Praha vybírá podobu nové lanovky. Pojede na trase Podbaba – ZOO – Bohnice

20. 05. 202208:26
Praha vybírá podobu nové lanovky. Pojede na trase Podbaba – ZOO – Bohnice
foto: Ropid/Mezistanice lanové dráhy u ZOO Praha. V pozadí je vidět dolní stanice lanovky Podbaba.

Pražský dopravní podnik vyhlásil architektonickou soutěž, jejíž vítěz by měl určit finální podobu stanic nové pražské lanovky. Ta spojí vltavské břehy mezi Podbabou a trojskou ZOO. Dál bude pokračovat do Bohnic. Zájemci mohou podávat přihlášky do soutěže do konce května, o vítězi rozhodne jedenáctičlenná porota v průběhu letošního srpna.

Lanová dráha Podbaba – Troja – Bohnice, se plánuje od loňského června, kdy záměr schválili pražští radní. Mělo by jít o lanovku s jedinou větví, tedy i jedinou pohonnou jednotkou. Dolní stanice lanovky je situována do Podbaby u Papírenské ulice, dále bude pokračovat přes Císařský ostrov k pražské ZOO, kde bude mezistanice a vzhůru do Bohnic, kde bude stanice vrcholová.

A právě finální podobu všech tří stanic a také pěti podpěrných sloupů lanovky by měli navrhnout architekti v rámci aktuálně běžící mezinárodní soutěže. Dvě podpěry budou na Císařském ostrově, tři další pak ve svahu mezi Trójou a Bohnicemi.

Provoz lanovky bude probíhat pouze přes den. V noci budou všechny kabiny odstaveny v servisní stanici (mezistanici) Troja, kde se bude nacházet také strojovna. Brzdový systém bude obsahovat vždy dvě brzdy – provozní a nouzovou. Systém bude povinně zálohován nouzovým (evakuačním) pohonem, který je nezávislý na hlavním pohonu a umožňuje tak návrat kabin v nouzovém režimu do stanic vytažením lana nezávislým zařízením.

„Lanová dráha aktuálně prochází dvěma zásadními procesy – architektonickou soutěží, která určí podobu stanic a podpěr, tedy nejvýraznějších prvků celé stavby. Ta bude ukončena do září letošního roku. Dalším procesem, který již započal je samotná projektová příprava lanovky, kde došlo k uzavření smlouvy s generálním projektantem Metroprojekt, Sial a Sagasta, který provede celý projekt od dokumentace EIA po technický dozor během výstavby. Během letošního roku dojde ke zpracování dokumentace EIA, kterou následně chceme do druhé poloviny roku 2023 korunovat kladným stanoviskem EIA,“ potvrdil na dotaz PrahaIN.cz náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Dle poslední předprojektové studie z roku 2019 se cena stavby odhadovala na 1,6 miliardy korun, podle Scheinherra se ale nejspíš navýší s ohledem na inflaci, růst cen ve stavebnictví a především použití poměrně značného množství oceli.

Investice, která se vyplatí

„U veřejně prospěšných staveb je obecně ošidné sledovat návratnost investice. Lanovka se pořizuje kvůli veřejnému zájmu zlepšení spojení mezi Bubenčí, Trojou a Bohnicemi a integraci do systému PID. Protože to bude z pohledu ceny jízdného zcela běžný dopravní prostředek podobně jako tramvaj, metro či autobus, budou jeho provozní náklady hrazeny z rozpočtu PID, kde jízdné pokrývá v současnosti jen asi 14% nákladů a provozní dotace města zbylých 86%,“ upřesnil Scheinherr na dotaz PrahaIN.cz ohledně návratnosti investice. Tu ale podle jeho slov kladně hodnotila studie proveditelnosti celého projektu.

Dodal také, že aktuálně Praha žádnou další podobnou stavbu neplánuje. „Stejně jako je to v plánu v případě lanovky na Petřín, by i tato nová lanovka měla být pro Pražany běžným prostředkem hromadné dopravy. Za jízdu by tak platili standarní tarif jako v tramvaji, metru nebo autobusu,“ piotvrdil Scheinherr PrahaIN.cz.

„Soutěž je otevřena všem architektům a ateliérům, českým nebo zahraničním, které mají zkušenosti s navrhováním dopravních staveb. Zájemci o účast v soutěži totiž v prvním kroku spolu s vyplněnou přihláškou musí poslat také své portfolio, ve kterém budou minimálně dvě dopravní stavby, nejlépe už realizované nebo ve fázi projektové dokumentace pro stavební povolení,“ upřesňuje v oficiálním prohlášení pražský dopravní podnik (DPP). Z přihlášených zájemců porota vybere pětici, která bude mít v dalším kroku za úkol připravit a do konce července předložit architektonické návrhy všech stanic a podpěr lanovky. Soutěž pro DPP organizuje architektonická kancelář MOBA studio.

„Lanovka mezi Podbabou a Bohnicemi konečně získá konkrétní podobu, jelikož dosud bylo jasné pouze kudy povede, jak vysoko nad Vltavou a jakým terénem bude projíždět, ale to, jak bude celá stavba esteticky působit na okolí zjistíme až nyní. Stále platí, že lanovka je nejrychlejší možný způsob, jak dostatečně kapacitně spojit Prahu 6 s Prahou 8 přes Troju, přestože tento projekt čeká ještě náročná povolovací cesta,“ potvrdil PrahaIN.cz náměstek primátora pro oblast dopravy, Adam Scheinherr (Praha sobě). Doplnil, že projekční práce budou moci začít záhy po výběru vítězného návrhu. Ten by měl být prezentován už letos v srpnu.

Na dotaz, jaký je hlavní cíl nové a jedinečné dopravní stavby, popsal náměstek stávající stav dopravního spojení. „Lidé ze šestky a osmičky se na pořádné spojení načekali dost dlouho. Když se dnes potřebujete dostat ze zastávky Krakov na sídlišti Bohnice na Vítězné náměstí, musíte autobusem do Kobylis, odtud metrem na Vltavskou a pak tramvají. Nebo z Kobylis metrem do centra s přestupem na Muzeu a pak zase nahoru áčkem na Dejvickou. Obě varianty zaberou 40 minut. Lanovkou zkrátíme cestu na 15 minut s cestou k jejím zastávkám,“ řekl Adam Scheinherr. „Už aby to bylo,“ dodal s tím, že stavba by mohla být hotová do roku 2025.

Lanovka za čtvrtinu ceny

Podle jeho slov byly inspirací k nápadu lanovky v německém Koblenz, ve francouzském Brestu či v portugalském Portu. „Odveze stejné množství lidí jako jedna páteřní tramvajová linka, bude ale čtyřikrát levnější,“ upřesnil na dotaz PrahaIN.cz a dodal, že po dostavbě tramvajové trati zůstane lanovka alternativou pro cestující.

Technické a technologické zajímavosti lanovky

Podbaba – Troja – Bohnice bude lanovkou tzv. oběžného typu, tj. dopravní lano je vedeno stále stejným směrem, přičemž udržuje stejnou rychlost. Kabiny jsou od tažného a dopravního lana odpojitelné a při příjezdu do stanic se snižuje jejich rychlost, aby bylo možné bezpečně nastupování a vystupování. 

Systém lanové dráhy bude třílanový (tzv. systém 3S), kde jsou funkce nesení a tažení od sebe odděleny – podpora se provádí pomocí dvou lan namísto jednoho. Jedno lano je tedy tažné a dvě nosná. Tímto způsobem je podpora skutečně silná a umožňuje lanové dráze nést velké kabiny schopné poskytnout více místa.

Kabiny třílanového systému mají tak obvykle kapacitu 30 až 35 míst včetně 24 až 28 sedadel a všechny jsou přístupné osobám s omezenou pohyblivostí. Je možné 
v nich přepravovat invalidní vozík, jízdní kolo nebo kočárek.

Technologie tří lan také umožňuje širší rozestup mezi podpěrami (až 3 000 m) a je stabilní ve větru (komfort až do 100–110 km/h). V závislosti na intervalu kabin se předpokládá přepravní kapacita 2 000 až 4 500 osob za hodinu v jednom směru.

Na vizuální podobě nové dopravní stavby ale Praha rozhodně šetřit nechce. „Dopravní stavby, ať už jsou to stanice metra či lanovky, si bezpochyby zaslouží kvalitní architektonický návrh. V tomto případě to budou mít architekti složitější, protože se budou muset vypořádat s celou řadou omezení a zohlednit několik faktů a záměrů města. V první řadě, že dolní stanice i mezistanice jsou v záplavové oblasti Prahy, tedy bude nutné zohlednit umístění technologií.

Strojovna a depo uprostřed

V případě lanovky do Bohnic se bude strojovna s pohonem a depo kabin lanovky nacházet v mezistanici Troja. To znamená, že zde musí být vyhrazen prostor pro motor, hlavní dispečink, hlavní přívod napájení, převodovku, brzdová zařízení a záložní generátor,“ popsal úskalí stavby Jan Šurovský, technický ředitel DPP – Povrch.

Důležitá bude podle jeho slov i návaznost horní stanice na plánovanou zastávku nové tramvajové tratě Kobylisy – Bohnice, která bude projíždět pod stanicí lanovky. Výsledná architektonická podoba stanic i podpěr bude mít významný dopad na posuzování vlivů projektu na životní prostředí. Pevně věřím, že se zájemci zhostí úkolu zodpovědně a výsledkem budou moderní a plně funkční stavby respektující své okolí,“ dodal.

Předpokládané parametry lanovky

  • Délka trasy: 2 240 metrů

  • Rychlost mezi stanicemi: 6,5 m/s

  • Kapacita kabiny: 35 osob

  • Kapacita systému: 2 000 osob za hodinu v jednom směru

  • Jízdní doba pro cestující v celém úseku: 6,9 minut

  • Provozní rychlost: 19,4 km/h

  • Počet kabin: 17

  • Výška podpěr: č. 1 = 35 m, č. 2 = 44 m, č. 3 a 4 = obě 29 m, č. 5 = 25 m.

O vítězi rozhodne jedenáctičlenná porota, ve které zasednou jak odborníci, tak i zástupci Dopravního podniku hlavního města Praha, města a všech dotčených městských částí, Prahy 6, 7 a 8. Předsedat ji bude Arjan Dingsté, ředitel a hlavní architekt renomovaného amsterdamského ateliéru UNStudio, který se za uplynulých 19 let významně podílel na nejikoničtějších projektech, například na centrálním terminálu veřejné dopravy v severoholandském Arnhemu, na návrhu metra v katarském Dauhá či centrále Booking.com, která je v současné době ve výstavbě. Je také vedoucím projektu lanovky pro švédský Göteborg. Další členy poroty představuje PrahaIN.cz v tabulce níže.

Vítěz bere 1,8 milionu

Vítěz získá odměnu 1,8 milionu korun a jeho úkolem bude dál rozpracovat architektonický návrh do finální podoby a také během celého procesu projektové přípravy lanovky, její výstavby až do zprovoznění spolupracovat. Autor návrhu, který se umístí na druhém místě, získá odměnu 1,2 milionu korun, třetí v pořadí 800 tisíc korun, návrhy na čtvrtém a pátém místě pak po 350 tisících korunách.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných