Za rok bude možné řídit už od 17 let

05. 01. 202309:01
Za rok bude možné řídit už od 17 let
foto: Jiří Zemen, PrahaIN.cz/Doprava, ilustrační foto

Novela zákona o silničním provozu přinese zjednodušení bodového systému a zpřísnění sankcí za nejzávažnější přestupky. Umožní řídit auto mladým lidem už od 17 let pod dohledem mentora a zavádí zároveň povinný preventivní program pro začínající řidiče, kteří se dopustí závažného porušení pravidel silničního provozu.

Jak se uvádí na webových stránkách Ministerstva dopravy, novela zákona je nyní na cestě do Poslanecké sněmovny, po jejím schválení má platit od roku 2024.

Nový bodový systém má za cíl jasně rozlišit vážné přestupky od těch méně závažných. V prvním případě budou přestupky postihovány přísněji. Naopak za menší prohřešky nebudou řidiči platit na pokutách tak velké částky jako dosud.

„Cílem je citelně postihovat vědomé porušování předpisů, které ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Novinky pro začínající řidiče

Oproti minulému volebnímu období, kdy novela bodového systému neprošla Poslaneckou sněmovnou, obsahuje aktuální návrh zákona dvě novinky. Ta první představuje možnost řídit již od 17 let pod dohledem zkušeného řidiče a dále se počítá se zavedením řidičského oprávnění na zkoušku po dobu 2 let od získání prvního řidičského oprávnění nehledě na věk řidiče.

 „V prvních dvou letech bude pro řidiče platit odlišný režim. Pokud spáchají jeden ze závažných přestupků, za který dostanou zákaz řízení nebo šest bodů, musejí se podrobit dvěma konkrétním školícím nástrojům – dopravně psychologickému pohovoru a školení začínajících řidičů,“ vysvětluje ministr dopravy.

Nový bodový systém

Nově se počítá se zavedením pouze tří sazeb bodů podle závažnosti ve výši 6, 4 a 2 body. Nyní platí pět různých sazeb. V případě závažných přestupků se zvyšují sazby blokových pokut na místě. Ve správním řízení se zvyšují horní hranice sazeb pokut, tak aby bylo možné přihlédnout k vysoce nebezpečnému chování v silničním provozu. U závažných přestupků se prodlužuje i délka doby, po kterou řidič nesmí řídit.

Pokud o to řidič požádá, bude automaticky informován o každém záznamu bodů prostřednictvím SMS, e-mailu, nebo prostřednictvím datové schránky.

Stav bodů lze již nyní zjistit přes Portál dopravy.

Podrobnější informace k návrhu novely zákona o silničním provozu s přehlednou tabulkou změn v bodovém hodnocení a výší pokut ve správním řízení lze nalézt na besip.cz.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných