Projekt za sto tisíc zkoumal četnost slov penis, šourek, vagína, erekce. Velmi mě to uklidnilo

04. 12. 202212:24
Projekt za sto tisíc zkoumal četnost slov penis, šourek, vagína, erekce. Velmi mě to uklidnilo
foto: Archiv Julius Janáček/Julius Janáček

KOMENTÁŘ: Výdaje na vědu a výzkum v ČR v roce 2020 dle Českého statistického úřadu dosáhly 113,4 miliard korun. Jsou to dvě procenta českého HDP. Obecně se má za to, že tyto výdaje přinášejí zemi vyšší ekonomický rozvoj.

Nedávno jsem se na jedné české univerzitě zúčastnil prezentací studentských vědeckých projektů, které byly financovány univerzitou potažmo státem. Zaujal mě prezentovaný projekt s názvem „Pojmová analýza tématu rozmnožování člověka v učebnicích přírodovědy“.

Projekt spočíval v tom, že se zkoumalo, v jakých učebnicích přírodovědy se vyskytují jaká slova spojená s rozmnožováním (například penis, šourek, vagína, atd.).

Výsledkem projektu byla tabulka, která udávala, kolik slov spojených s rozmnožováním se vyskytuje v jakých ze šesti učebnic. Dozvěděl jsem se tedy, že v první učebnici se vyskytuje 36 takových slov a ve druhé pouze 28.

Akademická obec se díky tomuto projektu dozvěděla, že zatímco v první učebnici se vyskytují slova šourek a erekce, ve druhé učebnici se vyskytuje pouze slovo erekce. Rozpočet projektu byl 100 tisíc korun (zhruba 4 měsíce práce běžného člověka). Hodnotící komise shledala projekt jako úspěšný.

Jsem rád, že je v České republice podporována vědecká činnost.

Vědecké projekty (například výše zmíněný projekt) jsou sice placeny z peněz všech občanů České republiky formou jejich daní, které musíme platit, ať už chceme, či ne, ale výše popsaný projekt mi dává jistotu, že tyto finance jsou vždy využity efektivně.

O autorovi:

Ing. Julius Janáček Ph.D. studoval matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a ekonomii na UJEP v Ústí nad Labem. Na druhé jmenované škole v současnosti učí ekonomii a statistiku.

Ve svém vědeckém výzkumu se věnuje ekonomii štěstí a kvality života. Je také autorem knihy Statistika jednoduše, ve které přibližuje statistiku a její využití širší veřejnosti. Ve svých populárních textech klade důraz na osobní i společenskou pravdivost a autenticitu.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných