PRŮZKUM: Na veřejnou dopravu nejvíce žehrají na Praze 4 a na Praze 10

04. 03. 202413:02
PRŮZKUM: Na veřejnou dopravu nejvíce žehrají na Praze 4 a na Praze 10
foto: Georgi Bidenko, PrahaIN.cz/Tramvaj v centru Prahy

Jak je na tom pražská doprava? Na jedné straně slyšíme věčné lamentace o nekonečných zácpách, zdrženích a objížďkách. Na straně druhé nás většinou představitelé města, ale také zahraniční návštěvníci metropole přesvědčují o tom, že pražský dopravní veřejný systém je jeden z nejkvalitnějších na světě. Kde je pravda?

Cílem průzkumu, který provedl Insider podcast ve spolupráci s agenturou Ipsos, bylo zjistit názor na dopravní situaci v Praze. PrahaIN.cz má k dispozici jeho výsledky. Šetření veřejného mínění se uskutečnilo od 17. do 23. ledna letošního roku na reprezentativním vzorku 1 050 obyvatel metropole starších 18 let. Kvótní výběr reflektoval reálnou skladbu respondentů podle pohlaví, věku a vzdělání.

Podrobné výsledky průzkumu ke stažení ZDE.

Setkání s každodenní dopravou

Každodenní dopravní situaci v Praze hodnotí jako špatnou 56 procent obyvatel města (15 procent velmi špatně a 41 procent spíše špatně). Naproti tomu 42 procent obyvatel hodnotí situaci jako dobrou (5 procent velmi dobrou a 37 procent spíše dobrou).

Negativně hodnotí dopravní situaci ve městě většinou lidé mezi 35 a 54 lety a také ti, kteří jezdí po metropoli vlastním vozem nebo využívají taxi služby. Naopak mladí lidé do 34 let spíše hodnotili dopravní situaci v Praze kladně.

9 z 10 Pražanů je spokojeno s rozvojem dostupnosti metra a nadzemních spojů MHD.

Vysokoškolsky vzdělaní lidé vyjádřili souhlas s rozvojem cyklostezek a cyklopruhů. 

Na opačné straně je otázka průjezdnosti hlavního města osobním automobilem. S tou je velmi a spíše spokojeno jen 19 procent dotázaných. A daleko hůře ji hodnotí muži (71 procent) a lidé ve věku od 45 do 54 let (78 procent).

Co je důležité pro rozvoj města?

Respondenti průzkumu byli také vyzváni k tomu, aby označili nejdůležitější infrastrukturní projekt k rozvoji veřejné dopravy v Praze.

Jednoznačně zvítězila dostavba metra linky D, která má prioritizaci 73 procent. Na druhém místě se v otázkách priorit budoucích dopravních staveb objevila znovu tématika podzemní dopravy. Tentokrát šlo ale o výstavbu linek metra E, O (prioritizace 56 procent)

Stavba vlakových zastávek v rámci města má prioritizaci 48 procent, tramvajový okruh kolem Prahy 45 procent a tramvajová trat na Václavské náměstí 23 procent.

Kde je třeba zlepšit dostupnost veřejné dopravy?

Podle průzkumu by si nejvíce zasloužily zlepšení aktuální infrastruktury MHD z hlediska dostupnosti do zbytku metropole městské části Praha 4, Praha 10 a Praha 9.

Jak po Praze? 

MHD získala největší procentuální zastoupení v odpovědích na otázku „Jak se vy osobně obvykle dopravujete po Praze“, přičemž respondenti mohli zvolit více odpovědí. Na druhém místě se objevila chůze a na třetím vlastní automobil.

Automobil více využívají muži a dále lidé nad 45 let, mladí mezi 18 a 24 lety jezdí častěji MHD. 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných