Projekt Radlické radiály bude upraven

07. 08. 202219:20
Projekt Radlické radiály bude upraven
foto: radlickaradiala.info/Radlická radiála, návrh řešení MÚK Řeporyjská

Rada hlavního města Prahy rozhodla na svém zasedání 1. srpna 2022 o nutnosti přepracovat projekt dostavby páteřní komunikace Radlická radiála v úseku z Jihozápadního města na Smíchov. Jeho podoba by tak měla vyhovovat všem kritériím nastavených koncepčními a strategickými dokumenty přijatých pražskou radnicí jako jsou Strategický plán, Manuál veřejných prostranství a další.

Jak uvádí magistrát ve své tiskové zprávě, není to poprvé, kdy hlavní město zvolilo podobný postup. Stejně se řešila situace už při plánování dostavby východní části vnitřního Městského okruhu.

Současně byly nyní schváleny technické studie, které mají za cíl zjistit možnosti propojení Butovického a Jinonického tunelu a dořešit stavebně technické dopady případného zastřešení úseku mezi tunely.

Radlická radiála, návrh tunelů Butovice a Jinonice / foto: radlickaradiala.info

Další studie pro oblast mimoúrovňové křižovatky Jinonice se zabývá zakomponováním připomínek vlastníků pozemků do stávajícího principu řešení křižovatky a třetí technická studie hledá nejvýhodnější řešení pro funkční řešení dopravní stavby, která by zároveň respektovala stávající územní členění.

Pro projekt Radlické radiály podalo hlavní město žádost o vydání územního rozhodnutí v lednu 2018. Následně k němu bylo doručeno přes tři stovky připomínek z řad veřejnosti a zástupců občanských iniciativ. Díky tomu se prodloužilo územní řízení natolik, že dosud nebylo ani po téměř pěti letech uzavřeno.

Radlická radiála, návrh MÚK Jinonice / foto: radlickaradiala.info

V reakci na množství podaných připomínek byla vytvořena pracovní skupina mající za cíl zmírnit negativní dopady stavby v oblasti Jinonic a nalézt shodu na nejvhodnějším řešení jak z hlediska urbanistického a dopravního, tak i ohleduplného k místním obyvatelům.

Rozhodnutí o zapracování dílčích změn bude možné přijmout komplexně až po dokončení a projednání všech rozpracovaných materiálů k budoucí podobě stavby.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných