Kraje vyzývají ministra dopravy, aby se zasadil o včasnou opravu železničních mostů v Praze

04. 02. 202318:35
Kraje vyzývají ministra dopravy, aby se zasadil o včasnou opravu železničních mostů v Praze
foto: Jiří Zemen, PrahaIN.cz/Železniční most Na Výtoni

V minulých dnech proběhla veřejná výměna stanovisek k situaci dotýkající se blízké budoucnosti dvou pražských mostů určených pro železniční dopravu. Své postoje k mostům na Výtoni a v Braníku si vyměnili zástupci Středočeského kraje, Prahy a dopravců s představiteli Ministerstva dopravy a Správy železnic, kteří reagovali na jejich výzvu z 31. ledna 2023 k maximální snaze o zachování dopravního spojení mezi oběma vltavskými břehy.

Současný technický stav železničního mostu pod Vyšehradem se podle Správy železnic, která je jeho vlastníkem, blíží k limitu provozuschopnosti. Společnost proto bude muset realizovat plánovaná opatření, aby na něm zachovala co největší možnost dopravy s ohledem na bezpečnost provozu.

Nevyhovující technický stav mostu Na Výtoni

Od letošního ledna zde platí zákaz jízdy vlaků s více lokomotivami a během února dojde k tabulkovému snížení třídy pro zatížení mostu, což prakticky znemožní případný provoz nákladních vlaků v tomto úseku. Od roku 2024 se traťová rychlost sníží z 60 na 20 kilometrů v hodině a zároveň bude na mostovce znemožněno potkávání protijedoucích vlaků. Dojde tak celkovému snížení zatížení mostu na 60 procent současného rozsahu.

Výtoňský most je důležitým drážním úsekem tuzemské železniční sítě. Denně pro něm projíždí stovky vlaků regionální, dálkové i nákladní dopravy mířící z Prahy do Berouna, Plzně, Chebu a dále do Německa.

Výzva krajů a dopravců k urychlení opravy Branického mostu

Jako další propojení obou vltavských břehů se pro železniční dopravu využívá Branický most, lidově nazývaný Most inteligence. Postaven byl v padesátých letech minulého století a jeho aktuální technický stav si vyžaduje rekonstrukci, jejíž součástí má být výstavba druhé koleje, která byla v původním projektu zamýšlena, ale nikdy k ní nedošlo.

 Branický most / foto: Petr Kouba, PrahaIN.cz

Správa železnic vyhlásila tendr na zhotovitele stavby s předpokladem zahájení prací v červenci 2023. Plánované náklady rekonstrukce mostu dosahují částky 2,25 miliardy, doba opravy je stanovena na třináct měsíců. Opravený most má umožnit odklon vlaků během stavebních prací na rekonstrukci mostu pod Vyšehradem.

Zástupci Středočeského kraje, hlavního města Prahy, organizátorů veřejné dopravy, dopravců i dalších odborníků ve výzvě adresované Správě železnic a Ministerstvu dopravy vyjádřili obavy z možného prodloužení zahájení stavebních prací na Branickém mostě. Podle plánu měly být tyto práce dokončeny ještě před počátkem roku 2024, který studie v roce 2018 označila jako pravděpodobný termín pro úplné uzavření Výtoňského mostu.

„Podle posledních informací od Správy železnic je však predikováno, že předmětná výluka bude odložena pravděpodobně na období říjen 2023 až duben 2024. Práce budou atypicky probíhat především v zimním období, což s ohledem na technologické postupy i technický stav Branického mostu vyvolává oprávněné obavy o prodloužení tohoto termínu, a to až o několik měsíců,“ konstatují signatáři výzvy.

Požadují proto po ministru dopravy Martinu Kupkovi (ODS), aby využil svých pravomocí a dal opravě mostu prioritu. Autoři výzvy mají obavy, aby nedošlo k souběhu výluk na obou mostech, což by mělo za následek totální výpadek osobní a nákladní železniční dopravy v jihozápadním sektoru od Prahy.

Nákladní dopravci by v takovém případě byli nuceni své vlaky ze západních Čech do východní části republiky vést dlouhou a ekonomicky neefektivní oklikou přes České Budějovice nebo přes Ústí nad Labem.

Reakce Ministerstva dopravy a Správy železnic

tiskové zprávě vydané jako reakce na výzvu krajů se k projektu zdvoukolejnění trati na Branickém mostě uvádí, že práce na projektové dokumentaci zahájila Správa železnic v roce 2020, po provedení průzkumů byl zjištěn horší stav Branického mostu a navržena jeho částečná rekonstrukce.

Záměr projektu byl schválen v říjnu 2021 a dokumentace pro společné povolení byla dokončena na konci loňského roku. Zástupci sdružení dopravců ŽESNAD.CZ i Středočeského kraje se účastnili projednání dokumentace a měli tak přehled o všech řešených problémech, se kterými se zpracovatelé projektu vypořádali v nejkratších možných termínech.

Pro minimalizaci negativních dopadů na provoz požaduje Správa železnic jako jedno z kritérií aktuálního tendru na zhotovitele stavby také zkrácení doby úplného zastavení provozu.

Železniční most Na Výtoni

Na neutěšený stav železničního mostu a jeho nutnou rekonstrukci upozorňuje Správa železnic od roku 2003, kdy přešel do jejího majetku. Podrobný průzkum jeho stavu proběhl v roce 2018, následně doplněný o dva oponentní posudky od Žilinské univerzity k ověření statického přepočtu, a dále pak od Kloknerova ústavu ČVUT k ověření diagnostického průzkumu.

Po následné diskuzi s památkáři a vedením hlavního města zadala Správa železnic zhodnocení doposud provedených posudků za účasti zahraničního experta profesora Eugena Brühwilera, jehož účast si vyžádal náměstek primátora hlavního města Prahy pro dopravu Adam Scheinherr. Bylo konstatováno, že stávající most je na hranici životnosti s omezením do roku 2023.

V průběhu projektové přípravy byly ze strany hlavního města Prahy bez konzultace se Správou železnic představeny další dva návrhy možného řešení rekonstrukce. Na ministerstvu dopravy došlo k projednání záměru na rozšíření mostovky o třetí kolej, na kterém panuje s ohledem na dopravní potřeby metropole obecná shoda.

Soutěžní dialog na návrh nového tříkolejného řešení možného využití stávající mostní konstrukce probíhal v letech 2021 až 2022. Přestože průběh výběru vítězného návrhu byl zcela transparentní, je v současné době jeho výsledek zpochybňován, a to i ze strany končícího náměstka Adama Scheinherra (Praha sobě), který byl přitom členem odborné komise. Tím hrozí další zdržení projektové přípravy a následné realizace.

Ministerstvo dopravy a Správa železnic považuje stavby na obou mostech za velmi důležité, a proto obě instituce uvítají větší podporu navrhovaných řešení a aktivnější zapojení Středočeského kraje, nového vedení Prahy, dotčených městských částí, dopravců, organizátorů dopravy na zdárném dokončení přípravy a realizaci těchto potřebných staveb.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných