Řidičské průkazy vydané na Ukrajině platí i u nás

18. 03. 202214:02
Řidičské průkazy vydané na Ukrajině platí i u nás
foto: Georgi Photo/Auta, ilustrační foto

Mezi množství praktických otázek, které musí řešit prchající Ukrajinci, patří i pravidla platnosti vlastních dokladů opravňujících je k řízení motorových vozidel, případně pro jejich používání nebo nákupu samotných aut v České republice. Souhrnnou informaci k tomuto tématu přineslo na svém webu Ministerstvo dopravy.

V souladu s platnými zákony v České republice mohou občané Ukrajiny řídit automobily se svým národním řidičským průkazem odpovídajícím vzoru řidičského průkazu, který stanovuje Úmluva o silničním provozu (Vídeňská úmluva 1968). Pro řízení vozidel u nás tedy ukrajinští řidiči nemusí vlastnit evropský řidičský průkaz.

Vyměnit své staré řidičské průkazy si Ukrajinci musí až v případě pobytu delším než jeden rok.

Používání ukrajinských vozidel v ČR

Vozidlo evidované na Ukrajině může být bez registrace provozováno na území ČR až šest měsíců (Vídeňská úmluva 1968) v případě, že jeho majitel má platný doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tzv. zelenou kartu a zároveň je splněna podmínka, že je vozidlo provozováno v řádném technickém stavu. Platnost STK se v rámci provozu takového vozidla nezkoumá, neboť Ukrajina není členským státem EU.

Registrace vozidla

Při případné následné registraci se u vozidla bude schvalovat technická způsobilost a postupuje se dle požadavků § 6, § 34 a 35 zákona č. 56/2001 Sb. Pokud se jedná o typ vozidla, které odpovídá schválení v EU, není schvalování technické způsobilosti nutné a provádí se přímo registrační úkony.

Zakoupení nového vozidla občanem Ukrajiny

Nutnou podmínkou pro nákup je udělení azylu nebo povolený pobyt v ČR. V případě, že občan Ukrajiny nemůže doložit adresu pobytu v ČR, dostane registrační značku pro vývoz s platností na tři měsíce. Jakmile bude mít žadatel adresu pobytu, bude možná registrace vozidla.

Pro nákup ojetého vozidla občanem Ukrajiny platí obdobná pravidla jako v případě zakoupení nového vozidla, platnosti registrační značky pro vývoz je také tříměsíční.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných