Jednou hodně, podruhé málo. Ústavní soud již podruhé zrušil odměnu za vyklizení Kliniky

12. 10. 202220:23
Jednou hodně, podruhé málo. Ústavní soud již podruhé zrušil odměnu za vyklizení Kliniky
foto: Repro Youtube/Právo k lidem/Soud, ilustrační foto

Ústavní soud v Brně zrušil rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 3 týkající se odměny 24.200 korun pro exekutora Ivo Luhana za vyklizení někdejšího Autonomního sociálního centra Klinika v Praze s odůvodněním, že je nízká a že obvodní soud nezohlednil mimořádné aspekty v projednávané věci.

Ústavní soud již jednou o odměně pro soudního exekutora Luhana rozhodoval. V dubnu roku 2021 zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 stanovující jeho odměnu ve výši 290.400 s tím, že je nepřiměřeně vysoká.

Budovu bývalé plicní kliniky v Jeseniově ulici v Praze 3 obsadili aktivisté ke konci roku 2014 a zřídili zde Autonomní sociální centrum Klinika. Později uzavřeli se státem na její využívaní smlouvu o výpůjčce. Objekt následně získala od státu do majetku Správa železniční a dopravní cesty a po vypršení smlouvy s Klinikou ho chtěla začít využívat. Členové Kliniky odmítali budovu opustit až do ledna roku 2019, kdy ji soudní exekutor nechal vyklidit.

Poprvé moc

K odměně za svoji činnost související s vyklizením objektu došel Ivo Luhan způsobem, že vyklízenou budovu posoudil jako nebytové prostory sestávající z 35 místností a jednoho přilehlého pozemku. Podle platného exekučního tarifu, který stanovuje odměnu exekutora na 10 tisíc korun za jednu vyklizenou místnost, si Ivo Luhan stanovil nárok na odměnu ve výši 360 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty, kterou si následně snížil na 290.400 korun.

Za sociální centrum Klinika se obrátila Tereza Virtová, po níž exekutor odměnu vymáhal, se žalobou na Obvodní soud pro Prahu 3, který výši odměny potvrdil.

Následoval nález Ústavního soudu z dubna loňského roku, jež stanovil, že argumentace v odůvodnění napadeného exekučního příkazu zástupci Kliniky, kterou použil Ivo Luhan, je z ústavněprávního hlediska v příkrém rozporu nejen s judikaturou Ústavního soudu, ale také s obecným principem elementární spravedlnosti.

Nové stanovení odměny

V reakci na rozhodnutí Ústavního soudu si Luhan určil v novém exekučním nálezu svoji odměnu na 217.800 korun. Zdůvodnil ji množstvím strávených hodin na vyklízení Kliniky a z toho plynoucího hodinového ohodnocení své práce, dále obtížností vyklízení budovy za asistence policie a také poukazem na fakt, že i z laického pohledu se desetitisícová odměna v tomto případě jeví jako nepřiměřená. Uvedl také, že odměna exekutora nepředstavuje jeho čistý zisk, ale slouží k hrazení nákladů na provoz exekučního úřadu.

Protistrana proti tomuto způsobu výpočtu opět podala námitku a obvodní soud určil odměnu exekutorovi ve výši 24.200 korun.

Podruhé málo

Luhan podal proti rozhodnutí obvodního soudu stížnost k Ústavnímu soudu, který se zabýval tím, zda lze považovat rozhodnutí obvodního soudu, jímž byla snížena odměna soudního exekutora za vyklizení předmětných nemovitostí, vzhledem ke konkrétním okolnostem, za ústavně konformní.

Ústavní soud nyní konstatoval, že při rozhodování o námitkách představitelky Kliniky měl obvodní soud zohlednit mimořádné aspekty věci, což však neučinil. Samotné vyklizení trvalo sedm dnů, během nichž exekutor a jeho zaměstnanci měli být napadáni davem osob. Během vyklízení celé budovy museli zúčastnění postupovat se zvýšenou obezřetností i vzhledem ke zdravotní závadnosti jimi vyklízených movitých věcí. Nutné bylo také zabezpečit jednotlivé místnosti či zabránit vniknutí třetích osob.

Věc se nyní vrací k Obvodnímu soudu pro Prahu 3, který bude při svém dalším rozhodování vázán právním názorem Ústavního soudu, vysloveným v tomto nálezu.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných