Vizualizace terminálu Dlouhá Míle u pražského letiště

09. 08. 202216:29
Vizualizace terminálu Dlouhá Míle u pražského letiště
foto: Ministerstvo dopravy/Budoucí podoba terminálu Dlouhá Míle

Správa železnic zveřejnila podobu terminálu Dlouhá Míle, který vyroste jako součást novostavby železniční trati v úseku mezi stanicemi Praha-Ruzyně a Praha-Letiště Václava Havla podle architektonického návrhu vytvořeném společností AFRY a Pavlíček Hulín architekti.

Jak informuje Ministerstvo dopravy na svých webových stránkách, stavba terminálu vyroste v rozvojovém území poblíž vzletové a přistávací dráhy letiště, Obchodního centra Šestka a Pražského okruhu.

Terminál se v budoucnu stane novým dopravním uzlem propojujícím železnici a silniční dopravu s městskými i příměstskými autobusy. Jeho součástí bude i nové P+R parkoviště, jež vhodně rozšíří infrastrukturu území přiléhající k letišti.

Projektová, inženýrská a konzultační firma AFRY, která je zodpovědná za přípravu finální podoby projektové přípravy novostavby železniční trati, prověřovala ve všech směrech technickou proveditelnost výsledného řešení terminálu, jež je výsledkem průběžných jednání se Správou železnic, zástupci hlavního města a městské části Praha 6, Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, pražským dopravním podnikem, zástupci pražské integrované dopravy a Letištěm Praha.

Budoucí podoba terminálu Dlouhá Míle / foto: Ministerstvo dopravy

Dominantním prvkem budoucího plně bezbariérového terminálu je jeho střecha, která se mění podle funkcí jednotlivých částí objektu. Zastřešení je nejnižší nad autobusovými nástupišti a postupně stoupá směrem k hlavnímu vstupu do podzemní části s přestupem na vlak.

Na části střechy mají být umístěny fotovoltaické panely, které pomohou s energetickou spotřebou terminálu a umožní případné dobíjení elektromobilů na parkovišti. Vytápěné a kryté střechou budou i prostory pro doprovodné služby prodeje jízdenek a čekárny, dále menší obchody a také zázemí pro řidiče.

Budoucí podoba terminálu Dlouhá Míle / foto: Ministerstvo dopravy

Na celém prostoru terminálu bude chodníky doplňovat živá zeleň. Poroste i na vertikálních plochách a pomůže zadržovat dešťovou vodu.

Parkoviště P+R jsou navržena způsobem umožňujícím v budoucnu navyšovat jejich kapacitu až na počet 2100 stání pomocí postupného přidávání jednotlivých úrovní až v sedmi čtyřpatrových parkovacích domech.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných