí o využití území se pohybuje v zákonných mantinelech územního plánování,“ stojí v rozsudku.

Koncepce je „vágní“

V kasačních stížnostech se objevila řada různých argumentů a námitek. Týkaly se například postupu Městského soudu v Praze, který neprovedl některé navrhované důkazy. Podle NSS postupoval pražský soud zákonným způsobem a jasně vysvětlil, proč některé důkazy pokládal za nadbytečné.

Kritici zásad rozvoje také uváděli, že navržená kompenzační opatření jsou vágní, obecná a zcela nepřezkoumatelná z hlediska odhadované účinnosti. Poukazovali také na to, že pražský magistrát nedostatečně vyhodnotil synergické a kumulativní vlivy záměru na životní prostředí.

„Odborné posouzení věci a volba konkrétního řešení je na pořizovateli územně-plánovací dokumentace a osobách disponujících odpovídajícím vzděláním a erudicí. NSS proto ani tuto kasační námitku stěžovatelů neshledal důvodnou,“ reagoval v rozsudku NSS.

Pražský okruh je dálnice, která po dobudování vytvoří vnější obchvat hlavního města a bude z něj paprsčitě vycházet většina hlavních silničních tahů v Čechách. První úseky začaly řidičům sloužit v roce 1984, okruh ale dodnes není dokončený, plánuje se po částech a trasování provázejí politické i soudní spory.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných