Praha se chystá na výstavbu vysokorychlostní tratě

04. 12. 202317:10
Praha se chystá na výstavbu vysokorychlostní tratě
foto: Správa železnice (pro média)/Tak vypadá budoucnost vysokorychlostních tratí v Praze.

V otázce dálniční a železniční sítě v posledních letech naše země výrazně zaspala. V dálniční síti se snažíme situaci v posledních měsících dohnat zvýšenou výstavbou, na železnici klid stále přetrvá.

I když i tady se možná už ledy hýbou. Čím dál tím častěji se hovoří o vzniku takzvaných vysokorychlostní tratí (VRT). Správa železnic proto startuje sérii setkání s obyvateli dotčených lokalit, aby se mínění veřejnosti ohledně VRT zlepšilo.

Dříve, než se zaměříme na technické podrobnosti a časový harmonogram výstavby, pojďme si za pomoci webových stran Správy železnic naznačit, kudy by vysokorychlostní železnice měla v Praze vést.

Jižní větev VRT bude začínat těsně za dnešním nádražím Praha-Vršovice a povede v tělese dnešního kolejového svršku přes stanici Praha-Eden. Z další pražské stanice Zahradní město by v budoucnu podle návrhu měl vzniknout moderní terminál pro vysokorychlostní vlaky.

Odsud bude pokračovat VRT ještě chvíli ve starém tělese až k mokřadu Triangl, kde už bude nutná výstavba nového kolejového svršku. Ten by měl v přímém směru vést podél ulice Rabakovské a zdejší průmyslovou zónou. Trasa VRT přetne ulice Průmyslovou a Kutnohorskou a následně povede krajinou mezi katastry Štěrbohol, Dolních Měcholup a Dubče.

Velké dopravní křížení

Pak bude muset dojít k velké dopravní stavbě před Běchovicemi, protože v jednom místě se zde bude proplétat monstrózní mimoúrovňová křižovatka Městského okruhu právě s vysokorychlostní tratí, která v Běchovicích překříží dnešn železniční koridor směrem na Pardubice. Odsud VRT zamíří k tělesu dálnice D11, v jejichž těsné blízkosti povede.

Severní větev pražského VRT povede v tělese stávajícího koridoru z Běchovic směrem k centru Prahy až do Libně. Tady v Libni vznikne další velká stanice pro vysokorychlostní vlaky. Součástí projektu má být i výstavba odstavného nádraží v dnešní stanici Strašnice.

Projekt vyžaduje logicky dostavbu čtvrté železniční koleje mezi Běchovicemi a Libní a také stavbu Jahodnické spojky, která zprůjezdní vedlejší železniční tratě v blízkosti VRT tak, aby Praha byla více propustná i pro nákladní vlaky a příměstské regionální spoje.

Na VRT uzel Praha bude na východě navazovat VRT Polabí, která povede přes Hradec Králové do Polska a přes Pardubice do Brna. Na opačném konci metropole bude vznikat VRT Podřipsko, který dovede vlaky směrem k Německu.

Vlaky budou fičet mezi domy

V praxi to znamená pro Pražany fakt, že dvojkolejná vysokorychlostní trať v úseku Vršovice – Běchovice povede zčásti v novém tělese ve složitém prostředí městské zástavby.

Správa železnice předpokládá, že územní rozhodnutí bude na stavbu vydáno v roce 2026. O tři roky později by mohla být stavba zahájena a předpoklad uvedení do provozu a k projetí prvního vysokorychlostního spoje by mohlo dojít v roce 2033. Po daných tratích by mohly tedy vlakové spoje jezdit rychlostí až 240 kilometrů za hodinu.

Správa železnic chce, aby se alespoň ve fázi přípravy zapojilo co nejvíce obyvatel dotčených obcí. I proto Správa železnic připravuje veřejné prezentace na setkáních s občany. Na první z nich, která se koná 11. prosince od 18 hodin ve sportovní hale Dolní Měcholupy, zve na svých webových stránkách i tamní městská část.

Kromě toho mají obyvatelé možnost projekt ovlivnit i přímo na webových stránkách Správy železnic, kde je k dispozici dotazník. V něm mohou místní vytvářet i budoucí podobu lokality, a to vlastní představou o trasování cyklistických stezek nebo odpočinkových zon.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných