Středočeský kraj připravil Koncepci rozvoje cyklistiky

11. 05. 202411:01
Středočeský kraj připravil Koncepci rozvoje cyklistiky
foto: Georgi Bidenko, PrahaIN.cz/Cyklista, ilustrační foto

Zcela nová Koncepce rozvoje cyklistiky informuje o stávajícím stavu cyklistiky v regionu i o potřebách jednotlivých měst v rámci rozvoje infrastruktury. Stanovuje také priority pro další rozvoj cyklodopravy na následujících šest let.

Přípravu Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2024 až 2030 zahájil kraj už v loňském roce. Dokument navázal na svou předchozí verzi z roku 2016, která byla v roce 2020 aktualizována. Cílem je zejména navrhnout priority a opatření pro rozvoj cyklistiky na území středních Čech pro následující roky.

Dokument, jehož plné znění je k dispozici na webu kraje, je složen ze dvou částí. Textová obsahuje vyhodnocení splněných cílů z předchozí koncepce, návrh sítě páteřních cyklistických tras a návrh priorit a opatření pro budoucnost. Přílohu textové části tvoří vyhodnocení dotazníkového šetření, přehled obdržených záměrů jednotlivých obcí i metodika integrace cyklistických opatření pro silnice druhé a třetí třídy. Druhou část tvoří mapová příloha, která zobrazuje návrh přibližného vedení páteřních cyklotras.

Do tvorby promluvily obce a další subjekty

Města, spolky i veřejnost měly možnost návrh připomínkovat do 19. března. Všechny podněty pak byly do konce měsíce zapracovány. Informuje o tom tisková zpráva, podle které je na území Středočeského kraje celkem 503 kilometrů cyklostezek, které jsou ale nerovnoměrně rozmístěny.

„Připravili jsme koncepci, která se soustředí na praktickou stránku věci, na skutečné možnosti výstavby nových stezek. Proto jsme ke spolupráci přizvali města, obce a další subjekty. Chtěli jsme znát jejich názor, jejich možnosti i jejich případná přání. Náměty byly zohledněny při zpracování návrhů na doplnění a úpravy krajské páteřní, regionální i místní cyklistické sítě,“ uvedl ve zprávě Petr Borecký (STAN), radní pro oblast veřejné dopravy.

Na základě doporučení Rady teď musí koncepci schválit zastupitelé. Následovat bude posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA), zahrnutí chybějících páteřních úseků tratí jako veřejně prospěšných staveb do Zásad územního rozvoje a odsouhlasení kupní ceny pozemků, kterých se výstavba nových tras dotkne.

Metodický návod a příklad pro další kraje

„Chceme, aby koncepce byla do jisté míry i metodickým návodem anebo příkladem pro ostatní kraje tak, aby v České republice vznikla ucelená síť stezek a tras, včetně jejich klasifikace a zatřiďování. Pro všechny krajské cyklokoordinátory připravujeme setkání, kde budeme například řešit sjednocení názvosloví, kategorizace atd.,“ připomněl Borecký.

Prioritami v rozvoji je další budování sítě páteřních tras, rozvoj a údržba těch stávajících nebo integrace cyklistické dopravy do systému dopravní obslužnosti regionu (PID). Síť tras a stezek by měla přispívat také k rozvoji cestovního ruchu.

Parkování kola s Lítačkou zadarmo

Se zapojením do systému PID má od září pomoci také novinka v rámci cyklověží, která umožní za parkování kol platit Lítačkou. Na území Středočeského kraje se věží nachází celkem 7 a cestujícím nabízejí elegantní způsob, jak zaparkovat své kolo a dále pokračovat hromadnou dopravou. Plánované propojení s Lítačkou má celý proces zvýhodnit.

„Cestující, kteří využijí aplikaci, budou parkovat za pět korun za den. Pokud jsou držiteli vybraného sortimentu časových předplatných kuponů PID, budou parkovat zdarma. Náklady za uložení kola ponese kraj. Uložení zdarma bude mít cestující na jeden den, a to se zakoupeným pásmem, ve kterém se cyklověž nachází a pokud zároveň bude mít kupon délku trvání čtvrt roku a více,“ uvedl k novince Petr Borecký v tiskové zprávě.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných