Práce na rekonstrukci Barrandovského mostu pokračují

09. 02. 202411:02
Práce na rekonstrukci Barrandovského mostu pokračují
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Opravy na Barrandovském mostě

Stavaři se na Barrandovský most vrátili už v polovině ledna, kdy začali s výměnou ložisek severního mostu. Práce tím ale zdaleka nekončí. Další nezbytná příprava pro pokračování rekonstrukce omezí provoz na modřanské straně, severním chodníku a cyklotrase A12.

O omezeních, která řidiče čekají v průběhu dvou nocí od 9. do 11. února, už web barrandak.cz informoval v lednu. Uzavřeny budou dva levé jízdní pruhy. Doprava bude vedena po zpevněné krajnici. Na nájezdové větvi z Modřanské ulice na Barrandovský most bude uzavřený levý jízdní pruh a doprava tak bude muset využívat pravý jízdní pruh.

Dva provizorní jízdní pruhy při příjezdu na Barrandovský most z Jižní spojky budou muset řidiči využít dne 10. února. Na nájezdu z Modřanské bude uzavřen pravý pruh. Auta budou jezdit po přejezdových prazích.

Po oba víkendové dny budou navíc dle informací z webu čtvrté městské části probíhat také vrty na vozovkovém souvrství na severním mostě. S prací na nich se počítá od 8:30 do 17:00 hodin v sobotu a od 8:30 do 15:00 hodin v neděli. Důvodem vrtů je detailní příprava na pokládku UHPC betonu.

Speciální konstrukce uzavře cyklostezku

Další důležitou fázi příprav představuje vybudování speciální konstrukce pod severním chodníkem. Hodit se bude pro bourání a výstavbu nové římsy severní poloviny severního mostu. Postup bude podobný jako na jižní polovině jižního mostu. Stavaři odbourají původní římsu na jejímž místě postaví provizorní lávku a připraví vše na betonování nové římsy.

Římsa slouží jako chodník a cyklotrasa A12. Kvůli opravě bude muset být tato komunikace zcela uzavřena, a to včetně navazujících chodníků. Práce zároveň ovlivní i provoz v ulici Modřanská ve směru do centra. Cyklotrasa s chodníkem A12 bude uzavřena v průběhu 2. i 3. etapy oprav, tedy nepřetržitě od 12. února až do 31. srpna. Objízdné a obchozí trasy budou na místě vyznačeny.

Další přípravné práce ještě před hlavní etapou

Web opravujeme.to informuje také o nutném přeložení telekomunikačních kabelů. Omezení na sjízdných a nájezdných rampách může způsobit zdržení v rozmezí 10 až 30 minut. Telekomunikační kabely budou pracovníci překládat v celkem 4 etapách od 11. do 17. února.

Od 19. února do 11. března se pak pozornost stavařů přesune k přípravným pracem na stavbě přejezdů pro převedení jízdního pruhu do protisměru. Podle opravujeme.to je nutné tak učinit před zahájením samotné hlavní etapy rekonstrukce mostu.

Omezena bude Jižní spojka směrem od Braníka na Smíchov a nájezdová větev z Modřanské ulice na Barrandovský most. Doprava bude vedena ve dvou pruzích, ve výjezdové větvi pak pouze v jednom.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných