I svoboda projevu má své hranice, upozorňuje Nejvyšší státní zastupitelství

27. 02. 202208:21
I svoboda projevu má své hranice, upozorňuje Nejvyšší státní zastupitelství
foto: Vít Hassan, PrahaIN.cz/Protest proti ruské invazi

V sobotu 26. února vydalo Nejvyšší státní zastupitelství informace o hranicích svobodného projevu slova. Oznámení se týká současné krizové situace na Ukrajině, která je okupována Ruskem.

Nejvyšší státní zastupitelství považuje za nezbytné informovat občany, že situace spojená s útokem Ruské federace na Ukrajinu může mít dopady i do oblasti jejich svobody projevu.

Přesné informace se objevily na portálu verejnazaloba.cz. Svoboda projevu je v ústavněprávní rovině zakotvena v článku 17 Listiny základních práv a svobod. Podle ní mají všichni právo vyjadřovat své názory způsobem, který považují za vhodný. Svoboda projevu má ovšem i v demokratickém státě určité hranice.

Lidé by neměli veřejně vyjadřovat, a to ani na demonstracích nebo ve virtuálním prostoru sociálních sítí, žádný souhlas s útoky Ruské federace na Ukrajinu. Není vhodné toto podporovat ani akceptovat. Stejně tak v této souvislosti vyjadřovat podporu nebo vychvalovat hlavní představitele Ruské federace.

Za určitých podmínek by takoví lidé mohli za své výroky čelit i trestněprávní odpovědnosti za trestný čin schvalování trestného činu podle § 365 trestního zákoníku, případně za trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405 trestního zákoníku.

Lidé si závažnost svého jednání neuvědomují a na facebooku se množí nenávistné příspěvky našich spoluobčanů proti Ukrajině. Obvykle se jedná o výkřiky lidí, kteří jen stěží formulují vlastní názor a nedokáží jej něčím podložit.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných