Stavba metra D pokračuje. Dělníci vyrazí průměrně metr za den

02. 06. 202420:13
Stavba metra D pokračuje. Dělníci vyrazí průměrně metr za den
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Výstavba metra D

REPORTÁŽ: PrahaIN.cz měla možnost sestoupit po zem, konkrétně jsme se byli podívat na stavbě metra D ve stanici Pankrác D, která bude v budoucnu přestupní. Dělníkům nyní na Pankráci zbývá prorazit posledních několik desítek metrů samotné stanice a trojici eskalátorových tunelů. Z celkového objemu stanice zbývá přitom ještě vyrazit asi 60 procent. Nová trasa bude vyznačena modrou barvou.

Nová stanice Pankrác, kam jsme se měli možnost podívat, je v hloubce 33 metrů. Mezi stávajícími tunely trasy C a novým tunelem pro metro D je mocnost hornin o tloušťce jen šest metrů. Konkrétně jde o královodvorské břidlice, kosovské břidlice, liteňské břidlice a diabasy, jak nám vysvětlil Petr Chamra, vedoucí koordinace stavby společnosti Subterra.

Ražby pokračují také na ostatních částech stavby, kde na konci léta dojde k proražení tunelu spojky C - D do stanice Pankrác C, a to do místa, kde už v 70. letech vznikl výklenek pro budoucí napojení na další trasu metra.

Stavbaři již zahájili také ražby eskalátorových tunelů ze stanice Pankrác D do budovy Gemini a eskalátorový tunel ze stavební jámy u Obchodního centra Arkády, který bude sloužit pro výstup ze stanice přímo do obchodního centra.

Metr za den

„Na čelbách stanice metra D je vyražen průměrně jeden metr za den. Modrý stroj, který je vidět na fotografii, je manipulátor stříkaného betonu,“ říká Chamra a vysvětluje, že poté, co se vyrazí jeden postup, musí být výrub zajištěn ostěním ze stříkaného betonu, který díky urychlovači následně rychle ztvrdne.

Manipulátor stříkaného betonu. Autor: PrahaIN.cz

Po obvodu raženého tunelu, ale i v jeho čele, se vše vyztuží kari sítěmi, příhradovými nosníky, svorníky a stříkaným betonem. „Čelba se musí zastříkávat z bezpečnostních důvodu, aby na pracovníky nevypadávaly úlomky horniny a aby se omezily deformace nadzemní zástavby. Po dokončení jednoho cyklu, který trvá v řádu hodin, se razí znovu,“ vysvětluje Chamra.

Pokud jdou dělníci razit dál, tak se zastříkané čelo přebourá a postupuje se dál, a to mechanicky tunelovým bagrem nebo pomocí trhacích prací.

V tunelu jsme si všimli sošky svaté Barbory, patronky horníků a havířů. Na stavbě věří, že je ochraňuje a je zde umístěna při výjezdu ven. Pro realizaci stavebních jam byly odkryty i konstrukce z dob výstavby původní stanice Pankrác C.

Patronka svaté Barbory. Autor: PrahaIN.cz

Dokončení prvního úseku mezi stanicí Pankrác a Olbrachtova je naplánováno do konce roku 2029. První zprovozněná trasa bude mezi stanicemi Pankác D – Olbrachtova - Nádraží Krč - Nemocnice Krč- Nové Dvory. Výstavba druhé části, ale nebyla ještě zahájena.

Hlavním architektem stanice Pankrác D je Patrik Kotas.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných