Od listopadu bude omezen provoz na magistrále a Nuselském mostě

25. 10. 202319:10
Od listopadu bude omezen provoz na magistrále a Nuselském mostě
foto: Rudolf Komár pro PrahaIN.cz/Nuselský most, ilustrační foto

Technická správa komunikací (TSK) bude provádět v termínu od 1. listopadu do 17. prosince 2023 opravu vozovky v ulici 5. května v úseku od Nuselského mostu po ulici Táborskou ve směru z centra. Řidiči by měli s ohledem na dopravní špičku počítat v těchto místech až s půlhodinovým zdržením.

Podle informací na webu opravujemeto.cz je povrch komunikace v ulici 5. května v úseku od mostu přes ulici Kongresová po most přes Táborskou ulici dvanáct let starý a vyskytují se na něm četné trhliny. Také již nesplňuje protihlukové parametry, a proto bude postupně v obou směrech provedena kompletní výměna asfaltových vrstev o celkové tloušťce 10 centimetrů, a to včetně svrchní vrstvy zajišťující nízký hluk z projíždějících vozidel.

Omezení dopravy

V termínu od 1. do 3. listopadu a od 16. do 17. prosince dojde v obou směrech k záboru levého jízdního v úseku mezi křižovatkou ulic Boženy Němcové a Sokolská a Nuselským mostem, dále ve směru z centra k záboru odstavného pruhu v křižovatce ulic 5. května a Kongresová a do třetice k záboru levého jízdního pruhu v ulici 5. května v místě přemostění ulice Sdružení ve směru z centra.

Rekonstrukce vozovky ve dvou etapách

Stavební práce budou rozděleny do dvou etap. Během celého období dojde k záboru levého jízdního pruhu po celé délce Nuselského mostu ve směru z centra. Dopravní provoz bude tímto směrem možný ve dvou jízdních pruzích a v jednom jízdním pruhu v protisměrném jízdním pásu. Ve směru do centra bude průjezd umožněn dvěma jízdními pruhy.

Během první etapy od 4. do 24. listopadu bude omezení v ulici 5. května pokračovat ve směru z centra za sjezdem Vyšehrad po sjezd Náměstí Hrdinů záborem pravého jízdního pruhu a parkovacího pruhu. Ve druhé etapě od 25. listopadu do 15. prosince budou v tomto místě stavební práce pokračovat v levém jízdním pruhu a části pravého pruhu.

Po celou dobu rekonstrukce vozovky tak bude průjezd umožněn v tomto úseku jedním jízdním pruhem v tomtéž směru a jedním jízdním pruhem v protisměrném jízdním pásu. Ve směru do centra bude průjezd umožněn dvěma jízdními pruhy.

Nový povrch a úprava vegetace

V rámci rekonstrukce dojde k výměně povrchu vozovky a opravě trhlin v podkladních vrstvách, budou provedeny úpravy odvodnění komunikace, vyrovnání a výměna poškozených obrubníků nebo výšková úprava povrchových znaků inženýrských sítí.

Rovněž bude v okolí upravena vegetace, zejména keře, aby neomezovaly a neohrožovaly řidiče při průjezdu a parkování v tomto úseku.

Co se týče vlivu na dopravu, počítá se v souvislosti s rekonstrukcí vozovky se střední mírou komplikací, což představuje možné zdržení v délce 10 až 30 minut.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných