Tramvajová trať do Komořan je o krok blíže realizaci

10. 06. 202308:58
Tramvajová trať do Komořan je o krok blíže realizaci
foto: Redakce PrahaIN.cz/Tramvajová trať

K prověření řešení výstavby nové dvoukolejné tramvajové trati od zastávky Nádraží Modřany do Komořan už vznikla technická studie. Vedení městské části Praha 12 se k ní vyjádřilo a s navrženým řešením souhlasí, požaduje ale další prověření.

Technickou studii stavby nazvané Tramvajová trať Komořany zpracovala společnost IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce. Radní Prahy 12 se k ní dle tiskové zprávy vyjádřili souhlasně. Chtějí ale ještě prověřit možnost přímého napojení ulice U Spořitelny ke komunikační síti Modřanského cukrovaru.

Předmětem studie bylo prověření technického řešení výstavby dvoukolejné tramvajové trati vedené ze zastávky Nádraží Modřany do Komořan. Stěžejní část přitom zabíral návrh prostorového a technického řešení koridoru podél ulice Komořanská. Od křížení v ulicí U Soutoku se pak studie věnuje parametrům z územní studie Komořan.

Kolejová doprava tu dává smysl

„Díky tramvajové trati vznikne v oblasti městská třída a ne rušný dálniční přivaděč, kterého se místní obávali. Zároveň zde kapacitní kolejová doprava dává velký smysl, protože bude v budoucnu ekologicky přepravovat Pražany z nové městské čtvrti v Komořanech a Modřanech,“ uvedl v květnu 2020 v tiskové zprávě Adam Scheinherr (Praha sobě), tehdejší náměstek primátora pro dopravu.

Nová tramvajová trať by měla být dlouhá asi 2,3 kilometru. Na tu stávající se napojí jižně od zastávky Nádraží Modřany a dále povede západně od Komořanské ulice. Od ulice U Soutoku pak bude využívat těleso bývalé železniční vlečky v prostoru Modřanských strojíren.

Lávka pro pěší nebude

V prostoru Modřanského cukrovaru by měly vzniknout dvě zastávky, Modřanský cukrovar a Modřanské laguny, a dvě křižovatky. Původně měla v místě vzniknout také lávka pro pěší, ale její realizace se ukázala být jako obtížně proveditelná.

Kvůli trati se ulice U Spořitelny stane slepou. Ve hře tak bylo hned několik variant na obsluhu stávajících objektů. Radní Prahy 12 i nadále požadují prověřit možnost přímého napojení této ulice na síť Modřanského cukrovaru.

Kromě trati vznikne i společná stezka pro chodce a cyklisty, která propojí ulici U Kina s Komořanskou. Zrušen bude naopak západní chodník, jehož náhrada vznikne v zeleném pásu mezi tramvajovou tratí a Modřanským cukrovarem.

V plánu je i komplexní úprava okolí

„Těší mě, že se kromě nové tramvajové trati plánuje i komplexní úprava okolních veřejných prostranství. Věřím, že díky tomuto přístupu vznikne další kvalitní místo, kde lidé rádi žijí a tráví čas,“ doplnil Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Přímo v Komořanech jsou pak v návrhu tři zastávky Nad Teplárnou, Komořany a Nové Komořany. Finální řešení smyčky počítá s objezdem po směru hodinových ručiček s nutností křížení kolejí, které ale zajistí lepší výhled při výjezdu.

Po dokončení studie bude připravena dokumentace pro územní a následně stavební řízení. Do Komořan by pak měla začít jezdit linka s číslem 27.

Nedaleko je už nová trať v provozu

Nedaleko odsud byla přitom koncem května zprovozněna jiná nová tramvajová trať. Ta spojuje Sídliště Modřany s Libuší. Každý druhý spoj linky 17 tak nyní obsluhuje čtyři nové zastávky, konkrétně Hasičskou stanici Modřany, Observatoř Libuš, Sídliště Libuš a Libuš.

V rámci uvedení trati do provozu došlo dle webových stránek dopravního podniku i k několika změnám v autobusových linkách číslo 122, 126, 139, 154, 213, 246 a 247.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných