Pokuty za špatné parkování? Sotva. Vůz, který v Praze kontroluje parkování, posílal rozmazané SPZ

17. 03. 202308:10
Pokuty za špatné parkování? Sotva. Vůz, který v Praze kontroluje parkování, posílal rozmazané SPZ
foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz/Postrach řidičů. Auta, která budou hlídat parkování dostala nový kabát.

Od listopadu loňského roku se změnil dodavatel služeb monitoringu vozidel a dodržování pravidel parkování v zónách placeného stání (ZPS). Technická správa komunikací Praha (TSK) uzavřela novou smlouvu na monitoring se společností ITERAIT. Podle informací, které naše redakce získala z několika městských částí, došlo současně s nástupem nového dodavatele k propadu výběru pokut za neoprávněné parkování.

Společnost TSK přibližně před rokem podepsala na základě výběrového řízení smlouvu s nástupcem společnosti ELTODO, která do té doby monitoring v ZPS zajišťovala. Výběr probíhal jeden a půl roku a mimo dosavadního monitoringu parkování se jeho vítěz zavázal provádět sběr dat sloužící ke komplexní kontrole stavu silnic.

Tehdejší náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha sobě) v souvislosti s představením nové společnosti Iterait a.s. uvedl, že se nově bude hlídat svislé a vodorovné dopravní značení, výtluky i další závady na komunikacích a parkování mimo vyznačená místa v zónách placeného stání i mimo povolené stání.

V rámci výběrového řízení byl velký důraz kladen na technologické možnosti týkající se kvality rozpoznávání registračních značek, přesnost lokalizace a zpracování podkladů, na základě kterých se prokazuje spáchání přestupku.

Kvalita výsledků společnosti ITERAIT byla vyhodnocena jako nejlepší. Nejen podle nabízené technologie, ale také s ohledem na cenu. 200 milionů korun za čtyřleté období, což představovalo v porovnání se smlouvou uzavřenou se společností ELTODO roční úsporu ve výši desítek milionů korun.

Počáteční zkušenosti městských částí jsou špatné

Podle informací, které má redakce PrahaIN.cz k dispozici, došlo za období listopadu až prosince loňského roku k propadu výše částek z vybraných pokut za neoprávněné parkování v ZPS. Pokles se shoduje s termínem přechodu zajišťování monitoringu pomocí vozidel provozovaných společností ITERAIT.

Celý systém monitoringu je nastaven tak, že denní údaje zachycené speciálním vozidlem smluvního partnera TSK procházejí o půlnoci validací a následně jsou odesílány na městskou policii. Ta je po jejich vyhodnocení jako podezření ze spáchání přestupku oznamuje správním orgánům, kterými jsou v tomto případě úřady jednotlivých městských částí, kde jsou zóny placeného stání. Městské části následně podle získaných dat z fotodokumentace vystavují výzvy provozovateli vozidla (VPV) k zaplacení pokuty. Celá takto získaná částka je příjmem do rozpočtu městské části.

„Zkušenosti s fungováním nové společnosti zatím nejsou úplně dobré. Díky poměrně dlouhým výpadkům v monitoringu a nekvalitním podkladům se nám za první dva měsíce razantně snížila vybraná částka za pokuty v ZPS. Doufáme a věříme, že dojde ke zlepšení, prý se na tom pracuje,“ uvedl pro naši redakci Martin Šalek, tiskový mluvčí městské části Praha 8.

Praha 4 připouští, že systém je nově v záběhu. „Postupně se ladí jisté nedostatky, které s sebou změna dodavatele dat o parkování na komunikacích přinesla. První dva měsíce, tedy v listopadu a v prosinci 2022, došlo při meziročním srovnání k určitému propadu v objemu zachycených neoprávněných parkování v ZPS,“ sdělil pro PrahaIN.cz Vít Drbal z oddělení PR městské části Praha 4 a dodal, že v poslední době se počty záchytů postupně blíží srovnatelným datům z minulosti.

Praha 1 uvádí největší výpadek

Podle údajů, které jsme získali z radnice Prahy 1, byl v období listopad až prosinec 2021 celkový počet přestupků 12 713 a výše úhrad za VPV dosáhla částky 3 430 500 korun. Za stejné období v roce 2022 dosáhl počet všech hlášených přestupků 3 842 a výše úhrady za VPV činila 967 500 korun.

„Zkušenosti se společností ITERAIT bohužel nejsou nejlepší. Dle mého názoru společnost nebyla dostatečně připravena na úkol, který ji v rámci zakázky čekal. Nepřipravenost se projevila v tom, že společnost neměla dostatek monitorovacích vozidel, čímž došlo k tomu, že počet zaznamenaných podezření na přestupek klesl v řádu o tisíce skutků,“ uvedl na náš dotaz Aleš Jedlička, vedoucí odboru dopravně správních agend ÚMČ Praha 1.

Došlo podle něho k nedostatečné komunikaci s městskými částmi, kterým je fotodokumentace předávána ke zpracování. „Zástupci společnosti pravděpodobně vůbec nevěděli, jaký je konečný výstup, na základě kterého jsou zpracovávány výzvy provozovateli vozidla,“ dodal Aleš Jedlička s tím, že k prvnímu společnému jednání došlo až dne 27. ledna a nedostatečná kvalita fotodokumentace byla předmětem dalšího jednání s TSK 10. února 2023.

Problémy s kvalitou pořizovaných fotografií spočívají ve špatných úhlech záběru a jejich orientace je nově na výšku, navíc po přiblížení je špatně čitelná registrační značka. „Autíčko navíc jezdí ve špatně zvolených časech, my bychom potřebovali, aby to bylo hlavně mezi desátou a šestnáctou hodinou, kdy sem jezdí lidé za prací. Večerní průjezdy zachytí jen malý počet řidičů, kteří si zapomenou prodloužit parkování,“ přiblížila naší redakci Jitka Thímová, vedoucí oddělení zón placeného stání ÚMČ Praha1.

Dodala, že v důsledku výrazně nižšího počtu udělených pokut, se zhoršilo i samotné parkování v ulicích, místní rezidenti si stěžují, že nemají, kde parkovat. „Doufáme, že situaci pomůže zvýšení počtu o jedno monitorovací vozidlo na celkem dvě. Dříve jsem generovala tisíc výzev denně a dnes jsem jich přidělila dvě stě padesát, to je pořád málo,“ zakončila náš aktuální rozhovor Jitka Thímová.

Podle našich informací se výběr pokut snížil i na území Prahy 10, a to tři a půl krát oproti období před změnou smluvního partnera. Situace se ale nyní dostala do normálu. „Po počátečních propadech v prosinci a v lednu je únorová výše pokut adekvátní stavu před změnou dodavatele. Budeme řešit možné navýšení aut, které budou kontrolovat Prahu 10,“ upřesnila naší redakci Michaela Poláková, tisková mluvčí Prahy 10.

TSK slíbila vyjádření k situaci 

Bývalý náměstek pražského primátora pro dopravu přiznává pro PrahaIN.cz počáteční problémy, ke kterým při změně dodavatela došlo. „ Ano, systém byl v rozjezdové fázi a na základě všech zjištěných okolností byl postupně v rámci provozu vyladěn a nyní již poskytuje lepší úroveň dat než minulý systém,“ uvedl Adam Scheinherr (nestraník za Praha sobě)

Naše redakce kontaktovala s dotazy ohledně problémů týkajících se přechodu monitoringu v zónách placeného stání nejen TSK, ale i společnost ITERAIT. Smluvní partner nic nekomentoval a odkázal nás na tiskovou mluvčí TSK Barboru Liškovou. Ta uvedla, že v tuto chvíli se vyjadřovat nebudou, ale nabídla redakci rozhovor s náměstkem společnosti Filipem Hájkem, který měl proběhnout následující týden po uzávěrce našeho článku. S jeho vydáním jsme nechtěli déle čekat a počítali jsme, že slíbený rozhovor zveřejníme samostaně. Nakonec TSK jeho termín zrušila s odkazem na to, že článek už vyšel.

Dění týkající se monitoringu zón placeného parkování bude naše redakce nadále sledovat a nově získané informace zveřejníme.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných