Nadprůměrný růst mezd?

08. 12. 202107:30
Nadprůměrný růst mezd?
foto: Miroslav Novák, se svolením/Analytik Miroslav Novák

KOMENTÁŘ Meziroční růst mezd ve 3. čtvrtletí zpomalil. Zatímco ve 2. čtvrtletí průměrná hrubá měsíční nominální mzda meziročně vzrostla o 11,4 procenta, tak ve 3. čtvrtletí činil meziroční růst 5,7 procenta.

Tento vývoj, respektive meziroční zpomalení mezd, byl téměř výhradně ovlivněn jednorázovými faktory, když 3. čtvrtletí již nebylo zkresleno výplatou mimořádných odměn ve zdravotnictví a statistická základna z loňského 3. čtvrtletí byla rovněž výrazně vyšší než v případě loňského 2. čtvrtletí. Výsledkem je to, že mzdový růst ve 3. čtvrtletí nabízí daleko realističtější obraz vývoje mezd, než tomu bylo v první polovině letošního roku.

Pro úplnost průměrná hrubá měsíční nominální mzda ve 3. čtvrtletí činila 37 499 korun a medián mezd 32 979 korun. Meziroční růst průměrné i mediánové mzdy byl ve 3. čtvrtletí totožný a činil 5,7 procenta. Do růstu mezd ve 3. čtvrtletí výrazně promlouvala vysoká spotřebitelská inflace ve výši 4,1 procenta. Díky tomu průměrná mzda vzrostla meziročně reálně, tj. po očištění o inflaci, pouze 1,5 procenta. A inflace bude do reálného mzdového vývoje negativně promlouvat i v dalších čtvrtletích. Právě rychlý růst spotřebitelských cen se v závěru letošního roku a po celý příští rok bude významně promítat do reálného růstu mezd, který bude v lepším případě nulový, v horším případě záporný.

Vývoj mezd ve 3. čtvrtletí byl i nadále diferenciovaný, ale přece jen již ne tolik, jako tomu bylo o čtvrtletí dříve. V meziročním srovnání rostly nejrychleji mzdy u činností v oblasti nemovitostí (11,8 procenta), což bylo však dáno nízkou srovnávací základnou z loňského 3. čtvrtletí. Nadprůměrně rostly mzdy i nadále zaměstnancům ve zdravotnictví a v sociální péči ( procent), dále v těžbě a dobývání (7,5 procenta), kde však došlo k výraznému úbytku zaměstnanců, a dále v sektorech IT či peněžnictví a pojišťovnictví.

Nadprůměrný růst mezd se týkal i zaměstnanců v ubytování, stravovaní a pohostinství (7,1 procenta), avšak počet zaměstnanců se zde meziročně snížil. Před začátkem pandemie v tomto odvětví pracovalo zhruba o 20 tis. zaměstnanců více, takže úbytek pracovní síly je zde opravdu velmi citelný.

V největším odvětví z pohledu zaměstnanosti, ve zpracovatelském průmyslu, mzdy vzrostly v průměru o 5,4 procenta. Nepřekvapivě slabší byl růst mezd v automotiv s 4,2 procenta. Nejslabší růst mezd se ve 3. čtvrtletí týkal kultury (0,6 procenta), veřejné správy a obrany (2,3 procenta) a ostatních činností (3,6 procenta).

Aktuální situace na pracovním trhu s převisem nabídky volných pracovních míst nad nezaměstnanými začne v nadcházejících čtvrtletích tlačit na růst mezd. Zároveň však není příliš pravděpodobné, že by růst mezd dokázal překonat vysokou inflaci, která se na začátku příštího roku může dostat i výrazněji nad 7 procent.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných