Tak velkou investici Praha už desítky let nepamatuje. Vlakem na letiště se dostaneme za šest let

12. 01. 202318:15
Tak velkou investici Praha už desítky let nepamatuje. Vlakem na letiště se dostaneme za šest let
foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz/Modernizaci u zchátralé staré budovy bubenského nádraží odstartoval ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Metropole se bez železnice rozhodně neobejde. A v budoucnosti také ne. Toho jsou si vědomi všichni, kteří se dnes sešli na zahájení modernizace traťového úseku mezi pražskou stanicí Bubny a budoucí novou stanicí Praha-Výstaviště. Tento úsek se stane nezbytnou součástí budoucího propojení hlavního města s pražským letištěm Václava Havla a Kladnem.

Přestavba trati, výstavba nových zastávek a celkové zastavení nevyužitého prostoru v Holešovicích, včetně velkolepé Vltavské filharmonie, je největší investiční výstavbou města v tomto desetiletí a může jí konkurovat jen stavba čtvrté linky pražského metra.

Co je všechno hotovo?

Zatím je ukončena z celého nákladného projektu jen nezbytná oprava Negrelliho viaduktu. V současné době se chystá rekonstrukce nejstaršího pražského nádraží – Masarykova. Tady v souvislosti s velkou výstavbou lukrativních kancelářských a komerčních objektů dojde k částečnému zastřešení Masarykova nádraží a k totální změně podoby současných nástupišť. Tato část projektu by měla být dokončena v roce 2026.

Současný stav nádraží Bubny

Současný zoufalý stav nádražní budovy Bubny. Foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz

Dnes byla slavnostně poklepem na železnici zahájena modernizace úseku Bubny-Výstaviště. PrahaIN.cz byla u toho.

Tento úsek se bude stavět celé tři roky, a to i přesto, že jde jen o vzdálenost 1300 metrů.

Co se všechno změní?

V první řadě dojde k posunu stanice Praha-Bubny. Ta se přesune zhruba o 300 metrů jižněji. Až nad samotnou stanici metra Vltavská. Vznikne tu moderní prosvětlená čtyřkolejná stanice, která bude korespondovat s budoucí stavbou Vltavské filharmonie. „Navíc se dočkáme prokopání valu současného železničního tělesa. Vznikne tak pěší propojení dolních a horních Holešovic, které dnes citelně v celé oblasti chybí. Navíc vznikne i tramvajový podjezd, který mezi oběma částmi města zrychlí a zlepší dopravní propojení,“ řekl na slavnostním zahájení výstavby náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Samotná trať bude vyzdvižena na pylony a vznikne tak vlastně nová železniční estakáda. Tím se odstraní jedno z bolavých míst současné pražské dopravy, tím je přejezd v Bubenské ulici. Do budoucna ztratí na významu a bude odstraněn. Několik metrů nad zemí povede železniční linka kolem lokality Malého Berlína a v místech dnešní tramvajové smyčky u Výstaviště vznikne nová železniční zastávka Výstaviště. I ta se bude nacházet několik metrů nad zemí a bude designově odpovídat i ostatním budovám na nové trati.

Najdi deset rozdílů aneb Vizualizace budoucí podoby nádraží Bubny

Najdi deset rozdílů aneb Vizualizace budoucí podoby nádraží Bubny. Foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz

Ihned po dokončení výstavby tohoto úseku v roce 2025 se začne s výstavbou navazujícího úseku mezi Výstavištěm a stanicí Praha-Dejvice. Velká část tohoto úseku bude schována v tunelu pod zemí. Na povrchu místo dnešních kolejí vznikne cyklostezka a odpočinková parková zóna. Současná stanice v Dejvicích bude ukryta v budoucnu celá pod zemí.

Na letiště Václava Havla bude dovedena železniční linka v roce 2029. Slíbil to dnes na slavnostním zahájení stavby ministr dopravy Martin Kupka (ODS). „Stavba tohoto úseku bude stát tři miliardy korun, z toho více než 2,5 miliardy budou použity z fondů Evropské unie,“ řekl Kupka a slíbil, že: „Přesně za deset let můžeme vypravit z letiště speciální vlak, a tím můžou všichni dnes tady zúčastnění dojet do Vltavské filharmonie na koncert. Těším se na to.“ Za tuto odvážnou vizi byl Kupka oceněn aplausem.

Místo zůstane památníkem zmařených židovských životů

Ten si zasloužil i starosta sedmé městské části Jan Čižinský, který poznamenal, že se na pěší propojení obou částí Holešovic těší. Ani dnes nezklamal a v rámci své sportovní pověsti přijel na slavnostní zahájení stavby na kole.

Současná stanice Bubny má však i historický odkaz. Zdejší železniční stanice byla místem, odkud byli posíláni čeští Židé do koncentračních táborů v rámci holakaustu. Proto zde vyrostlo Muzeum ticha, které genocidu připomíná. Ani budoucí lokalita neztratí vzpomínkový charakter, což připomněl ředitel památníku Pavel Štingl: „Bude zde instalován stotunový kamenný objekt, který byl vytěžen u příležitosti stého výročí vzniku státu. Bude ozdoben hebrejským a českým písmem a stane se mementem smutné doby.“

Plánovaná zástavba této části Prahy je jedním z největších projektů v její historii. Za posledních sto let je svoji velikostí srovnatelná snad jen s asanací Židovského města krátce po vzniku samostatného Československého státu a s výstavbou souboru sídlišť Jižního Města v době socialismu.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných