Praha: Tisícové pokuty za pár minut parkování na blikačkách

26. 03. 202310:04
Praha: Tisícové pokuty za pár minut parkování na blikačkách
foto: Jan Holoubek, PrahaIN.cz/Veřejné parkoviště

Čeští řidiči obecně nemají dobrou pověst. Rychlá jízda, nebezpečné předjíždění a bezohledný styl jízdy jako průvodní jevy dokládající obecně špatnou atmosféru na našich silnicích se často přenášejí do ulic hlavního města a pokračují v podobě porušování pravidel parkování. Jaké jsou za to pokuty, v jakých případech čeká řidiče za jeho přestupek trest v podobě odtahu vozidla a kolik to bude stát jeho kapsu, zjistíte v následujícím textu.

Pokud z nějakého důvodu v pražských ulicích špatně zaparkujete, nemusí hned následovat trest v podobě odtažení vozidla. Za neoprávněné parkování v zónách placeného stání (ZPS) následuje pokuta ve výši pět set korun, v případě nezaplacení může být zahájeno správní řízení, ve kterém se výše sankce může pohybovat v rozmezí tisíc pět set až dva tisíce korun spolu s jedním tisícem korun za správní poplatek.

Správními orgány jsou úřady jednotlivých městských částí, kde jsou zóny placeného stání zřízeny, což se týká Prahy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16 a 22.

Základní dohled nad dodržováním pravidel v zónách placeného stání (ZPS) neprovádí strážníci městské policie, ale je zajištěn pomocí mobilního monitoringu smluvním partnerem Technické správy komunikací Praha (TSK). Řadu let od zahájení systému monitoringu ZPS ho zajišťovala společnost Eltodo a.s, kterou vystřídala v poskytování těchto služeb v listopadu loňského roku společnost Iterait a.s.

Ještě před samotným zavedením mobilního monitoringu bylo vedením hlavního města rozhodnuto, že bude dohled v ZPS realizován pouze jeho prostřednictvím, tedy bez zapojení strážníků městské policie.

„Později bylo toto rozhodnutí vzhledem ke zhoršující se respektovanosti v ZPS revidováno a vedení hlavního města rozhodlo o opětovném zapojení strážníků do kontroly dodržování pravidel v ZPS. I nadále však platí, že činnost strážníků je doplňková k základnímu dohledu pomocí monitoringu,“ uvedla pro naši redakci Irena Seifertová, vedoucí Kanceláře ředitele komunikace s médii a veřejností MP Praha.

Městská policie vyhodnocuje data z monitoringu a prověřuje telefonická oznámení o nesprávně zaparkovaných vozidlech v databázi parkovacích oprávnění, nejčastěji z řad všímavých občanů, kteří je na případy neoprávněného parkování upozorní. Městská policie má nyní na každý zónový obvod, kde jsou zřízeny zóny placeného stání jednu hlídku, která se touto problematikou aktivně zabývá.

Pokuty za nesprávné parkování

Mezi nejčastější přestupky, kterých se řidiči dopouštějí, je nedovolené parkování na chodníku.

Rychlé vyložení nákladu při spuštěných blikačkách by policie mohla řešit domluvou, nicméně za tento přestupek může být udělena na místě pokuta až do výše dvou tisíc korun, ve správním řízení až do pěti tisíc korun korun.

Multikára parkující na chodníku je typickým kandidátem na udělení pokuty. / foto: PrahaIN.cz

Za parkování na zákazu zastavení nebo stání hrozí na místě pokuta až do výše tisíc pět set korun, ve správním řízení až do výše pět tisíc korun.

Nejvážnějším přestupkem je neoprávněné parkování na místě pro invalidy, kde se nesmí zastavit ani pro případ vystoupení spolujezdce. Bloková pokuta za parkování na místech vyhrazených pro držitele průkazu určených invalidům je dva tisíce pět set korun, ve správním řízení až do výše deset tisíc korun.

Odtah vozidla

Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, rozhoduje o odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti nebo je překážkou provozu na pozemní komunikaci, policista nebo strážník obecní policie.

„Pokud strážník MP nebo příslušník Policie ČR zjistí, že vozidlo tvoří překážku v silničním provozu, rozhodne o odstranění vozidla. V tomto případě není důležité, zda se jedná o strážníka nebo policistu. Odtah má na starost Správa služeb hlavního města Prahy. V případě odtahu po dopravní nehodě k němu dává pokyn státní policista a odtah provede Zařízení služeb Ministerstva vnitra. Statistika k odtahům se nevede,“ upřesnila pro PrahaIN.cz policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Blikající modré SUV bránící průjezdu tramvaje je typickým kandidátem na odtah. / foto: PrahaIN.cz

Kromě uvedených dvou zákonných ustanovení je dalším důvodem k odtažení vozidla porušení dočasného zákazu nebo omezení stání či zastavení dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. V Praze jde typicky o případ, kdy vozidlo překáží vyhrazenému parkování z důvodu placeného záboru nebo čištění ulic, na které upozorňuje nejméně sedm dní dopředu přenosná značka zákazu stání.

Kdo a za kolik provádí odtahy

Realizaci odtahů zajišťuje magistrátní příspěvková organizace Správa služeb hlavního města Prahy (SSHMP). Je oprávněná k tomu, aby odstraňovala vozidla z komunikací a následně je umístila na některém ze střežených parkovišť. Na území metropole se nachází celkem devět odtahových parkovišť. K tomu, aby řidič lehce vyhledal svůj odtažený automobil slouží webový vyhledavač.

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud svým rozhodnutím nepovolil převoz vozidel na odtahová parkoviště při blokovém čištění, využívá při něm SSHMP pouze manipulace s překážejícími vozidly a realizuje takzvaný technický úkon, při kterém se vozidlo nadzvedne a po uklizení vozovky se opět vrátí na původní místo. Tento postup se využívá například v případech, kdy vozidlo parkuje nad kanalizační vpustí. Řidiče, který si včas nepřeparkoval čeká nejen pokuta do výše až tisíc pět set korun, ale také platba za provedení technického úkonu.

„Strážníci městské policie mohou být přítomni u čištění komunikací, nikoli však z důvodu, aby nařizovali odtahy vozidel. V těchto případech nemůže městská policie plnit žádnou úlohu ani roli, je to zcela v gesci Správy služeb HMP. Pokud je zde přítomen strážník, tak proto, aby řešil přestupky řidičů v souvislosti s porušením dopravního značení,“ popsala pro naši redakci Irena Seifertová.

Další možnosti odtahu vozidel

Mimo zásahu v podobě technického úkonu existuje několik dalších druhů odtahu podle jeho náročnosti. Základním je úplný odtah, který představuje naložení vozidla, jeho převoz a složení na parkovišti.

Neúplný odtah typicky nastává, když se v jeho průběhu dostaví na místo majitel vozidla a po vyřešení souvisejících úředních výkonů je vozidlo složeno na místě odtahu. Poslední možností je zpětný odtah, kdy je vozidlo ve veřejném zájmu odtaženo z důvodu porušení nařízení městské části a po jeho pominutí je vráceno zpět, typicky v případě opravy komunikace, havárie vody či plynu nebo konání sportovní akce.

Také v případě havárie na vodovodní či kanalizační síti, kterou musí společnost PVK a.s. rychle odstranit, může být rozhodnuto o odtahu vozidla. „Vůz vždy zamíří na odstavné parkoviště, kde je bezplatně vydán majiteli. Úhradu za odtah hradí Pražské vodovody a kanalizace,“ zdůrazňuje mluvčí společnosti Tomáš Mrázek. Vozidlo je vydáno standardním způsobem oprávněné osobě, která předloží technický průkaz vozidla spolu s průkazem totožnosti.

Počet odtahů v Praze za rok 2022

V uplynulém roce nařídili strážníci v metropoli celkem 8 232 odtahů. „Z tohoto počtu bylo 3 519 vozidel odtaženo z důvodu překážky v provozu, 587 vozidel z důvodu neoprávněného stání na místech vyhrazených pro invalidy, 3 436 vozidel z důvodu neoprávněného stání na vyhrazených parkovacích zónách a 690 vozidel, které stály na ostatních vyhrazených parkovacích místech,“ sdělila pro naši redakci Irena Seifertová a dodala, že za poslední čtvrtletí roku 2022 nařídila Městská policie 2 401 odtahů.

Ceník odtahů

Cena za nucený odtah vozidla

- úplný 1 900 Kč

- neúplný 1 250 Kč

- zpětný 3 800 Kč

Cena za technický úkon provedený s vozidlem 1 300 Kč

Cena za služby odtahových parkovišť

- 1. až 3. každý započatý den 250 Kč/den

- 4. až 180. každý započatý den 400 Kč/den

- od 181. za každý den 50 Kč/den

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných