Z Dědiny na Nádraží Dlouhá Míle povede tramvajová trať

30. 07. 202308:56
Z Dědiny na Nádraží Dlouhá Míle povede tramvajová trať
foto: Rudolf Komár pro PrahaIN.cz/Končící tramvajové koleje

V roce 2027 má být zahájena stavba nové tramvajové tratě mezi sídlištěm Dědina a Nádražím Dlouhá Míle. Nejprve bude ale třeba zajistit projektovou dokumentaci, povolení pro stavbu a zhotovitele.

Zahájení přípravy nové tramvajové tratě schválila dle tiskové zprávy Rada hlavního města Prahy. Na stavbě se bude podílet také Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP), Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) a Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK).

O stavbě nové tramvajové tratě z Dědiny bylo rozhodnuto v souvislosti s nedávno zahájenou realizací modernizace železniční trati z Masarykova nádraží do Kladna, která brzy odstartuje také stavbu odbočky z Ruzyně na letiště. Ta povede přes Dlouhou Míli, nedaleko obchodního centra Šestka.

„Protože už za několik měsíců zprovozníme novou tramvajovou trať z Divoké Šárky na Dědinu, která bude končit jen několik stovek metrů od tohoto významného budoucího terminálu, je proto vhodné zahájit projektovou přípravu dalšího prodloužení tratě, která překoná Pražský okruh a skončí právě u budoucí železniční stanice, autobusového terminálu a kapacitního parkoviště P+R. Našim cílem je, aby oba kolejové dopravní prostředky začaly obsluhovat toto území současně,“ uvedl Zdeněk Hřib (Piráti), náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Rozvoj dopravního řešení

Trať mezi Dědinou a Nádražím Dlouhá Míle vznikne v souladu s Plánem udržitelné mobility i Strategií rozvoje tramvajových tratí, kterou schválila Rada hlavního města už v září roku 2017. Aktualizace se pak tento projekt dočkal v roce 2021 jako součást akce s názvem „Dědinská – Dlouhá Míle – Terminál 3 – Prague Airport Park“.

„Podporujeme všechny druhy dopravy, včetně té veřejné, zvažované další prodloužení tramvajové trati z Divoké Šárky je toho důkazem. Navíc by to zapadlo do celkového dopravního řešení v této části Prahy,“ dodal pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Koleje povedou ze smyčky Dědina, kterou DPP v současné době buduje jako prodloužení tratě z Divoké Šárky a která již s budoucím odbočením počítá. Odtud zamíří směrem k Pražskému okruhu. Ten překříží po novém mostě a následně zabočí do Fajtlovy ulice. Zastávka Nádraží Dlouhá Míle bude umístěna v prostoru dnešních zastávek autobusů u OC Šestka. Na místě vznikne také smyčkové obratiště.

Univerzální terminál pro jednoduchý přestup

„Prodloužení tramvajové tratě do této lokality je zásadním impulsem pro zlepšení dopravní obsluhy, zejména umožnění přestupu na ostatní druhy dopravy. Přispěje to k vytvoření univerzálního terminálu veřejné dopravy a posílí efektivitu a využívání stávajících tratí. Našim úkolem je nyní vysoutěžit projektanta tratě, připravit projektovou dokumentaci, zajistit zjišťovací řízení EIA, získat společné povolení a následně vysoutěžit zhotovitele tratě a nového mostu přes Pražský okruh,“ upřesnil Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. 

Nová trať včetně smyčky by podle jeho slov měla měřit asi jeden kilometr a obsahovat jeden pár zastávek. Se stavbou, která vyjde přibližně na 500 milionů korun, by se mělo začít nejdříve v roce 2027.

Tramvají na Dědinu už za pár měsíců

Stavbu tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědinská zahájil DPP už v červenci 2022. Na 2,3 kilometrech tu má dle tiskové zprávy do konce roku vzniknout pět párů zastávek za téměř 840 milionů korun.

Tramvajová trať bude začínat za současnou smyčkou Divoká Šárka, krátce bude pokračovat po Evropské třídě a na křižovatce s Vlastinou ulicí do ní odbočí vlevo. Ta dostane díky stavbě novou podobu. Ve středu ulice bude stromořadí, od něj k oběma okrajům zatravněná tramvajová trať, jízdní pruhy pro auta a místa pro podélné parkování. Na konci Vlastiny ulice nová trať odbočí doprava do Drnovské ulice, podél které bude po levé straně vedena na konečnou smyčku Dědinská. Konečná se bude nacházet nedaleko od současných autobusových zastávek Dlouhá míle. Smyčka Divoká Šárka zůstane v provozu i po vybudování a zprovoznění tratě Dědinská.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných