Přehledně: Změny v dopravě v roce 2022

28. 12. 202114:03
Přehledně: Změny v dopravě v roce 2022
foto: Jan Svoboda, PrahaIN.cz/Na Nový rok s novými pravidly na silnicích

Zvýšení bezpečnosti dopravy na železnici, možnost obce zahájit řízení o odstranění vraku z veřejné komunikace či boční odstup při předjíždění cyklistů. Přinášíme přehled dopravních změn v roce 2022.

S vystřelením zátky silvestrovského sektu vejde v platnost hned několik změn, které se dotkou všech řidičů, ale také majitelů autovraků, kteří nechávají svá nepojízná auta osudu.

Určité změny v kompetencích se dočkají policisté i strážníci. Od ledna bude také těžší vykroutit se z dopravních přestupků. Nejdůležitější změny jsme pro čtenáře PrahaIN.cz shrnuli v následujícím článku.

Novela zákona o dráhách

Od 1. února 2022 začíná platit novela zákona o dráhách, která má zvýšit bezpečnost české železnice a také její technickou a provozní propojenost v rámci Evropské unie. Nově se tu objevuje institut takzvaného monitoringu licence strojvedoucích. Ten umožní efektivněji sledovat dodržování pravidel o délce směny strojvedoucího a dobu řízení drážního vozidla.

Úprava kompetencí obecní či městské policie

Strážníci budou moci nově od 1. ledna 2022 vyřizovat příkazem na místě přestupky související s neoprávněným užitím vyhrazeného jízdního pruhu. K tomuto kroku už nebude potřeba součinnost Policie České republiky.

Úprava promlčecích dob u objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla

Od Nového roku se vzájemně neovlivňují promlčecí doby v řízení o přestupku řidiče a o přestupku provozovatele vozidla. Tímto krokem by se mělo zabránit obstrukcím. Přehazování odpovědnosti mezi řidičem a provozovatelem vozidla je v současnosti často aplikováno tak dlouho, dokud nedojde k uplynutí promlčecí doby. 

Vyšší rychlost pro vozidla záchranářů

Od roku 2022 mohou vozidla základních složek Integrovaného záchranného systému jezdit vyšší rychlostí než 80 km/h. Doposud tento limit mohla vozidla překročit jen při zapnutých výstražných majácích. Nově pro ně budou platit při jízdě „bez majáků“ stejné rychlostní limity jako pro vozidla do 3,5 tuny a autobusy. Cílem změny je umožnit vozidlům rychlejší návrat na základnu a dřívější připravenost k dalšímu zásahu.

Změny v bodovém systému

Pokud od 1. ledna 2022 budete neoprávněně stát na parkovišti vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením či budete zneužívat parkovací průkaz určený pro tyto osoby, nepočítejte jen s pokutou. Nově přijdete i o dva body v bodovém hodnocení řidičů.

Boční odstup při předjíždění cyklistů 

Od 1. ledna 2022 bude muset řidič motorového vozidla při předjíždění cyklisty dodržet bezpečný boční odstup, a to nejméně 1,5 metru. U pozemních komunikací, kde je nejvyšší dovolená rychlost maximálně 30 km/h, bude platit odstup nejméně jeden metr.

Výjimky pro cyklisty 

Na Nový rok začne platit výjimka pro cyklisty, která je doposud nutí k užití jízdního pruhu pro cyklisty, stezky pro cyklisty nebo k užití v křižovatce pro ně vymezeného prostoru. Těmto místům se cyklisté mohou nově vyhnout, pokud by mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemní komunikaci. 

Větší pravomoci obcí při odstraňování vraků

Obce nově mohou iniciovat řízení o odstranění vraků z veřejně přístupné účelové komunikace. Dosud měl tuto možnost pouze vlastník pozemní komunikace.

Zpoplatnění dalších silnic I. třídy pro kamiony

To čeká na řidiče vozidel nad 3,5 tuny až od poloviny roku 2022. Mýto se bude nově platit na dalších 380 kilometrech silnic I. třídy. Mezi úseky, které budou nově spadat do mýtného režimu, patří například silnice Jihlava-Hatě nebo Jihlava-Havlíčkův Brod. Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných