Inzerce

Ceník

formát cena/CPT rozměr px velikost kB umístění
Branding 850 2000 x 1400 150 celý web
Leaderboard 500 1040 x 200 45 celý web
Sticky Skyscraper 450 300 x 600 45 celý web
MiddleBoard 200 728 x 90 45 celý web
Bottom Ahead 400 1040 x 310 45 celý web
Wallpaper 300 652 x 300 45 článek
Wallpaper 250 480 x 300 45 článek
PR článek 20 000 Kč     rubrika

Náhledy reklamních formátů

Hlavní strana

Inzerce Homepage

Rubrika

Inzerce Sekce

Detail článku

Inzerce Článek

Požadavky na reklamní formáty na službě PrahaIN.cz

Standardní požadavky na kreativu:

 • Dodržujte nativní formáty.
 • Banner musí být kompatibilní s wmode="transparent" verze.
 • Barva pozadí není definována přes document properties, ale je nutné vytvořit prvek (podle rozměru banneru), kterého barva bude barvou pozadí banneru a zobrazuje se po celou dobu trvání animace v jeho nejnižší vrstvě.
 • V případě, že barva pozadí banneru splývá s pozadím stránky, musí být opatřen rámečkem min. 1px šedé nebo černé barvy.
 • Řídící skript musí být napsán tak, aby vyhovoval standardům SPIR a mohl být vložen kamkoliv do stránky (v sekci body), v jednom místě, a přesto byl plně funkční.
 • Není-li skript plně funkční ve všech prohlížečích, musí být upraven tak, aby v ostatních prohlížečích negeneroval chybu skriptu, nerušil zobrazení stránky apod.
 • Z tagu body nelze funkci inicializovat - inicializace tedy musí být provedena přímo z kódu skriptu vloženého ve stránce.
 • Obsahuje-li reklama zvukový soubor, může být max. délka zvukového záznamu 10 vteřin a může zaznít jenom 1x v odezvu na akci uživatele (např. najetí myši). V žádném případě nesmí být zvukový soubor spouštěn svévolně.
 • Jde-li o reklamu omezenou pomocí cookies, je třeba, aby řídící skript nejdříve otestoval, jestli je v konkrétním případě v prohlížeči uživatele ukládání cookie povoleno.
 • V případě, že tomu tak není, nesmí se reklama v takovém prohlížeči zobrazit.
 • Vkládání dalších AdManagement skriptů je nepřípustné. Nepřijímáme reklamní kódy DoubleClick.
 • Veškeré podklady pro kampaň musejí být dodány nejméně 5 dní před spuštěním kampaně.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout, nespustit či bez náhrady přerušit, takovou reklamní kampaň, jejíž kreativa:

Dokumenty SPIR: