Obyvatelé Prahy 8 běsní z dopravy v okolí Zenklovy ulice

18. 11. 202316:41
Obyvatelé Prahy 8 běsní z dopravy v okolí Zenklovy ulice
foto: Georgi Bidenko, PrahaIN.cz/Kolona v pražských ulicích, ilustrační foto

Dopravně jeden z nejvytíženějších úseků pražské dopravy není vůbec na takovou zátěž stavěný. Tvoří se tu dlouhé kolony a doprava kolabuje. Vědí o tom své v Libni v okolí Zenklovy ulice.

Touto ulicí denně projede přes třicet tisíc aut a na to není Zenklova ulice stavěná. Řešení je však poměrně v nedohlednu, přesto místní radnice nechce skládat ruce do klína a snaží se diskutovat o dopravě s občany. A to nejen prostřednictvím živých besed, ale i skrz web. A právě webové stránky Prahy 8 přinášejí bližší informace o první schůzce hornolibeňské veřejnosti s radnicí.

Definitivní klid přinese lokalitě až vybudování Libeňské dopravní spojky. Jenže Libeňská spojka je vlastně náročný komplex tunelů, který bude navazovat z jedné strany na prodloužení dálnice D8 a z druhé strany na Městský okruh. Nevýhodou výstavby je poměrně nevhodný terén s výrazným převýšením a hustá zástavba. Výstavba Libeňské spojky si bohužel vyžádá zbourání několika domů a v nejexponovanějších místech má být budována takzvanou milánskou metodou. To znamená, že na staveništi budoucího tunelu jsou nejprve zapuštěny do země boční stěny, pak je vyhloubena mělká stavební jáma a vybudován tunelový strop. Následně je budoucí tunel zasypán, pak se provede sanace povrchu, obnovení povrchové dopravy a teprve poslední fází je budování a ražení vlastního tunelu. Říci termíny dokončení takto náročné stavby je skutečně věštění z koule.

Radnice Prahy 8 však chce měnit i stávající stav a obyvatelům pomoci od dopravního hluku a zatížení. Vstříc jí jde občanská aktivita, které už skutečně dochází se současným stavem trpělivost. Nejzatíženější lokalitou je oblast mezi železniční tratí, ulice Zenklova, oblast kolem parku Pod Korábem a ulice Primátorská a Konšelská.

„Největší problém je průjezdnost ulice Primátorské. Mnoho lidí si zde zkracuje cestu a tím vzniká obrovská dopravní zátěž, kterou jen těžko místní snášejí. Navíc část ulice má asfaltový povrch, část povrch z dlažebních kostek. Při jeho přejíždění vzniká hluk,“ informoval na webu městské části o největší problémech Miroslav Němčík, jeden z obyvatelů.

Dalším problémem je podle městské části absolutní nedostatek parkovacích míst. To vede k tomu, že řidiči parkují všude, kde se dá, a to i v křižovatkách. Místní pak také pálí nedostatek přechodů pro bezpečné přecházení.

Tyto věci vnímá velmi citlivě i radnice osmého pražského obvodu. Proto se na radnici rozhodli, že prvním krokem bude vytvoření dopravní urbanistické studie, která současný stav popíše. „Jde o to, že my jsme v části Libně, která je dlouhodobě velmi zanedbaná ze strany hlavního města a to se týká především technického stavu vozovek, technického stavu chodníků,” uvedl dále předseda Komise pro dopravu Martin Jedlička (Společně pro Prahu 8)

Podle Tomáše Slabihoudka (TOP 09) by měla být studie hotova už na začátku příštího roku a ta ukáže, kde je potřeba udělat urychlené stavební úpravy či zásahy. Pokud studie ukáže, že některé úpravy jsou nad síly osmé městské části, bude k zapojení vyzván i Magistrát hlavního města Prahy.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných