Praha zahájí přípravné práce ke stavbě další části vnitřního okruhu

31. 08. 202207:29
Praha zahájí přípravné práce ke stavbě další části vnitřního okruhu
foto: Patrik Pašek, PrahaIN.cz/Městský okruh (Štěrboholská spojka) v oblasti Štěrbohol; ilustrační foto

Radní hlavního města Prahy na svém pondělním jednání schválili zahájení prací na projektové dokumentaci podrobného inženýrskogeologického průzkumu staveb vnitřního Městského okruhu, plánovaných v severovýchodní části hlavního města.

Jak uvedli zástupci magistrátu v tiskovém prohlášení, konkrétně se průzkum bude týkat chybějících úseků Pelc/Tyrolka – Balabenka a Balabenka – Štěrboholská radiála i výstavby Libeňské spojky. Práce se uskuteční v rámci aktuálního dopracovávání dokumentace pro územní rozhodnutí.

Souběžně s pracemi na konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí se již uskutečnil předběžný geotechnický průzkum, který byl dokončen loni v prosinci. Z vyhodnocení výsledků dosavadního průzkumu však vyplynulo, že inženýrskogeologické a geotechnické poměry v trase staveb okruhu jsou složité a bude nezbytné zpřesnění a doplnění zjištěných informací o horninovém prostředí právě podrobným inženýrskogeologickým průzkumem.

Ten by se měl uskutečnit kombinací průzkumných prací z povrchu a pomocí průzkumných štol. Cílem je ověřit kritická místa s vysokým rizikem v trase ražených tunelů. Součástí budování průzkumných štol musí být navíc i geotechnický monitoring, který bude zajišťovat nejen bezpečnost při jejich vzniku, ale umožní také zhodnotit následnou reakci horninového prostředí na vybudované štoly.

Ze získaných výsledků a zkušeností pak bude možné přesněji předpovědět očekávané deformace při samotné dostavbě jednotlivých úseků Městského okruhu a navrhnout vhodná opatření pro zamezení negativních vlivů ražeb.  

Vypracování projektové dokumentace podrobného inženýrskogeologického průzkumu, a především pak následné provedení průzkumných prací, je časově náročné, proto je prý pro zajištění kontinuity přípravy staveb Městského okruhu nezbytné práce zahájit bezodkladně.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných