Kauza rekreačních chat MČ Praha 1 v Janově nad Nisou poprvé před soudem. Správcová chce omluvu. A rovný milion

13. 12. 202218:25
Kauza rekreačních chat MČ Praha 1 v Janově nad Nisou poprvé před soudem. Správcová chce omluvu. A rovný milion
foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz/Soudní přelíčení se konalo v budově Obvodního soudu pro Prahu 1 na Ovocném trhu.

Kauza okolo rekreačních objektů Městské části Prahy 1 a jejich dlouholeté správcové Ireny Mühlové, o níž jsme jako první informovali na PrahaIN.cz, zamířila k soudu. Někdejší správcová podala žalobu na současného místostarostu Prahy 1 Davida Bodečka (Piráti), který se v minulém volebním období coby předseda kontrolního výboru Prahy 1 zabýval hospodařením v předmětných horských chatách. Mühlovou na základě dokumentů a obvinil z pravděpdobné zpronevěry a podvodného jednání, čímž se podle žaloby dotkl jejích osobnostních práv.

Spor se nyní vede především o to, zda měl David Bodeček právo veřejně říci, že je kolem rekreačních chat MČ Praha 1 v Janově nad Nisou něco špatně. A zda mohl v souvislosti s problémy, které jako předseda kontrolního výboru na základě dokumentů odhalil, označit za viníka právě Irenu Mühlovou.

Samo přelíčení proběhlo minulý pátek před Obvodním soudem pro Prahu 1 na Ovocném trhu a v soudní síni byl kromě účastníků řízení, jejich právních zástupců a reportéra PrahaIN.cz už pouze manžel Ireny Mühlové a soudkyně Dagmar Stamidisová.

Rozpis jednací síně číslo 22 u Obvodního soudu pro Prahu 1. Foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz

Právě ona vyzvala obě strany sporu, ve kterém je žalobcem správkyně Mühlová, zda nemají zájem o dohodu, což obě strany odmítly. Pak už hovořili především právníci. Zástupce Ireny Mühlové označil výroky Davida Bodečka za nepřípustné a zazněla i slova o šikaně a křivých obviněních.

Tomu se ale Bodeček prostřednictvím své právní zástupkyně bránil a soudu předložil dokumenty, které se týkají samotného problému v Janově nad Nisou, který je aktuálně předmětem vyšetřování na základě trestního oznámení, podaného Davidem Bodečkem, k němuž se posléze připojila i Městská část Praha 1.

Odmítl i obvinění, že „si zasedl“ na rodinu paní Mühlové. „Osobně jsem na radě městské části nedávno prosazoval odměny pro syna paní Mühlové, který je nyní ředitelem příspěvkové organizace spravující rekreační objekty v Janově," uvedl Bodeček před soudem s tím, že aktuálně je v Janově vše v pořádku a správce si tak odměnu zaslouží bez ohledu na příbuzenské vztahy. Návrh sice radní odmítli, jak se ale podařilo PrahaIN.cz ověřit ze stenozáznamu jednání, Bodeček skutečně usiloval o přiznání odměny současnému správci. 

Nepřiznané pobyty a covidové dotace

A uvedl i konkrétní příklady, kdy mělo v objektech městské části dojít k nepřiznanému ubytování hostů. Na základě informací, jež si Bodeček vyžádal dle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím pak upozornil i na skutečnost, že dotyčná správcová v době lockdownu využila covidové dotace od úřadu práce, ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva průmyslu a obchodu v celkové výši několika milionů přes to, že městská část i v době omezení hradila správcové veškeré provozní náklady na platy zaměstnanců i samotný provoz obou objektů.

Správkyně vinu odmítá

To ale Irena Mühlová odmítá a nadále tvrdí, že bylo vše v pořádku a v souladu se smlouvami. U soudu argumentovala mimo jiné i tím, že městská část nepodnikla žádné kroky a neuplatnila žádné reklamace a k ukončení smluv došlo dohodou. Pro redakci PrahaIN.cz se žalovaná strana vyjádřila prostřednictvím svého advokáta v souhrnné reakci, kterou přikládáme níže.

Oficiální vyjádření advokáta Ireny Mühlové

„Za klientkou stojí skoro 30 let práce v Janově, stovky a tisíce spokojených dětí. Irena Mühlová si za svou prací stojí a útoky Davida Bodečka na svou osobu a její rodinu odmítá. Smlouvy týkající se Janova byly ukončeny dohodou před rokem a půl. Klientka se tehdy dobrovolně vzdala půlroční výpovědní doby. Od té doby ji nikdo nekontaktoval, nikdo vůči ní nic nereklamoval a nikdo vůči ní neuplatnil jakékoliv nároky. Přesto zde dochází k bezprecedentní veřejné šikaně Ireny Mühlové ze strany Davida Bodečka.

Pokud se jedná o páteční soudní jednání, s jeho průběhem jsme s klientkou spokojeni. Sluší se ale dodat, že jsme na úplném začátku. Dovolím si zde připomenout, že se nejedná o spor klientky s Městskou částí Praha 1. Žalován je pouze David Bodeček, a to za konkrétní vyjádření, které za poslední rok a půl na adresu mé klientky pronesl. Je to spor o základní lidské slušnosti, o odpovědnosti každého člověka za jím pronášená slova, i o schopnosti si připustit, že se daný člověk může plést. Davidu Bodečkovi nikdo nebere právo na jeho názor. Klientka ale nerozumí jeho potřebě veřejně kriminalizovat jiné. Stejně tak by politici na této úrovni měli dle jejího názoru ctít presumpci neviny.

Naštěstí žijeme v České republice, kde díky zákonům a bohaté judikatuře i v roce 2022 platí, že svoboda projevu jednotlivce končí tam, kde bezdůvodně zasahuje do práv jiných. Situaci nám ulehčil i David Bodeček, který během soudního jednání sám přiznal, že Irenu Mühlovou křivě obvinil ze zneužívání objektů v Janově v době koronaviru. Přitom všichni víme, že v důsledku vládních opatření byly objekty tohoto typu v době pandemie uzavřeny. Zcela uzavřen byl i Janov. Přitom stačilo, aby si před veřejnými prohlášeními o podvodech, okrádání či zneužívání veřejných prostředků tuto informaci David Bodeček nejprve zkontroloval nebo se na to klientky přímo zeptal. Ani po tomto přiznání se ale klientce, minimálně v této části, neomluvil. Údajně mu tuto špatnou informaci předali jiní. A podobně je to v této kauze se vším.

Věříme také, že vítězství bude další vlaštovkou pro politiky, osoby se silným mediálním dosahem, pokud jde o jejich vyjadřování na adresu osob, které tyto mediální možnosti nemají. Přiznejme si, že to není rovný souboj.

Zaznamenali jsme vyjádření Davida Bodečka o tom, že odmítl nabídku na mimosoudní vyřešení věci. Každý, kdo byl v pátek u soudu slyšel, že David Bodeček žádnou nabídku neobdržel. U soudu z naší strany zaznělo pouze to, že nikdy nebylo cílem paní Mühlové se soudit, pan Bodeček dostal několik možností upravit svůj slovník a jediným východiskem je tak omluva, zdržení se dalšího šíření nepravd a náhrada všech právních výloh,“ říká Michal Nohel, advokát z advokátní kanceláře GHS Legal zastupující paní Irenu Mühlovou.

Radnice konala, říká starostka

Argumenty žalující strany nicméně ve věcné rovině odmítla i stávající starostka MČ Praha 1 Terezie Radoměřská (TOP 09). „S tím nemohu souhlasit, jakmile jsme zaregistrovali, že se tam děje něco podezřelého, provedli jsme několik auditů hospodaření včetně toho posledního, který potvrdil zjištění pana Bodečka. I fakt, že se městská část jako poškozený subjekt přidala k trestnímu oznámení, znamená krok k nápravě,“ řekla pro PrahaIN.cz.

„Jsme rádi, že proběhlo první soudní jednání. Věříme, že v rámci řízení prokážeme, že výroky, pro které je klient žalován, mají reálný podklad a též proto jsme odmítli nabídku smíru. Máme za to, že žalobou měl být klient pouze odrazen od dalších aktivit. To však nechceme a ani nemůžeme dopustit už proto, že klient je zastupitelem, který po svém zvolení složil slib, že svou funkci bude vykonávat svědomitě, v zájmu městské části a jejích občanů, což také činí. Proto na pravděpodobné nekalosti upozorňuje a občany o nich informuje. Je přeci ve veřejném zájmu vědět to, jak je hospodařeno s obecním majetkem,“ řekla pro PrahaIN.cz právní zástupkyně Davida Bodečka Michaela Šubrtová po soudním přelíčení, které bylo odročeno na březen příštího roku.

Čas na důkazy

Do té doby mají podle soudkyně Stamidisové obě strany možnost připravit důkazy. Žalující strana, která vedle veřejné omluvy požaduje i milionové odškodné, musí podle jejích slov prokázat, že v souvislosti s výroky Davida Bodečka přišla Irena Mühlová k újmě v takové výši.

Zatímco žalující strana se soustředila čistě na spor v rovině osobnostních práv Ireny Mühlové, David Bodeček se bránil v rovině prokazování nekalostí při správě budov v Janově nad Nisou. Soudu přednesl i nová zjištění, která se týkala konkrétních nepřiznaných hostů, ale i dříve zmapovaných pochybení správcové dvojice rekreačních chat v Janově nad Nisou. Ty měly sloužit primárně dětem z Prahy 1, jak ale ukazuje řada dokumentů, které má redakce PrahaIN.cz k dispozici, ne vše probíhalo, jak má.

Kolik bylo Levhartů? A proč chybí fotka?

Z aktuálních zjištění například vyplývá, že nesouhlasí počty ubytovaných v souvislosti se soustředěním basketbalového klubu Levharti Chomutov. To se konalo v létě roku 2017 a v tabulce obsazenosti, kterou městské části poskytla Mühlová, je uvedeno dvanáct ubytovaných hostů. Z fotografie z Janova, kterou předmětný klub uveřejnil na svém Facebooku je ale patrné, že se akce účastnila celkem stovka lidí.

Fotografie ze soustředění BK Levharti Chomutov v Janově nad Nisou, kterou soudu předložil David Bodeček spolu s tabulkou pobytů jako důkaz, že správcová nepřiznala všechny ubytované hosty. Foto: David Bodeček, se svolením

Zajímavostí je, že aktuálně jsou na Facebooku klubu pouze fotografie ze soustředění z roku 2016 a 2018, ta předmětná tedy zveřejněna není. Majitel klubu Petr Drobný nicméně pro PrahaIN.cz potvrdil, že Levharti do Janova jezdili pravidelně déle než deset let. „Ze začátku to bylo jedno družstvo, na poslední pobyty nás už bylo kolem stovky,“ potvrdil s tím, že klub byl v Janově, kde využíval oba objekty vždy velice spokojený.

Klub se bojí o svou pověst

Dnes se ale bojí, aby jeho klub kvůli spojení s kauzou okolo rekreačního střediska v Janově neměl problémy. „Vždy jsme vše poctivě zaplatili proti faktuře. Přesto by nás mohlo spojování s takovou záležitostí poškodit například na dotacích. A to by neprávem odnesly naše děti,“ obává se Drobný. Do Janova nicméně chomutovští Levharti nejezdí už od května 2021, kdy byl jejich dohodnutý pobyt na poslední chvíli stornován. „Nijak blíže nám to tehdy nevysvětlili, tak od té doby jezdíme jinam,“ dodal majitel basketbalového klubu. 

„Přibývají další a další zjištění, kde nesouhlasí počet hostů, případně nejsou některé prokazatelné pobyty vůči městské části vůbec uvedeny,“ uvedl Bodeček u soudu s tím, že jen den před jednáním soudu jej kontaktovala policie ohledně dalšího sporného pobytu výše zmíněného basketbalového klubu. Dokument, který má redakce PrahaIN.cz k dispozici v této souvislosti, hovoří o „podezření z krácení daně a podvodu“. Podobných dotazů přitom podle Bodečka vyšetřovatelé průběžně vznesli už několik.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných