Od středy začne na Andělu měsíční dopravní peklo

28. 03. 202217:30
Od středy začne na Andělu měsíční dopravní peklo
foto: Petr Hejna, DPP/Tramvaje; ilustrační foto

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začíná ve středu 30. března od večerních hodin s výměnou kolejového křížení na smíchovském Andělu. Jedná se o jednu z nejvytíženějších tramvajových křižovatek ve městě. Práce potrvají do 29. dubna a budou rozděleny do čtyř etap.

Jak uvádí DPP ve své tiskové zprávě, bude se v každé etapě měnit jiná část kolejové křižovatky. Tomu bude v dotčených úsecích odpovídat obousměrné přerušení tramvajového provozu a linky budou jezdit po náhradních trasách.

První etapa má trvat do 6. dubna, obousměrné přerušení tramvajového provozu se chystá v Nádražní ulici v úseku Anděl - Na Knížecí.

Měnit se bude kolejové křížení ve směru od Nádražní do Plzeňské a v rámci první etapy se změní trasy linek č. 2, 4, 5, 7, 12, 15, 20, 21 a 94. Z důvodu velmi nízké propustnosti objízdné trasy budou přímá spojení Anděl – Smíchovské nádraží – Sídliště Barrandov zajišťovat ve dne pouze linky č. 12 a 20. Navíc s ohledem na technický stav křižovatky Za Ženskými domovy – Radlická, není možné jezdit od Smíchovského nádraží do Radlic. Linky budou jezdit po změněných trasách, DPP zavede v denním provozu náhradní autobusovou dopravu X7 v trase Anděl – Radlická.

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 2 bude vedena od Nádraží Braník přes zastávky Palackého náměstí (na Rašínově nábřeží) a Jiráskovo náměstí do zastávky Národní divadlo a přes zastávky Lazarská a Moráň zpět směr Nádraží Braník. Linka bude v provozu v pracovní dny od cca 19:30 a o víkendech celodenně.

Linka č. 4 bude ve směru od Sídliště Barrandov zkrácena do zastávky Smíchovské nádraží. Linka bude v provozu celodenně, včetně víkendu. Doporučujeme tuto linku používat přednostně a přestoupit na Smíchovském nádraží na metro B.

Linka č. 5 bude ve směru od Vozovny Žižkov ze zastávky Hlavní nádraží odkloněna přes zastávku Masarykovo nádraží do zastávky Bílá labuť.

Linka č. 7 bude ve směru od Nových Strašnic ze zastávky Anděl (v Plzeňské ulici) odkloněna přes zastávku Kavalírka do obratiště Kotlářka.

Linky č. 12, 20 a 94 budou v oblasti Anděla vedeny odklonem přes zastávky Na Knížecí (v ulici Za Ženskými domovy) a Anděl (v Plzeňské ulici). U linek č. 12 a 20 DPP očekává značnou nepravidelnost provozu.

Linka č. 15 bude ve směru od Olšanských hřbitovů ze zastávky Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) odkloněna přes zastávky Chotkovy sady, Hradčanská a Vozovna Střešovice do obratiště Sídliště Petřiny, v tomto úseku nahrazuje linku č. 2.

Linka č. 21 bude ve směru od Levského ze zastávky Palackého náměstí (na Rašínově nábřeží) odkloněna přes zastávky Karlovo náměstí, I. P. Pavlova, Náměstí Míru a Koh-i-noor do obratiště Kubánské náměstí, v tomto úseku nahrazuje linku č. 4. Linka bude v provozu v pracovní dny od cca 6:00 do cca 19:30.

Ve druhé etapě oprav nepojedou tramvaje na Palackého náměstí

Od 7. dubna bude DPP vyměňovat kolejové křížení v Lidické ulici. Úsek bez tramvajového provozu bude rozšířen od křižovatky ulic Nádražní a Za Ženskými domovy po Palackého náměstí. Tato etapa prací se dotkne navíc vedení linek č. 10 a 16, které budou odkloněny přes Újezd a Národní divadlo. Kromě toho linka č. 7 nebude zajíždět do oblasti Anděla a propojí se na pravém břehu s linkou č. 5 v zastávce Palackého náměstí.

Třetí etapa vyloučí tramvaje z Plzeňské ulice, do Radlic raději metrem

Tramvajový provoz ve směru s Nádražní do Lidické ulice a dále směr Palackého náměstí bude obnoven od 12. dubna. Současně s tím bude zahájena třetí etapa prací, kdy se bude měnit kolejové křížení od Plzeňské do Nádražní ulice. Paralelně s tím DPP zahájí i výměnu kolejového křížení od Štefánikovy do Plzeňské ulice. V této etapě bude proto přerušen tramvajový provoz v Plzeňské ulici od křižovatky s Radlickou po křižovatku se Štefánikovou, a ve Štefánikově ulici po náměstí 14. října. Pro možnost zachování kyvadlového provozu jedné tramvajové linky ve směru z a na Újezd bude na náměstí 14. října osazen dočasný kolejový přejezd, tzv. Kaliforňan.

Tramvajové linky zajišťující provoz směrem na Řepy, budou objíždět oblast Anděla ulicemi Za Ženskými domovy a Radlickou. Nadále bude zachována náhradní autobusová doprava do Radlic.

DPP doporučuje do této oblasti cestovat metrem, linkou B. Oblast Barrandova již bude obsluhována pravidelnou linkou č. 5, vzhledem k limitované propustnosti křižovatky na Palackého náměstí, bude na této objízdné trase ve směru do centra města vedena pouze jedna další tramvajová linka. Obslužnost mezi Barrandovem a Řepy bude posílena vložením spojů linky č.4. Třetí etapa potrvá do 22. dubna 2022.

Čtvrtá etapa přeruší provoz mezi Andělem a Újezdem

Práce na poslední etapě začnou 23. dubna. Dokončí se výměna zbývajícího kolejového křížení od Štefánikovy do Plzeňské ulice, a také kolejové křížení na Újezdě ve směru od Anděla. Z tohoto důvodu bude obousměrně přerušen tramvajový provoz pouze mezi Andělem a Újezdem. V tomto úseku DPP zavede náhradní autobusovou dopravu. Tramvajový provoz v Plzeňské ulici bude v této etapě již zajištěn v pravidelných zastávkách, obdobně jako obsluha Radlic.

Konec stavebních prací na konci dubna

Veškeré stavební a údržbové práce DPP ukončí v pátek 29. dubna a od večerního výjezdu obnoví původní provoz tramvají i v posledním vyloučeném úseku mezi Andělem a Újezdem.

Vzhledem k náročnosti stavebních prací v tramvajové křižovatce Anděl doporučuje DPP cestujícím sledovat své webové stránky a profily na sociálních sítích, kde budou k dispozici vždy aktuální informace o dopravních opatřeních v oblasti Anděla. Informační letáky budou také umístěny ve vozech a zastávkách povrchové dopravy.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných