Patří do restaurace vlastní krabičky na jídlo?

18. 08. 202220:34
Patří do restaurace vlastní krabičky na jídlo?
foto: Markéta Šálková, PrahaIN.cz/Prázdná restaurace v době covidu

V poslední době dochází ze strany zákazníků ve stravovacích zařízeních k častému požadavku na odnos jídla ve vlastních krabičkách, neboť jednorázové obaly zvyšují jeho cenu. Nabízí se otázka, zda je to tak z hlediska hygienických pravidel v pořádku. Některé restaurace své zákazníky striktně s takovým požadavkem odmítají, jinde s tím nemají žádný problém.

V tiskové zprávě společnosti dTest zabývající se tímto jevem se uvádí, že hygienické požadavky na provoz stravovacích zařízení skutečně příliš neumožňují přijímat do kuchyně donesené nádoby zákazníků. V takových případech by museli v příslušném podniku zajistit nejen jejich vymytí, ale také zajistit dezinfekci prostor, ve kterých se krabičky na jídlo nacházely, tedy hlavně kuchyni.

„Striktní dodržování těchto požadavků by však mohlo být pro podnik velmi časově a personálně náročné. Naopak podnik, který by přijímal krabičky zákazníků bez řádného dodržení hygienických pravidel, by mohl způsobit zdravotní závadnost vydávaných pokrmů, a kromě toho by riskoval i trest za přestupek,“ uvádí Eda Hekšová, ředitelka dTestu.

Možné řešení se nabízí v podobě vratných, zálohovaných, krabiček. Stravovací zařízení musí mít v takovém případě dostatečnou zásobu vlastních hygienicky nezávadných obalů, do kterých vydává zákazníkům jídlo a zároveň od nich vybírá použité krabičky z předchozích výdejů. Pro podnik je nezbytné v takovém případě zajistit oddělené vymytí přijatých zálohovaných obalů od kuchyňského provozu. Pracovník mající tuto činnost na starosti také nesmí bez předchozí dezinfekce vydávat jídlo do čistých obalů.

Je vždy na rozhodnutí majitele podniku, zda umožní zákazníkovi odnos jídla v krabičkách vlastních, případně zálohovaných, protože si musí podle toho nastavit provoz svého podniku. Zákon mu žádnou podobnou povinnost nenařizuje.

Jak to chodí ve světě

Někteří zahraniční zákonodárci ukládají stravovacím zařízením povinnost balit zákazníkům nesnězené jídlo s sebou. Ta nemají na výběr a vše balí do jednorázových obalů. Někteří kritici tohoto zákonného nařízení argumentují, že se sice snižuje množství vyhozeného nesnědeného jídla, ale za to neúměrně narůstá množství odpadu z jednorázových obalů použitých k jeho balení.

Zákonná povinnost balit zbytky jídla s sebou, platí například od července 2021 ve Francii a od ledna 2023 se na to chystají ve Španělsku.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných