Středočeský kraj investuje do dopravy

29. 02. 202408:51
Středočeský kraj investuje do dopravy
foto: Georgi Bidenko pro PrahaIN.cz/Cyklista, ilutrační foto

Na pondělním jednání středočeského zastupitelstva byla jedním z témat doprava, zastupitelstvo schválilo realizaci plánů, které mají ulevit a zlepšit infrastrukturu ve středních Čechách. Týkat se budou nové dálnice D7 i zklidnění dopravy v Nymburku.

V blízkosti silnic II. a III. třídy poblíž dálničního obchvatu Slaného je naplánován nový kruhový objezd a napojení na dálniční sjezdy, jak uvádí tisková zpráva.

„Zastupitelstvo schválilo smlouvu o realizaci objektů souvisejících se stavbou dálnice D7, resp. dálničního obchvatu Slaného. Smlouvu uzavřeme s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, které by mělo stavební úpravy našich silnic II. a III. třídy provést,“ uvádí ve zprávě Karel Bendl (ODS), radní pro oblast silniční dopravy.

Financování i veškeré stavební úpravy bude mít na starost Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které bude zmocněno i ke všem právním úkonům.

V těsné blízkosti vesnice Kvíce by tak měl vyrůst kruhový objezd, na ten bude navazovat sjezd a nájezd na dálnici D7, silnice II/236, II/118, III/23639 a čerpací stanice. Úpravy budou probíhat i na silnici III/00725 v úseku mezi Netovicemi a Jemníky, kde bude muset být komunikace více zahloubena kvůli nedostatečné podjezdné výšce. Podle Bendla by měly být plánované stavby hotové do 3 let.

Nové stavby v Nymburku

Ke zlepšení dopravy by měla také v Nymburku přispět výstavba několika nových staveb. Jak uvádí tisková zpráva, řešení přináší schválené memorandum mezi městem, Krajskou správou a údržbou silnic a krajem, které má zajistit zklidnění komunikace. 

„Cílem memoranda je vytvoření podmínek pro úspěšnou realizaci investic. Konkretizace forem spolupráce stran bude upřesněna následným uzavřením smlouvy o spolupráci, kde bude zároveň vymezena finanční spoluúčast stran,“ sděluje v tiskové zprávě Petr Borecký (STAN), radní pro oblast veřejné dopravy.

Plánované stavby se týkají především mostu přes vodoteč Mrlina a přilehlé infrastruktury, dále cyklostezky podél Labe, obslužné a příjezdové silnice k budoucímu parkovišti P+R a sportoviště Veslák nebo také točny pro autobusy včetně doplnění inženýrských sítí.

Tisková zpráva uvádí jako velký přínos nejen propustnost území cyklistickými stezkami, ale i dostupnost pro MHD.

Spolupráci na stavbě přislíbil Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), investorem celé akce bude ale Středočeský kraj. Nymburk se zaváže k poskytnutí pozemků nutných k realizaci celé stavby i k zajištění projekční přípravy a zajištění financování výstavby mostu přes vodoteč.

Středočeský kraj poskytne městu také dotaci na cyklověž, jejíž výstavba bude stát 27,2 milionu korun, jak vyplývá z tiskové zprávy. Automatické parkovací zařízení pro kola má být vystavěno nedaleko vlakového nádraží. Kraj městu poskytne podporu ve výši 3 milionů korun, dalších 23,1 milionů poskytne Integrovaný regionální operační program.

Obyvatelé volají po bezpečnějších cestách

Na facebookové stránce Město Nymburk byla již dříve zveřejněna celá vize plánovaných staveb, které mají zklidnit dopravní situaci ve městě. Ve vlákně se ozývají místní, kteří plán chválí, ale i ti, co ho kritizují nebo volají po úpravě stávajících cest, především v oblasti Babína. Zde totiž, dle tvrzení místních, není dostatečné napojení ke zbytku města a množství chodníků vedoucích na autobusovou zastávku. 

„Po výstavbě bytových domů a dalších etap RD bude tato oblast poměrně hustě osídlena, ale aktuálně mají děti do školy cestu velmi nebezpečnou, zejména kvůli chybějícím chodníkům na autobusovou zastávku nebo k Jednotě,“ píše jeden z komentujících pod příspěvkem, které zveřejnilo město.

„Přijde mi, že vzhledem k tomu, že nedojedu až k Labi, je to celé dělané kvůli parkování fotbalistů. Kanoisté a veslaři tedy budou stále přijíždět s vleky na lodě přes elektrárnu,“ dodává další z komentujících.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných