Praha se může těšit na další trolejbusové linky

14. 06. 202220:17
Praha se může těšit na další trolejbusové linky
foto: zdopravy.cz /Jeden z prvních trolejbusů pro hlavní město

Cestující v pražské hromadné dopravě mohou vyhlížet svezení bateriovými trolejbusy, které podle informací Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) nahradí stávající dieslové autobusy. Radní hlavního města Prahy (RHMP) v pondělí 13. června na svém zasedání schválili investiční záměry elektrifikace autobusových linek č. 112, 136 a 150. Plánovaná investice do těchto projektů činí 1,105 miliardy korun a s jejich realizací se počítá v letech 2027 až 2028.

Jak se uvádí na webu DPP, jedním z hlavních důvodů elektrifikace dalších autobusových linek v Praze je naplňování Klimatického závazku hlavního města Prahy, jehož cílem je snížení emisí CO2 v hlavním městě do roku 2030 o 45 procent ve srovnání s rokem 2010 a další plnění cílů Klimatického plánu hlavního města Prahy.

„V lednu jsme zahájili stavbu elektrifikace linky č. 140 a díky tomu se v Praze po 70 letech začala stavět plnohodnotná trolejbusová linka,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP Adam Scheinherr (nestr. za Praha sobě). Součástí změny souvisejících s provozem trolejbusů bude také nová podoba ulic. „Nevznikne podél tras les nových stožárů pro trakční vedení. Stávající stožáry veřejného osvětlení vyměníme za nové moderní, které budou umět svítit a poslouží i pro trakční vedení,“ řekl Scheinherr.

Aktuální projekty elektrifikace autobusových linek

V současné době se pracuje celkem na 11 projektech trolejbusových tratí. Nejdále se pokročilo na lince č. 140 vedoucí z Palmovky do Miškovic, na které se od začátku letošního roku staví nabíjecí infrastruktura. Předpokládané zahájení zkušebního provozu má proběhnout letos na podzim.

Na levém vltavském břehu jsou jednotlivé projekty v různé fázi rozpracovanosti. Pro linku č. 119 se připravuje v nejbližších týdnech vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby nabíjecí infrastruktury, do konce roku se pak počítá s její samotnou realizací.

„Pro projekty z druhé etapy elektrifikace linek v levobřežní části Prahy, tj. č. 142, 174, 184 a 225, které na konci letošního dubna schválila RHMP, připravujeme tendry na výběr projektantů. Bohužel čím dál víc pociťujeme vyčerpané kapacity projekčních kanceláří, kdy na trhu práce zcela chybí kvalifikovaní projektanti trolejového vedení, ale i měníren a dalších drážních zařízení,“ konstatuje Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných