Invalida dostal pokutu za parkování na invalidech

17. 05. 202405:26
Invalida dostal pokutu za parkování na invalidech
foto: Jan Holoubek, PrahaIN.cz/Parkování ve vjezdu

Vyhrazená parkovací místa mají lidem s postižením nebo zdravotním hendikepem pomáhat s parkováním v blízkosti bydliště. Místa jsou přidělována na konkrétní registrační značku vozidla a konkrétního držitele průkazu. Zaparkované auto musí být navíc řádně označeno. Jak se přesvědčila řidička z Prahy, strážníci jsou v tomto ohledu nekompromisní.

Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P si mohou požádat o vyhrazení parkovacího stání. Takové povolení vydává příslušný silniční správní úřad formou rozhodnutí s dobou platnosti maximálně 3 roky a s možností opětovného prodloužení. Rozhodnutí se vztahuje na konkrétní registrační značku a konkrétního držitele průkazu. Jde o jednu z forem zvláštního užívání pozemní komunikace ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Na parkovišti vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižení mají vozidla bez správného a platného označení zakázáno zastavit i stát. Pokud zákaz zastavení řidič poruší, hrozí mu pokuta na místě ve výši až 1.500 korun. Ve správním řízení se pak částka pohybuje mezi 2 až 5 tisíci korunami.

Pokud auto na označeném místě stojí, čeká na řidiče pokuta na místě od 2.500 do 3.500 korun a k tomu dva body. Ve správním řízení pak může být pokuta v rozmezí 5 až 10 tisíc korun a dva body. V případě splnění všech podmínek může být auto navíc také odtaženo.

Problém nastane, když se vytáhne průkaz

Něco podobného potkalo jednu z držitelek průkazu ZTP z Prahy. Jak naší redakci popsala, využívá své vyhrazené parkovací místo bez problémů už řadu let. Jakmile se ale její auto stalo nepojízdným, narazila na zajímavý problém. Dostala totiž pokutu.

„Moje auto, jehož SPZ je uvedená na značce vyhrazeného parkování, nešlo nastartovat. Já ale potřebovala odjet. Vytáhla jsem z něj proto parkovací průkaz invalidy, přendala ho do jiného auta, které jsem si půjčila, a odjela jsem. Auto zůstalo na místě. Když jsem se odpoledne vrátila, měla jsem tam pokutu, že neoprávněně parkuji na vyhrazeném místě,“ sdělila řidička.

Pokuta byla správná, podobné případy jsou velice individuální

S velkým překvapením se proto obrátila na policii. Tam jí bylo řečeno, že strážníci postupovali v souladu se zákonem, a pokutu tak bude muset uhradit. Její auto totiž nebylo správně označeno, i když mělo správnou SPZ. „Je to ponaučení. Nakonec jsem dostala jen nejnižší možnou pokutu a alespoň vím, že průkaz tam musím nechávat,“ uzavřela žena.

Podle mluvčí pražské městské policie Ireny Seifertové jsou podobné případy velice individuální a nelze se k nim vyjadřovat obecně. Přestupky podobného rázu se posuzují s přihlédnutím ke všem okolnostem daného protiprávního jednání. Jak naší redakci ještě upřesnila, správním orgánem, ke kterému podobné případy putují, je pražský magistrát.

Důležité je konkrétní značení nebo text na značce

Jeho mluvčí, Vít Hofman, redakci správnost udělené pokuty potvrdil: „Zákon o silničním provozu například v odstavci 8 stanoví: Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání. Postupujeme tedy dle příslušných právních předpisů, neboť řidič se dopouští přestupku dle § 125c odst. 1 písm. f bod 11 v rozporu s § 67 odst. 8 neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením.“

I on ale dodal, že při řešení přestupků se následně přihlíží ke všem okolnostem případu a důležité je také konkrétní dopravní značení nebo text na dopravní značce.

„Postiženému uživateli vyhrazeného parkoviště lze v řízení o přestupku do budoucna naléhavě doporučit primárně využívat především svých procesních práv (nesouhlas s projednáním přestupku příkazem na místě, podání odporu proti vydanému příkazu, případně podání odvolání proti vydanému rozhodnutí, podání podnětu k přezkoumání pravomocného rozhodnutí) tak, jak je při řízení poučován, a až po jejich marném využití eventuálně řešit věc jinak než zákonem předvídatelným způsobem,“ uzavřel Hofman.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných