Podmínky zadávacího řízení na úsek metra D jsou diskriminační, tvrdí zájemce. Dopravní podnik však neustoupil

29. 07. 202218:28
Podmínky zadávacího řízení na úsek metra D jsou diskriminační, tvrdí zájemce. Dopravní podnik však neustoupil
foto: Patrik Pašek, PrahaIN.cz/Zahájení stavby metra D

Na představenstvo pražského dopravního podniku se obrátil potenciální zájemce o výběrové řízené na další úsek metra D. Nelíbili se mu požadavky na toho, kdo by se měl podílet na realizaci této veřejné zakázky. Dopravní podnik zastoupený advokátní kanceláří Rowan Legal byl však neústupný.

Na konkrétní případ upozornil předseda pražského ANO Ondřej Prokop, který samotnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace rozeslal médiím.

Hlavním problémem je to, že zadavatel stanovil požadavek na aktivní znalost českého nebo slovenského jazyka slovem i písmem u některých pozic.

„Naše společnost je součástí mezinárodně působícího evropského stavebního koncernu, který v rámci své činnosti uskutečňované po celém světě realizuje zakázky obdobného charakteru, tudíž je samozřejmé, že vzhledem k významnosti veřejné zakázky a požadovaným zkušenostem z obdobně velkých zakázek zvažujeme využití zkušeností odborníků získaných v rámci těchto projektů. Požadavek na aktivní znalost českého jazyka však znemožňuje účast např. mateřských koncernových společností s domicilem v EU, resp. jejich zaměstnanců, kteří mají i mnohem větší než zadavatelem požadované zkušenosti,“ namítá společnost s tím, že se nejedná o požadavek, který by sám o sobě prokazoval odbornou zkušenost osob s realizací stavebních prací, ale jedná se pouze o požadavek na komunikaci.

„Žádáme tedy zadavatele, aby s ohledem na jeho povinnost dodržet základní zásady ZZVZ (Zákon o zadávání veřejných zakázek, pozn. redakce), tudíž i zásadu zákazu diskriminace, vypustil požadavek na doložení aktivní znalosti českého nebo slovenského jazyka slovem i písmem alespoň na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce,“ žádala společnost.

Dopravního podnik však v odpovědi uvedl, že po podrobném posouzení nepřistoupí k úpravě zadávací dokumentace.

„Zadavatel doplňuje, že požadavek na znalost českého či slovenského jazyka pro potřeby odborné komunikace stanovil pouze u 8 stěžejních rolí-členů týmu osob, přičemž se jedná o řídící pracovníky na stavbě, kteří řeší převážně úkoly výrazně odborného charakteru, při jejichž výkonu je nutné, aby v rámci komunikace těchto osob nedocházelo k průtahům způsobeným případně nutností jazykového překladu,“ dodává advokátní kancelář za dopravní podnik.

Konkrétně jde o těchto osm pozic: Hlavní manažer výstavby, Stavbyvedoucí, Zástupce stavbyvedoucího, Bezpečnostní technik, Technický vedoucí odstřelů, Vedoucí projektové dokumentace, Hlavní báňský projektant a Hlavní důlní měřič.

„Od vypuknutí magistrátní korupční kauzy Dozimetr uplynulo 43 dní. Jak se ukázalo, mafiánská chobotnice byla prorostlá i do nejvyšších pater pražského dopravního podniku. Jeho představenstvo má 5 členů. Čtyři z těchto členů jsou podezřelí ze zločinu. A toto představenstvo nyní soutěží další etapu metra D za 24 miliard korun. A mimo jiného diskutují diskriminační podmínky, aby vyhrála konkrétní firma,“ uvedl k tomu Ondřej Prokop.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných