Souboj politiků na téma parkování: Jak najít v Praze parkovací místo?

28. 05. 202413:13
Souboj politiků na téma parkování: Jak najít v Praze parkovací místo?
foto: Georgi Bidenko, PrahaIN.cz/Parkovistě. Ilustrační foto

ROZHOVOR: Přeplněné ulice, řidiči zoufale parkující na těch nejnemožnějších místech, které nepřipouští ani zákon, ani vyhláška, ani zdravý rozum. Ale je to pro ně jediné východisko, jak zaparkovat, protože v okruhu dvou kilometrů žádné jiné volné parkovací místo není.

Parkování v Praze, a zvláště v některých lokalitách, se stává neřešitelným problémem. Už teď je jasné, že parkování v metropoli bude klíčovým tématem dalších pražských voleb.

Jak se k této otázce staví pražští politici? Dvěma z nich, Ondřeji Prokopovi (ANO) a Ondřeji Rutovi (Strana Zelených) jsme položili stejné otázky. Oba se ve své politické praxi soustavně věnují právě otázkám dopravy. Ondřej Rut je místostarostou Prahy 3, Ondřej Prokop je zase předsedou pražského sdružení své strany.

Některé části metropole prodávají ročně i dvojnásobek parkovacích míst, než mají k dispozici. Víme, že zakoupením parkovací karty právní nárok na parkovací místo nevzniká. Na druhou stranu, pokud někdo prodá něco, co nemá, tak se stává podvodníkem. Jak se na tento prostý fakt díváte vy?

Ondřej Rut: Zákon nám ukládá vydat parkovací oprávnění všem obyvatelům městských částí s trvalým pobytem. Výdej parkovacích oprávnění není možné zastavit. Podvod to určitě není, i proto, že nejde o pronájem konkrétního parkovacího místa, ale vydání parkovacího oprávnění pro vymezenou oblast.

Ondřej Prokop: Fascinuje mě přístup Zdeňka Hřiba, který tento problém dlouhodobě ignoruje a odpovědnost přesouvá na jednotlivé městské části. Ano, vydávání parkovacích karet spadá pod úřady městských částí. Negativní trend vydávání i násobně více oprávnění, než je parkovacích míst, už je ovšem systémovým problémem, který vyžaduje pozornost města. Náměstek pro dopravu by se jím měl zabývat, obzvláště v situaci, kdy sám připravuje reformu parkování.

Kde v Praze je podle vás situace z hlediska parkování nejhorší?  

Ondřej Rut: Můžu mluvit jen za Prahu 3. Ve větší části Prahy 3 jsou parkovací místa obsazená nad kapacitu, někde je míst nadbytek. Zejména v oblasti Jarova a Balkánu - kam je možné pohodlně a celkem rychle dojet tramvají. 

Ondřej Prokop: Situace je zdaleka nejhorší na pražských sídlištích, kde jsou parkovací kapacity reálně poddimenzované. Počet aut na sídlištích přesáhl budované kapacity už po roce 2010. Již několik měsíců se snažím v pražském zastupitelstvu prosadit zřízení Fondu pro budování a rozvoj parkovacích míst. Cílem tohoto fondu s alokací 5 miliard korun je financování výstavby parkovacích domů, ploch a další kultivace veřejného prostranství na sídlištích. Městské části k tomuto nemají dostatek finančních prostředků a město jim v řešení této krize musí pomoci. Bohužel, současná koalice vůči fondu opakovaně zaujímá odmítavý postoj a nechce tento bod ani zařadit k diskuzi. 

Názorný příklad špatného parkování. Autor: PrahaIN.cz

Kde vidíte východisko z této situace? Je to například zdražení parkovacích karet, anebo jen výrazně zdražit parkování pro druhá a další vozidla v rodině? Nebo vás napadají jiná řešení?

Ondřej Rut: Východiskem z této situace by bylo vydávat parkovací oprávnění vázané na domácnost či bytovou jednotku, nikoli na trvalý pobyt žadatele. To by však vyžadovalo změnu zákonů. Ve stávajícím zákonném rámci je jediným řešením regulace poptávky cenou, to znamená výraznějším zdražením rezidentního i návštěvnických parkovacích oprávnění.  

Ondřej Prokop: Každý Pražan by měl mít svobodu volby, jakým způsobem se chce po městě přepravovat, ať už je to autem, na kole, či veřejnou dopravou. Je povinností města zajistit, aby každá z těchto možností byla dostupná a přijatelná pro všechny. Zdražování parkování považuji za nepřípustnou snahu o diskriminaci automobilové dopravy. Věřím, že právě rozšiřování parkovacích kapacit, především v okolí návazných přestupních uzlů MHD, je realistická a efektivní cesta, jak dopravní situaci v Praze zlepšit.

Má Praha kapacity, prostory a finance na výstavbu velkokapacitních parkovacích objektů, které však nebudou na samém okraji města?

Ondřej Rut: Pro stavbu parkovacích domů nemáme na MČ Praha 3 žádné vhodné pozemky, už vůbec ne v místech, kde je deficit parkovacích míst, tzn. v blokové zástavbě. Zároveň je výstavba parkovacích domů naprosto za hranice finančních možností MČ Praha 3. Aktuálně dokončujeme opravu a stavbu nových podzemních garáží na Vinohradské 114, kde vznikne začátkem příštího roku 64 parkovacích míst. Za tuto stavbu Praha 3 zaplatí přes 200 milionů, což je přibližně částka, kterou bude moci MČ Praha 3 do budoucna vynaložit na veškeré investice v kalendářním roce (do všech oblastí školství, sociálních služeb, veřejných prostranství, parků...) Na Praze 3 je přitom v zónách placeného stání 14 400 parkovacích míst, takže tahle obrovská investice do 64 parkovacích míst pomůže jen lokálně a velmi málo.

Ondřej Prokop: Zásadní je rozvíjet parkovací infrastrukturu v okrajových městských částech, kde prostor ještě existuje. V současné době například prosazuji projekt výstavby parkovacího domu v Nových Butovicích v Praze 13. Projekt by měl být financován soukromým investorem a z městské kasy bychom žádné prostředky vynaložit nemuseli. Plánuji tento návrh předložit na květnovém zasedání dopravního výboru. Věřím, že náměstek Hřib překoná svůj odpor ke spolupráci s opozicí, uvítá pomoc, kterou mu opakovaně nabízím, a přetížené parkovací kapacity v metropoli se nám společně podaří vyřešit.

Dodávka parkující mimo zóny a v křižovatce na Praze 3. Foto: PrahaIN.cz

Dala by se nějakým prostým způsobem zlepšit parkovací situace? Jak se díváte na přemalování podélného parkování na šikmé, kde to je možné, či předělání některých nevyužitých ploch na dočasná parkoviště a podobně?

 Ondřej Rut: Prosté a rychlé zvýšení počtu parkovacích míst změnou podélného parkování na šikmé také není vhodné. Zúžily by se tím pod únosnou míru chodníky. K takovým nevhodným úpravám na mnoha místech už v 90. letech došlo a zaparkovaná auta již nyní na mnoha místech tvoří nevhodnou bariéru pro pěší. Vzhledem ke společenské náladě a poptávce po parkování jsou tyto historické přešlapy jen těžko napravitelné. 

Ondřej Prokop: Je nezbytné, aby řešení bylo systematické, a to především formou rozšiřování parkovacích kapacit stavbou nových parkovacích domů a ploch na okraji Prahy. Parkování v Praze si zaslouží zkvalitňování stejně jako MHD a silniční infrastruktura. Je naprosto nepochopitelné, že v návrhu aktualizace Plánu udržitelné mobility v Praze chce koalice škrtat právě v podpoře výstavby záchytných parkovišť. Takové nenápadné kroky ve skutečnosti představují nejen šikanu motoristů, ale i další komplikace pro automobilovou dopravu v Praze.

Co vy sám konkrétně považujete v otázce parkování v Praze v současnosti za prioritní?

Ondřej Rut: Aktuálně je prioritní shodnout se na výrazném zvednutí cen za parkovací oprávnění na úroveň, která by ve vytížených oblastech vedla ke snížení počtu aut, a tím zvýšení dostupnosti parkovacích míst. 

Ondřej Prokop: Parkování v hlavním městě je v katastrofálním stavu a vyžaduje profesionální přístup. S tímto cílem jsem založil odbornou skupinu, která funguje od minulého roku, ve které je řada významných expertů, a to včetně Josefa Kocourka, zástupců svazu autoprůmyslu, dvou bývalých ministrů dopravy nebo i bývalého primátora Pavla Béma. Z dosavadních konzultací vyplynulo několik klíčových doporučení, které jsem zahrnul právě do koncepce budování a rozvoje parkovacích kapacit na pražských sídlištích, a které se opakovaně snažím projednat na zastupitelstvu. Hnutí ANO je často vyčítáno, že jen kritizuje, aniž by přicházelo s konkrétními řešeními. Pravdou je, že koalice odmítá jakoukoliv příležitost ke konstruktivní debatě a řešení tak naléhavého problému, jakým je parkování v Praze, zůstává i nadále v nedohlednu.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných