„Já jen dodržuji zákon,“ říká exekutor Podkonický. Má toho na kontě ale požehnaně

19. 04. 202312:01
„Já jen dodržuji zákon,“ říká exekutor Podkonický. Má toho na kontě ale požehnaně
foto: Hana Hlušičková pro PrahaIN.cz/Na Evropské ulici je několik exekutorských úřadů – v první vile vpravo sídlí Exekutorský úřad Praha 5 i Exekutorský úřad Praha-západ.

MAGAZÍN KUDY KRÁČEL ZLOČIN: Jeden z nejvlivnějších exekutorů v zemi má na svém kontě několik výbušných kauz, a to nejen z tzv. milostivého léta. A jak už to v Čechách chodí, právní úprava této oddlužovací akce nebyla tak úplně vydařená a také další úřady s tím měly problémy. Nastaly časové prodlevy u exekutorů, kvůli kterým dlužníci nestihli akce využít, a při zopakování akce se odměny pro exekutory zvýšily a prodloužila se lhůta, do které měl exekutor odpovědět… Pokračování z 10. dubna.

Dlužníci, pokud chtěli využít možnosti oddlužení během tzv. milostivého léta, si měli zjistit, kolik jim zbývá z jistiny splatit, a obrátit se na exekutora s žádostí o vyčíslení dlužné částky. Předpokládejme, že „svého“ exekutora znali, resp. sídlo exekutorského úřadu.

Evropská? Příhodnější název by byl Exekutorská

Pátrali jsme v Praze a zjistili, že dohledat adresu příslušného úřadu není tak jednoduché. Největší koncentrace sídel exekutorských úřadů je totiž na Praze 6, přestože některé jsou pro Prahu 3, 5 či 8, nebo dokonce pro Prahu-západ. Skoro by se dalo říci, že ulice Evropská by se mohla nově jmenovat Exekutorská.

V moderní administrativní budově na Evropské 33a se nachází Exekutorský úřad Praha 6. Foto: Hana Hlušičková

Nejasné formulace právní úpravy využili silní hráči

Milostivé léto sice přesně vymezilo, jaká odměna při této akci exekutorovi náleží, ale někteří dlužníci si při zkoumání vyúčtování všimli, že Exekutorský úřad Praha 5, kde působí JUDr. Podkonický, si účtuje i peníze za osobní doručení pošty advokátovi. Že má na tuto mimořádnou odměnu nárok, dokládal exekutor takzvanými doručenkami. Znalecký posudek organizace Člověk v tísni ale potvrdil, že jde jen o počítačově vytvořené koláže, jsou tedy falešné.

Podle Člověka v tísni mohl takto JUDr. Podkonický vybírat podle stejného scénáře od lidí v exekucích peníze pro sebe navíc, než se uzákonilo, že advokáti musí pro úřední poštu používat datové schránky. Mohlo jít o desítky tisíc případů. Experti neziskové organizace naznačili, že existuje podezření, že se ve statisících podobných případů v rámci tzv. milostivého léta obohatil řádově až o desítky milionů korun.

Na to konto proběhly v úřadu JUDr. Podkonického na počátku roku 2022 kontroly: jednu provedlo ministerstvo spravedlnosti, druhou Exekutorská komora. Důvodem bylo právě zjištění organizace Člověk v tísni, že si exekutor nechal od dlužníků proplácet náklady za osobní doručení pošty advokátovi a dokládat to zfalšovanými doručenkami.

JUDr. Podkonický se ale proti jakémukoli podezření z falšování jakýchkoli dokumentů, a to včetně doručenek, důrazně ohradil.

Na adrese Evropská 120 najdeme Exekutorský úřad Praha 3. Foto: Hana Hlušičková

První ani poslední obcházení pravidel u exekutora Podkonického

JUDr. Podkonický byl už v minulosti mnohokrát kritizován za tvrdý postup vůči dlužníkům, mj. za vedení akce milostivé léto. V listopadu 2021 ho vyzval pražský magistrát, Česká televize a nezisková organizace Člověk v tísni, aby „nevydělával víc, než povoluje zákon“. Tato výzva se týkala vymáhání pohledávek České televize z neplacení koncesionářských poplatků za televizi a pohledávek Dopravního podniku hl. m. Prahy z nezaplaceného jízdného a přirážek k jízdnému (tj. pokut). Spor spočíval v tom, že Exekutorský úřad pro Prahu 5 podle Marvanové a Hůleho údajně neoprávněně vymáhal zvlášť jistinu (tj. původní dluh); v případě České televize tzv. kapitalizovaný úrok, v případě Dopravního podniku přirážku k jízdnému (čili pokutu ve výši 1500 Kč). Na každé zrušené exekuci tak exekutor Podkonický podle magistrátu vydělával téměř o tisíc korun více, než by měl.

Zatímco rozpor ohledně vymáhání koncesionářských televizních poplatků podle tiskového prohlášení, které exekutor vydal, skončil, ohledně Dopravního podniku však dál trval na svém a vyzval naopak DPP, aby dlužníkům pokuty úplně odpustil.

Pouhá jedna koruna stačí, aby exekuce pokračovala

V létě 2022 zahájilo ministerstvo spravedlnosti u exekutora Podkonického kontrolu, která se zaměřila na mimořádné splátky na bagatelní exekuce. U tzv. bagatelních exekucí se základním dluhem max. 1500 korun platí, že pokud u nich nebyla za poslední tři roky splacena ani koruna a věřitel na výzvu exekutora netrval na pokračování exekucí a nezaplatil zálohu 500 Kč, exekuce by nejpozději na konci dubna skončily.

Organizace Člověk v tísni totiž už předtím upozornila, že v některých případech byla krátce před vypršením dané lhůty uhrazena z dlužné částky jedna koruna, a to často bez vědomí dlužníka – tedy někým třetím. Kdyby nebylo nic uhrazeno, exekuce musela skončit. Ale za pouhou jednu korunu, která se objevila na konci roku 2021 u tisíců účtů dlužníků po celé republice, mohou příslušná exekuční řízení pokračovat dál.

Ministerstvo spravedlnosti se nejprve odmítalo k problematice exekucí vyjadřovat, neboť do jeho působnosti nepatří podávání závazného výkladu právních předpisů, avšak v březnu 2023 podal ministr spravedlnosti Pavel Blažek na exekutora Podkonického kárnou žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu. Případ se týká obcházení zákonných pravidel o zastavování takzvaných bagatelních exekucí, tedy exekucí na menší dlužené částky peněz.

O Podkonického se zajímala i NCOZ při vyšetřování kauzy Dozimetr

Při vyšetřování případu Dozimetr se detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu zajímali také o výnosný byznys s takzvanými černými pasažéry, kteří nezaplatili za jízdenku v městské hromadné dopravě. V něm se v uplynulých letech protočily stovky milionů. Na odměnách díky tomu vydělávají advokátní kanceláře i jednotliví exekutoři.

Po vedení Dopravního podniku hl. m. Prahy, největší městské firmy, chtěli policisté také všechny smlouvy, které uzavřela s exekutorem JUDr. Podkonickým, který pro dopravní podnik pracoval řadu let. Nejenže je tím exekutorem, který pro něj vymohl největší objem dlužných částek, zároveň se před několika lety s dopravním podnikem také soudil, protože mu část odměny odmítal zaplatit.

Jak zjistily Seznam Zprávy, Podkonický měl vypovídat v této kauze na policii jako svědek. Detektivové se přitom v této souvislosti zajímali také o to, jak dopravní podnik na konci roku 2019 přišel o několik milionů korun. Bylo to v době, kdy Podkonický řešil spor s touto městskou firmou. Té posílal do datové schránky vyúčtování jako odměnu za každou pohledávku zvlášť.

Jenže mezi stovkami dokumentů od exekutorské kanceláře Juraje Podkonického byla také výzva, podle níž mu měl dopravní podnik zaplatit zhruba 32 milionů korun. Městská firma však nezaplatila. Dopravní podnik pak musel platit další náklady v řádu několika milionů korun navíc. Policie se proto zajímala, zda k přehlédnutí výzvy nedošlo úmyslně, aby si pak skupina kolem Redla mohla peníze navíc rozdělit bokem.

Tzv. milostivé léto pro dlužníky

Na základě právní úpravy k novele exekučního řádu a občanského soudního řádu zákonem č. 286/2021 Sb. mohly fyzické osoby, které měly dluh vůči státu nebo vybraným státním institucím, vymáhaný soudním exekutorem, v termínu mezi 28. říjnem 2021 a 28. lednem 2022 zaplatit pouze nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu a náklady exekuce, které činily 750 Kč plus DPH. Pokud zaplatily, měla být exekuce zastavena a soudní exekutor měl rozhodnout o osvobození od placení veškerých dalších pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu a náklady.

V České republice šlo o mimořádnou a jednorázovou akci, která trvala tři měsíce. Lidé, kteří měli exekuci kvůli dluhům u veřejných institucí, se mohli díky ní snadněji oddlužit. Podle zákona se to týkalo dluhů u radnic, nemocnic, dopravních podniků, technických služeb či státních a polostátních firem, které vymáhal soudní exekutor. Dobrovolně se připojily také některé soukromé společnosti jako Česká spořitelna, Air Bank nebo Home Credit. Zadlužení nesměli být v insolvenci a museli výslovně uvést, že chtějí využít milostivého léta a že exekutora vyzývají, aby postupoval podle příslušné normy. Leitmotivem byla pomoc lidem, kterým úroky, penále a další platby několikanásobně zvedly původní dluh.

Podle původního odhadu expertů se mělo tzv. milostivé léto týkat zhruba 300 000 dlužníků, nakonec se oddlužilo jen přes 42 000 lidí.

Podle právního názoru JUDr. Tomáše Sokola ale bylo při této akci flagrantně znásilňováno ústavní právo. (Zdroj: hlidacipes.org)

Uskutečnilo se také zopakování akce aneb babí Milostivé léto II, které proběhlo od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022. K opakování došlo z důvodu např. delších prodlev exekutorů, kvůli kterým pak dlužníci nestihli akce využít. Podmínky zůstaly téměř totožné, změnila se ale např. výše odměny pro exekutora na 1 815 Kč a také lhůta, během které měl exekutor odpovědět.

Zdroje: ct24.ceskatelevize.cz; ČTK; hn.cz; Právo; Seznam Zprávy

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných