V Řepích hromadně parkují na silnici. Zlámaná zrcátka jsou na denním pořádku

05. 03. 202314:20
V Řepích hromadně parkují na silnici. Zlámaná zrcátka jsou na denním pořádku
foto: Jan Holoubek, PrahaIN.cz/Ulomené zrcátko v Řepích. Únor 2023

Už dvakrát PrahaIN.cz informovala o dopravní situaci, konkrétně o způsobu parkování v ulici Drahoňovského v Praze 17, v Řepích. Vždy se jednalo o porušování předpisů a páchání dopravních přestupků při parkování.

V prvním případě šlo o parkování v těsné blízkosti přechodu pro chodce a ve druhém o parkování na zákazu zastavení. Po našem upozornění pokaždé došlo k výraznému zlepšení a neukáznění řidiči na těchto místech už parkují spíše výjimečně, což oceňují čtenáři, kteří nás o stavu místa pravidelně informují.

Dnes ale popíšeme další nešvar, který stání vozidel v této ulici trvale provází.

V loňském roce došlo v ulici Drahoňovského k úpravě dopravního značení. Po celé délce vozovky bylo vyznačeno vodorovné značení, střední dělící čára. Vyznačuje jízdní pruhy s protisměrným provozem. Na rovných a přehledných místech je přerušovaná, v nepřehledných zatáčkách a u křižovatky s přechodem je plná. Jedná se o dopravní značení v souladu se zákonem o silničním provozu.

Samotná ulice je obousměrná, tedy s jedním jízdním pruhem pro každý směr. Protože je na samém konci sídliště, je v plné délce využívána k parkování vozidel, a to jak místními, tak mimopražskými řidiči. Městská část Praha 17 dokonce nechala v loňském roce u železniční  zastávky Praha-Zličín zhotovit rozšířené parkování. Potud je vše v pořádku.

A nyní k problému.

Jízda v protisměru tentokrát nic nezpůsobila. Foto: PrahaIN.cz

Stovky a stovky přestupků

Nastává v okamžiku, kdy neukáznění řidiči parkují svá vozidla v nepřehledných zatáčkách, tedy v jízdním pruhu pro daný směr jízdy, navíc u plné čáry. Jedná se o vodorovnou dopravní značku V1a (podélná čára souvislá). Tímto svým jednáním však páchají dopravní přestupky. Zákon totiž stanovuje povinnost, že při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh, široký nejméně tři metry pro každý směr jízdy.

Redakce se na místo vypravila. Jak vypadala realita?

Vinou nezodpovědných řidičů dochází ke každodennímu porušování předpisů a k vytváření řady nebezpečných situací pro všechny účastníky provozu v této ulici. V nepřehledné zatáčce se denně musí obratně vyhýbat desítky projíždějících vozidel, což v některých případech odnesou „jen“ zrcátka. V tomto úseku se ale pravidelně musí vyhnout například i projíždějící nákladní vozidla. A to už je velký problém, který lehce zapříčiní i dočasnou neprůjezdnost celé komunikace.

Rozšířená kapacita stání na železniční zastávce Praha-Zličín. Foto: PrahaIN.cz

Jeden z oslovených řidičů se podivoval nad tím, proč jeho vůz fotíme. Nebyl si vědom, že by páchal jakýkoli přestupek. Na otázku, jestli už dostal pokutu, odpověděl, že za toto stání nikdy žádnou. „Mně by ani nenapadlo, že se to nesmí, stojí tak všichni,“ podotkl.

Dohled nad dopravní situací provádí strážníci městské policie.

„V drtivé většině případů byly z důvodu nepřítomnosti řidiče na místě přestupky oznamovány správnímu orgánu. Hlídky strážníků dlouhodobě (s ohledem na personální možnosti) provádějí intenzivnější kontroly dané oblasti zaměřené právě na dopravní kázeň. Během dne jsou to místní strážníci okrskáři, v nočních hodinách pak autohlídky,“ sdělila serveru PrahaIN.cz mluvčí městské policie v Praze Irena Seifertová.

Upozornila, že v roce 2022 policisté jen v této ulici řešili několik stovek přestupků.

Závěrem dodejme, že originální zpětné zrcátko například u Škodovek vychází až na jednotky tisíc korun.  

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných