Výzkum potvrdil, že cykloopatření zvyšují bezpečnost dopravy

18. 02. 202319:11
Výzkum potvrdil, že cykloopatření zvyšují bezpečnost dopravy
foto: Jan Svoboda, PrahaIN.cz/Cyklopruhy poblíž centra Prahy

V roce 2022 byl na základě poptávky Magistrátu proveden výzkum cyklistické dopravy. Vyplývá z něj, že rozšiřování cyklistické infrastruktury nezvyšuje nehodovost, spíše posiluje bezpečnost. Výzkum také porovnal účinnost různých typů řešení. Nejbezpečnější jsou podle jeho výsledků cyklostezky. S rozvojem komunikací pro kola se výrazně zvyšuje i počet cyklistů v metropoli. Vyplývá to z tiskové zprávy zaslané médiím.

„V posledních čtyřech letech jsme v Praze zaváděli různé typy cykloopatření. Tyto kroky měly řadu odpůrců, kteří argumentovali, že se zvýší počet nehod, ale opak byl pravdou. Ze statistiky nehodovosti vyplývá, že jsme naopak dosáhli zvýšení bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu,“ uvádí Adam Scheinherr (Praha Sobě), náměstek primátora pro oblast dopravy, v tiskové zprávě Magistrátu.

Jak zpráva dále informuje, mezi lety 2019 a 2022 stoupl počet cyklistů v metropoli o 73 procent. Přesto nehodovost v absolutních číslech nijak výrazně nestoupá.

Výzkum „Bezpečnost jízdy na kole podle typu infrastruktury“, pro Magistrát provedl Michal Šindelář, prověřil celkem 197 kilometrů úseků, na nichž bylo ujeto 34,4 milionu osobokilometrů na kole (osobokilometr = přeprava jedné osoby na vzdálenost jednoho kilometru – pozn. aut.).

„Sedmkrát až dvanáctkrát bezpečnější jsou samostatné stezky fyzicky oddělené od ostatního provozu než uliční úseky, na nichž cyklistická infrastruktura zcela chybí. Další opatření také pomáhají, i když mají nižší přínos. Cyklopruhy, jako nejvíce diskutované dopravní opatření, nemají negativní vliv na celkovou nehodovost. V roce 2021 bylo v Praze evidováno celkem 17 492 nehod, z toho bylo s účastí jízdního kola zaznamenáno 287 nehod (1,64 procent),“ uvedl Magistrát v tiskové zpávě.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných