Pražané by mohli jezdit nově tramvají z Michle přes Budějovickou na Dvorce

12. 09. 202317:21
Pražané by mohli jezdit nově tramvají z Michle přes Budějovickou na Dvorce
foto: Georgi Bidenko, PrahaIN.cz/Tramvaj, ilustrační foto

V pondělí 11. září 2023 dali pražští radní na svém jednání zelenou přípravě projektové dokumentace pro stavbu dvou nových tramvajových tratí. První z nich má vést z Dvorců přes Budějovickou do Michle, kde se napojí na stávající trasu. Druhá plánovaná tramvajová trať bude součástí severního tramvajového okruhu a její trasa povede z Podbaby přes nový most do Troje, odkud bude pokračovat do Bohnic. Se zahájením první stavby se počítá nejdříve v roce 2029, v druhém případě to bude ještě o rok později.

Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) uvádí ve své tiskové zprávě, že spolu s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) zajistí pro trať mezi Dvorci a Michlí projektovou dokumentaci a následná povolení pro stavbu. Pro novou trať do Bohnic nejdříve vypracuje podrobnou komplexní studii a následně tento investiční záměr projde procesem EIA.

Přestup na stanici metra D

Celková délka tramvajové tratě začínající v místě současných zastávek Dvorce má podle již existujících studií dosáhnout délky 4,8 kilometrů. Povede ulicí Jeremenkova, Olbrachtova, Vyskočilova a V Zápolí do Pekárenské ulice, překříží Ohradní ulici a bude pokračovat k odstavnému nádraží, odkud se samostatným úsekem dostane do ulice Plynární, kde se v křižovatce s ulicí Nad Vinným potokem napojí na stávající tramvajovou trať.

Na trase se plánuje deset zastávek, s přestupem na metro linky D se počítá v místě dnešní autobusové zastávky Na Strži.

Odhadované náklady na výstavbu jsou přibližně 1,7 miliardy korun. S jejím začátkem se počítá zkraje roku 2029, do provozu by měla být uvedena v roce 2031.

Význam nové tramvajové tratě pro rychlejší spojení mezi Prahou 4 a Prahou 5 podpoří plánované zprovoznění dopravy na Dvoreckém mostě na konci příštího roku.

Páteřní dopravní spojení přes Vltavu v těchto místech nyní zajišťuje vytížená autobusová linka č. 118 jezdící přes Barrandovský most. Až začne v dohledné době využívat spojení přes nový most, tak se díky zkrácení trasy předpokládá další zvýšení zájmu o její využití ze strany cestujících.

Do Bohnic novou tramvají nebo lanovkou?

Na nové tramvajové trati spojující městské části Praha 6, Troja a Praha 8 se plánuje výstavba nového mostu přes Vltavu na úrovni severního ostrohu Císařského ostrova a také tunelu do Bohnic, který vyústí v Mazurské ulici poblíž polikliniky.

Odhadované náklady na výstavbu tratě mezi Podbabou a Bohnicemi představují částku přibližně 6,5 miliardy korun. Zahájení její výstavby bude možné nejdříve v roce 2030, její zprovoznění lze očekávat v roce 2034. DPP nejdříve vypracuje podrobnou komplexní studii a následně tento investiční záměr projde procesem EIA.

Další stavbou sloužící pro zajištění dopravního spojení mezi městskými částmi na obou vltavských březích je již v minulosti odsouhlasený záměr výstavby lanovky, který se aktuálně nachází ve fázi posuzování vlivu stavby na životní prostředí.

Preferovanou variantou výstavby je podle vyjádření prvního náměstka primátora a předsedy dozorčí rady DPP Zdeňka Hřiba (Piráti) tramvajová trať.

„Vzhledem ke komplikovanosti obou projektů je potřebné paralelně zahájit přípravu tramvajové tratě alespoň v rovině zajištění komplexního návrhu jejího technického řešení a získání informací o vlivu záměru na životní prostředí. V návaznosti na výsledky obou materiálů následně rada hlavního města zadá DPP samotnou projektovou přípravu výstavy této tratě,“ uvedl Zdeněk Hřib.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných