Dozimetr v Praze i VZP: Kriminalisté popsali, jak se „vypalovalo“

13. 09. 202316:21
Dozimetr v Praze i VZP: Kriminalisté popsali, jak se „vypalovalo“
foto: Rudolf Komár pro PrahaIN.cz/Všeobecná zdravotní pojišťovna, regionální pobočka pro hlavní město Prahu

EXKLUZIVNĚ: PrahaIN.cz z četných podkladů ke kauze Dozimetr vybírá pasáže, které jednoznačně ukazují zločinný charakter některých členů skupiny kolem zlínského podnikatele Michala Redla.

V jednom takovém materiálu policisté jasně konstatují, jakým způsobem se skupina chovala v pražském dopravním podniku, ale také ve VZP. O tom ostatně PrahaIN.cz psala několikrát.

Jeden z dokumentů uvádí, že dopravní podnik (DPP) jako sektorový zadavatel má limity pro podlimitní zakázky stanoveny poměrně vysoko a skupina se do nich snažila vejít: 10.989.328 korun na dodávky a služby a 137.366.600 korun na stavební práce.

„Podlimitní zakázky nemusí sektorový zadavatel zadávat podle zákona o zadávání veřejných zakázek a může postupovat podle svého vlastního uvážení. Nad to bylo zjištěno podezření, že Pavel Dovhomilja prakticky identickou činnost jako v DPP provádí i ve Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR ve vztahu k IT kontaktům, a to za součinnosti náměstka ředitele pro informatiku Tomáše Knížka,“ stojí v podkladech. 

Zmiňované poplatky nebo „výpalné“ bylo následně podle kriminalistů určenými osobami od dotčených subjektů vybíráno.

Budeš platit?

Ty jej následně odevzdávají Michalu Redlovi. Ten následně určuje podíly jednotlivým členům podle vykonaných zásluh. „V této souvislosti je třeba odkázat na konkrétní pasáž, která charakterizuje, jakým způsobem skupina funguje, a jaké v ní kdo zastává úkoly," praví se v materiálu.

Zároveň je v dokumentu konstatováno, že prověřovaný způsob páchání trestné činnosti spočívá v tom, že po personálním obsazení klíčových pozic v orgánech a managementu DPP jsou získány informace o plánovaných veřejných zakázkách a jejich účastnících. „Následně jsou tyto subjekty osloveny, aby pod příslibem úspěchu ve výběrovém řízení a po uzavření smluvního vztahu s vyhlašovatelem skupině Michala Redla odváděli pravidelné poplatky za zajištění tohoto smluvního vztahu,“ uvádí dokument.

Zároveň je zde konstatováno, že druhým způsobem činnosti skupiny je přehodnocování smluvních vztahů se současnými dodavateli.

„Přičemž buď současný dodavatel začne skupině Michala Redla odvádět pravidelné poplatky za udržení smluvního vztahu, nebo je stávající smlouva takzvaně přesoutěžena a ve vztahu k novým uchazečům je zvolen první scénář. Policejním orgánem bylo k uvedenému zadokumentováno z hovoru: ´My nekecáme do toho, co se bude dělat, ale hlídáme si, kdo to bude dělat´," praví se v materiálu.      

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných