Matěj Stropnický: Když jsem před sedmi lety pozval developery, současný pan náměstek tam stál a…

03. 02. 202206:10
Matěj Stropnický: Když jsem před sedmi lety pozval developery, současný pan náměstek tam stál a…
foto: Markéta Šálková, PrahaIN.cz/Matěj Stropnický

KOMENTÁŘ Když jsem před sedmi lety pozval do rezidence primátora asi padesát nejaktivnějších pražských developerů na sklenku čehosi a hned v úvodním slově jim navrhl začít se rychle bavit o tom, jak začnou přispívat městu na veřejné stavby, vyvolalo to obvyklý poprask. Architekt Petr Hlaváček, tehdy ředitel Institutu plánování a rozvoje a dnes sám náměstek primátora pro územní rozvoj za TOP 09, obcházel nonšalantně přítomné a ujišťoval je svojí přízní a zdržovací taktikou. V té byl nedostižný.

Mým cílem bylo dosáhnout dvou věcí zároveň: Aby developer věděl, do čeho jde, když kupuje pozemek, a tedy aby se na něj nevalily různé požadavky od různých politiků. Ono, než se postaví nová čtvrť, hodně politiky uteče a mnoho starostů se vystřídá. Zároveň ale město mělo tímto způsobem získávat finance na dodatečné náklady, které developmenty objektivně vyvolávají: na školy, školky, zdravotní střediska, parky, tramvajové trati, kina – prostě na veřejnou vybavenost. Vida, trvalo to sedm let, než Petr Hlaváček s utrápenou tváří tuto – nyní už samozřejmě jen a jen svou – myšlenku dotáhl k výsledku. Praha nově metodiku na přispívání developerů na veřejnou infrastrukturu má.

Nová pravidla říkají velmi zjednodušeně toto: Za to, že developer postaví školu nebo sportovní halu podle přání radnice, zaváže si smluvně obec k podpoře svého investičního záměru. Metodika uvádí, kolik mohou radnice chtít, což se vypočte podle velikosti výstavby. Přesto je to pro developery od Petra Hlaváčka kombo. Prodávat byty, u nichž je poblíž zbrusu nová školka, to je přece výhoda i pro ně. Garantovaná místa ve školce! dají si třeba na billboard. A navrch dostanou obec na svou stranu a nemusí své viladomy ikskrát překreslovat podle výsledků voleb. To u čtvrti velikosti Bubnů třeba není úplně k zahození.

Kromě toho Petr Hlaváček potratil při sedmiletém přípravném monstrprocesu dvacetistránkové metodiky naozaj podstatnou věc. Město musí předem znát, co mu ve kterém území chybí, aby vědělo, co má chtít, a nechtělo blbosti podle rozmarů pana starosty. Někde nemusí být za každou cenu park, když je vedle Kunratický les… například.

Projekt PASSERINVEST GROUP. Zdroj: PrahaIN.cz

Proto začala před pěti lety na výše jmenovaném institutu vznikat Mapa infrastrukturních potřeb, jak jsme ji nazvali. A i tato mapa dnes již existuje, s metodikou kontribucí ale nijak provázána není, takže když si starosta, náruživý milovník házené, vyjedná házenkářskou halu a vymění souhlas obce za ni, bude prostě hala, a školu pak postaví město ze svého jako dřív.   

Tato mapa však, když jsem ji zadával, měla ještě jiný, přísnější účel svého vzniku.

K němu se ovšem Petr Hlaváček neodhodlal ani v nejmenším.

Měla se stát podkladem pro souhlas s výstavbou nejen ze strany politiků, ale i pro posouzení výstavby v úředním procesu. Měla být součástí územního plánu. Chcete vybudovat čtvrť na žižkovském nákladovém nádraží pro 15 tisíc lidí? Tady jsou podmínky, protože tolik bytů vyžaduje tolik míst ve školkách a ve školách a tolik ordinací v poliklinice. Dopředu, veřejně, na webu. Předtím, než sedne architekt k rýsovacímu programu. Nejlépe dokonce předtím než investor pozemek koupí. Je to totiž nejlepší způsob, jak výstavbu směřovat do rozvojových území, kde může město mírnými podmínkami výstavbu podpořit, a naopak ji ztížit na okraji, kde vytváří víc dopravu a rozpínání do krajiny.  

Ale já jsem optimista: dejme Petru Hlaváčkovi další sedmiletku, on na to chce prostě přijít sám.   

Petr Hlaváček. Foto: Hans Štembera, PrahaIN.cz 

Jako důkaz pro slova Matěje Stropnického redakce přidává podmínky tehdejší Trojkoalice (Z, KDU, STAN) pro obnovení fungování koalice, jejíž rozkol způsobilo Stropnického odvolání v říjnu 2015. Mapa, kterou zmiňuje, je bod 2.

Citované podmínky (2016) nakonec k obnovení koalice skutečně vedly.

  • Programový návrh Trojkoalice SZ, KDU-ČSL a STAN k vyřešení patové situace v ZHMP

1. HMP zajistí trvalý zdroj příjmů pro výstavbu sociálního bydlení. Statut fondu Rozvoje sociálního bydlení na území HMP proto upraví tak, aby jeho příjmy nově tvořily také veškeré příjmy rozpočtové položky HMP „Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti“ za kalendářní rok včetně jejich převodů z roku na rok.  HMP zároveň zpracuje závazná pravidla pro využití fondu včetně pravidel přidělování bytů pro celé území HMP a do konce volebního období přesoutěží soukromé firmy, které majetek HMP spravují. Při nerealizaci výstavby či rekonstrukce stávajícího bytového fondu pro účely sociálního bydlení bude možné prostředky z roku na rok převést a uspořit pro vyšší investici v dalších letech.

Postup: RHMP schválí návrh úpravy Statutu fondu Rozvoje sociálního bydlení, poté schválí ZHMP (termín: ZHMP duben 2016)

2. Vznikne a bude zveřejněna „mapa infrastrukturních deficitů“ veřejné vybavenosti, která se stane součástí mimořádné aktualizace Územně-analytických podkladů a tím závazným podkladem pro rozhodování o území, tedy i transparentním podkladem pro uzavírání tzv. plánovacích smluv.

Postup: RHMP zadá IPR do konce června připravit mapu a návrh aktualizace ÚAP, pošle se MČ na 30 dnů, poté schválí ZHMP (termín: ZHMP září 2016)

3. Dvě procenta z každoročních kapitálových výdajů budou použita na realizaci uměleckých děl ve veřejném prostoru prostřednictvím soutěží. Procento z těchto výdajů bude realizováno v souvislosti s prováděnými stavbami nebo rekonstrukcemi, druhé s výstavbou souviset nemusí.  

Postup: ZHMP na návrh RHMP přijme usnesení, jímž stanoví, že 1% kapitálových výdajů každého rozpočtu HMP bude použito na umělecká díla na základě veřejných soutěží navrhovaná a pořizovaná v souvislosti se všemi novými stavbami či rekonstrukcemi stávajících. Zároveň RHMP uloží přípravu zřízení Fondu na realizaci uměleckých děl ve veřejném prostoru, který bude odvozovat své příjmy opět 1% z kapitálových výdajů (termín: ZHMP duben 2016)

4. Vznikne konverzní projekt na přestavbu budovy Nákladového nádraží Žižkov na kulturně-vzdělávací centrum. Ve spolupráci s vlastníkem objektu a v součinnosti s Ministerstvem kultury ČR bude HMP financovat přípravu DÚR formou VZ s odhadovou výší do 50mil Kč.

Postup: RHMP zřídí na základě již existujícího memoranda o konverzi NNŽ přípravný realizační tým konverzního projektu a uloží přípravu veřejné zakázky na jeho přípravu včetně mezinárodní soutěže až do podoby dokumentace pro územní a stavební řízení (termín: RHMP ihned)

5. HMP odkoupí/smění objekt Jeseniova 60, k.ú. Žižkov, Praha 3 do svého vlastnictví a po nezbytné (re)kolaudaci objekt pronajme za symbolickou částku Z.S. Klinika až do doby zahájení případné rekonstrukce. Objekt bude pro potřeby neziskového sektoru užíván trvale.

Postup: RHMP schválí záměr koupě/směny budovy Jeseniova 60 do majetku HMP, uloží toto vyjednat s ÚZSVM a odboru majetku směnu připravit (tedy to, co nabídne ÚZSVM město), poté RHMP a ZHMP schválí směnu, HMP provede rekolaudaci a do okamžiku vydání stavebního povolení prodlouží na základě záměru smlouvu Z.S. Klinika (termíny: RHMP: ihned, schválení koupě/směny ZHMP květen 2016, pak prodloužení nájmu: ihned po rekolaudaci)

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných